24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Тест "Створення таблиць та форм в MS Access"

Про матеріал
Тест призначений для роботи у режимі навчання та контролю знань учнів 10 та 11 касів з теми "Створення таблиць та форм в MS Access"
Перегляд файлу

"Створення таблиць та форм в MS Access"

 

 

Завдання # 1

Питання:

В чому полягає розмежування доступу до бази даних?

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  надання можливостi редагування даних не всiм користувачам

2)  обмежене коло користувачiв може вносити змiни до даних

3)  користувачi не можуть редегувати данi

4)  редагування даних здiйснюють лише розробники

5)  в обмеженнi кiлькость одночасних звернень до бази даних

 

 

Завдання # 2

Питання:

Що таке форми? Яке їх призначення?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  спецiальнi об'єкти для вiзуалiзацiї роботи з таблицями  

2)  забезпечують зручне введення, перегляд та редагування даних  

3)  об'єкти якi пiдтримуютьт зв'язки мiж таблицями

4)  слугують для створення таблиць

5)  об'єкти призначенi для формування запитiв

 

 

Завдання # 3

Питання:

Якi зручностi в роботi з даними надають форми?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  замiнюють таблицi та запити

2)  зручно вводити данi iз заповнених бланкiв

3)  iнформацiя подається в пристосованому для роботи виглядi

4)  збiльшують швидкiсть роботи процесора

5)  зменшують розмiр файла бази даних

 

Завдання # 5

Питання:

Якi бувають режими роботи з формами?

 

 

Оберіть один із 5 варіантів відповіді:

1)  режими конструктору, форми, макету  

2)  спецiальний, основний та допомiжний режими

3)  користувацький та споживацький режими

4)  користувацький та споживацький спецiальний та основний режими

5)  основний та допомiжний режими

 

 

 

Завдання # 6

Питання:

Яка структура форми?

 

 

Оберіть один із 5 варіантів відповіді:

1)  заголовок форми, область даних, примiтка форми

2)  початок форми, область знань, примiтка  

3)  область даних та головне меню форми

4)  заголовок, меню, робоче поле, рядок стану

5)  область даних, район примiтки, мiсце призначення   

 

 

Завдання # 7

Питання:

Якi елементи управлiння може мiстити форма?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  поля та поля зі списками

2)  кнопки, перемикачi, парапорцi

3)  піктограми, вікна програм, меню

4)  клавiшi, вкладенки, вимикачi

5)  поля зi списками, групи перемикачiв

 

 

Завдання # 8

Питання:

Якi елементи управлiння може мiстити форма?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  поля та поля зі списками

2)  кнопки, перемикачi, парапорцi

3)  піктограми, вікна програм, меню

4)  клавiшi, вкладенки, вимикачi

5)  поля зi списками, групи перемикачiв

 

 

Завдання # 9

Питання:

Якi способи створення форм надає Access?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1) за допомогою конструктора або автоматично 2) автоматично з використанням автофом

3)  автоматично з використанням майстра форм

4)  автоматично з використанням конструктора форм    

5)  автоматично з використанням помiчника MS Office

 

 

Завдання # 10

Питання:

Якi особливостi створення форм з використанням конструктора?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  вiн зручний для довершення форм створених автоматичними засобами

2)  вiн зручний для внесення змiн i доповнень в iснуючi форми

3)  його не можна застосовувати для внесення змiн в iснуючi форми

4)  створення форм виключно з використання конструктора трудомiстке

5)  конструктор дозволяє створювати форми з найменшими зусиллями

 

 

Завдання # 11

Питання:

Якi особливостi створення форм в режимi автоформи?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  система автоматично створює готову для використання форму  

2)  вони зручнi для довершення форм створених iншими засобами

3)  вони зручнi для внесення змiн i доповнень в iснуючi форми   

4)  створення форм з використання автоформи трудомiстке  

5)  його не можна застосовувати для внесення змiн в iснуючi форми

 

 

Завдання # 12

Питання:

Якi особливостi створення форм з використанням майстра форм?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  створення форми проходить в дiалоговому режимi   

2)  вiн зручний для довершення форм створених iншими засобами   

3)  вiн зручний для внесення змiн i доповнень в iснуючi форми     

4)  створення форм з використання майстра форм трудомiстке     

5)  його не можна застосовувати для внесення змiн в iснуючi форми

 

 

Завдання # 13

Питання:

Якi елементи оформлення може мiстити форма?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  наклейки та вишивки  

2)  написи та малюнки        

3)  етикетки та вiзирунки           

4)  клавiшi, важелi, вимикачi          

5)  лiнiї, прямокутники та рамки

 

 

Завдання # 14

Питання:

Як доповнити форму новими елементами управлiння?

 

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  в контекстному меню вибрати пункт "Вставить"

2)  на панелi елементiв видiлити потрiбний елемент

3)  в областi форми натиснути лiву кнопку i протягнути по екрану

4)  видiливши елемент перевести курсор мишi на область форми

5)  в областi форми клацнути правою кнопкою мишi

 

 

Завдання # 15

Питання:

Якi способи створення бази даних пiдтримує Access? 

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1) створення порожньої бази, до якої потiм додаються всi об'єкти 2) автоматичне створення за допомогою спеціальних майстрів або шаблонів

3)        за допомогою перетворення в базу даних будь-яких файлiв

4)        створення бази в процесi введення даних 5) Access працює лише з iснуючими базами

 

 

Завдання # 16

Питання:

Якi способи створення таблиць можна застосовувати в Access? 

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)        введенням даних

2)        застосуванням майстра таблиць

3)        на основi імпорта iз зовнiшнього файлу

4)        iз використанням швидкого доступу до Iнтернету

5)        за допомогою Конструктора таблиць

 

 

Завдання # 17

Питання:

 Якi основнi елементи вiкна конструктора таблиць?                  

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  панель для iмен i типiв даних полiв таблицi

2)  стрічка встановлення властивостей кожного поля

3)  рядок заголовку без кнопок "Развернуть","Свернуть","Закрыть"

4)  панель встановлення властивостей кожного поля

5)  двi вкладки властивостей: "Общие" i "Подстановка"

 

 

Завдання # 18

Питання:

 Якi основнi елементи вiкна конструктора таблиць?                  

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  три панелi i рядок меню

2)  двi панелi: верхня та нижня

3)  двi панелi: лiва та права

4)  рядок меню, панель iнструментiв, робоче поле...

5)  рядок заголовку вiкна з iменем таблицi

 

 

Завдання # 19

Питання:

Якi типи даних може мiстити таблиця в Access?

 

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, лiчильник

2)  логiчний, поле об'єкту OLE, гіперпосилання

3)  словесний, поле МАЛО, цифровий, дата/рiк, обрахунку

4)  лiнгвiстичний, поле об'єкту LEО, гіпернаписання

5)  текстовый, чистовий, чорновий, дата об'єкту OLE, лiкувальник

 

 

 

pdf
До підручника
Інформатика (академічний, профільний рівень) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
3041
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку