Тест. Українські землі В 20-90-х рр. XVІІІ ст.

Про матеріал
Матеріалтесту дає можливість перевірити рівень знань та навичок учнів із вивченої теми; удосконалити в процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу отриманих знань; розвиває уважність, зосередженість, аналітичні здібності, пам'ять, увагу; виховує самостійність, почуття відповідальності, впевненості в своїх знаннях.
Перегляд файлу

Тест. Українські землі  в 20-90-х рр. XVІІІ століття.

 

Запитання 1

І.І. Скоропадський гетьманував з

варіанти відповідей

 

1708-1722рр.

 

 

1707-1723 рр.

 

 

1706-1724 рр.

Запитання 2

Решетилівські статті були видані Петро І за гетьманування

варіанти відповідей

 

І.І. Скоропадського

 

 

Д. Многогрішного

 

 

І. Самойловича

Запитання 3

Вибери правильну відповідь. Решетилівські статті

варіанти відповідей

 

посилювали залежність України від Росії

 

 

послаблювали залежність України від Росії

Запитання 4

Чи запроваджував Петро І обмеження в освіті і книгодрукуванні за І.І. Скоропадського?

варіанти відповідей

 

так

 

 

ні

Запитання 5

З якого року Святе Письмо не можна було передруковувати?

варіанти відповідей

 

1721 р.

 

 

1722 р.

 

 

1723 р.

Запитання 6

У якому році було створено Малоросійську колегію, орган контролю за діяльністю гетьмана і Генеральної старшини

варіанти відповідей

 

1722 р.

 

 

1723 р.

 

 

1724 р.

Запитання 7

Гетьман, який не підтримав І. Мазепу під час виступу проти Москви

варіанти відповідей

 

П. Полуботок

 

 

І. Виговський

 

 

Ю. Хмельницький

Запитання 8

Рішительні пункти були видані Петром І за гетьмана

варіанти відповідей

 

Д. Многогрішного

 

 

Д. Апостола

 

 

І Самойловича

Запитання 9

Роки правління гетьманського уряду1734-1750 рр.

варіанти відповідей

 

1734-1750 рр.

 

 

1735-1752рр.

 

 

1736-1753 рр.

Запитання 10

Останній гетьман України

варіанти відповідей

 

Кирило Розумовський

 

 

Д. Апостол

 

 

І. Скоропадський

Запитання 11

Роки правління Кирила Розумовського

варіанти відповідей

 

1750-1764 рр.

 

 

1750-1765 рр.

 

 

1750-1766 рр.

Запитання 12

Гетьман, який домігся підпорядкування собі Запорожжя, а згодом Києва

варіанти відповідей

 

І. Мазепа

 

 

П. Орлик

 

 

Кирило Розумовський

Запитання 13

У якому році був виданий царський указ про ліквідацію гетьманської влади в Україні?

варіанти відповідей

 

1764 р.

 

 

1765 р.

 

 

1766 р.

Запитання 14

У якому році Катерина ІІ своїм указом заборонила переходи селян на Лівобережжі та Слобожанщині?

варіанти відповідей

 

1784 р.

 

 

1783 р.

 

 

1786 р.

Запитання 15

У якому році на Лівобережній Україні сформовано три намісництва: Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське?

варіанти відповідей

 

1780 р.

 

 

1781 р.

 

 

1782 р.

Запитання 16

Кам'янська Січ була заснована в

варіанти відповідей

 

1708 р.

 

 

1709 р.

 

 

1710 р.

Запитання 17

Роки існування Нової( Підпільненської) Січі

варіанти відповідей

 

1734-1775 рр.

 

 

1733-1776 рр.

 

 

1724-1777 рр.

Запитання 18

Роки правління кошового отамана Петра Калнишевського

варіанти відповідей

 

1691-1803 рр.

 

 

1692-1801 рр.

 

 

1691-1800 рр.

Запитання 19

Кошовий отаман, захищаючи права і вольності січовиків, декілька раз брав участь у запорозьких депутаціях до Санкт-Петербурга

варіанти відповідей

 

П. Калнишевський

 

 

І. Виговський

 

 

П. Дорошенко

Запитання 20

За результами якої російсько-турецької війни Росія дістала право вільного судноплавства по Чорному морю?

варіанти відповідей

 

1768-774 рр.

 

 

1787-1791 рр.

Запитання 21

Перше гайдамацьке повстання під проводом Верлана сталося в

варіанти відповідей

 

1738 р.

 

 

1734 р.

 

 

1735 р.

Запитання 22

Народне повстання, яке увійшло в історію під назвою " Коліївщина" відбулося протягом

варіанти відповідей

 

1768-1769 рр.

 

 

1768-1770 рр.

 

 

1766-1770 рр.

Запитання 23

Хто очолив народне повстання, яке увійшло в історію під назвою " Коліївщина"?

варіанти відповідей

 

Максим Залізняк

 

 

Олекса Довбуш

 

 

Іван Гонта

Запитання 24

Продовжіть речення. Найактивніше опришки діяли у...

варіанти відповідей

 

1730-1745 рр.

 

 

1731-1745 рр.

 

 

під проводом Олекси Довбуша

 

 

піл проводом Івана Гонти

Запитання 25

У якому році відбувся перший поділ Польщі?

варіанти відповідей

 

1772 р.

 

 

1793 р.

 

 

1795 р.

Запитання 26

Під час якого поділу Польщі спалахнуло визвольне повстання під проводом Тадеуша Костюшка?

варіанти відповідей

 

1772 р.

 

 

1793 р.

 

 

1795 р.

Запитання 27

Яка з українських територій після поділів Речі Посполитої виділилася в окрему адміністративну одиницю?

варіанти відповідей

 

Галичина

 

 

Закарпаття

 

 

Північна Буковина

Запитання 28

Обери правильне відповідь. Реформи Марії-Терезії та її сина- Йосифа ІІ були

варіанти відповідей

 

демократичними

 

 

консервативними

Запитання 29

З перерахованих історико-географічних регіонів виберіть ті,котрі станом на середину 18 століття входили до складу Польщі. (ДВА)

варіанти відповідей

 

Лівобережна Україна

 

 

Слобожанщина

 

 

Правобережна Україна

 

 

Буковина

 

 

Прикарпаття

 

 

Закарпаття.

Запитання 30

Проаналізуй варіанти відповідей. На Правобережній Україні польські магнати в 20-х роках 18 століття:

1. закріпачували українських селян.

2. роздавали їм земельні наділи.

3. на 15 років звільняли їх від усіх повинностей.

варіанти відповідей

 

Правильним є 1 варіант.

 

 

Правильними є 2 та 3 варіанти.

 

 

Правильними є 1 і 2 варіанти.

 

 

Жоден з варіантів не є правильним.

Запитання 31

Керівником першого гайдамацького повстання був

варіанти відповідей

 

сотник Верлан.

 

 

полковник Богун.

 

 

кошовий Сірко.

 

 

Олекса Довбуш.

Запитання 32

Барська конфедерація- це

варіанти відповідей

 

польсько-український союз спрямований проти Росії.

 

 

українсько-російський союз спрямований проти Польщі.

 

 

об'єднання польської шляхти спрямоване на протидію польському королю.

 

 

союз між гайдамаками та опришками спрямований проти Польщі.

Запитання 33

https://naurok-test.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/test/712059/470440/648647_1589740892.jpg

На ілюстрації зображений

варіанти відповідей

 

сотник Верлан.

 

 

Максим Залізняк.

 

 

Іван Гонта.

 

 

Олекса Довбуш.

Запитання 34

Виберіть назви країн, котрі брали участь в поділах Польщі

варіанти відповідей

 

Франція.

 

 

Росія.

 

 

Прусія.

 

 

Австрія

 

 

Англія

 

 

Литва.

Запитання 35

Правобережна Україна відійшла до Росії в результаті

варіанти відповідей

 

Першого поділу Польщі.

 

 

Другого поділу Польщі.

 

 

Третього поділу Польщі.

 

 

Четвертого поділу Польщі.

Запитання 36

Кому належать слова: " Після австрійських законів хлоп не був уже панська власність і ґрунт його не був панська власність".

варіанти відповідей

 

І. Франку

 

 

М. Слабченку

 

 

Ю. Мицику

Запитання 37

До складу якої держави входили у XVIII ст. Правобережжя й Прикарпаття?

варіанти відповідей

 

Річ Посполита

 

 

Московська держава

 

 

Османська імперія

 

 

Угорщина

Запитання 38

Яке соціальне явище описане у листі шляхтича до гетьмана Юзефа Потоцького: "Ми маємо тут достовірні дані про ці дії гультяїв. Коли нападають на село або містечко, то насамперед забезпечують собі дзвіницю, щоб ніхто не вдарив на сполох. Пізніше кілька стає в брамі або на воротах, двох або трьох гарно кличуть до вікна, щоб їм відчинили. Коли хтось добровільно відчинить, лише заберуть те, що він має. Коли буде сперечатися або боронитися, то поб’ють, поріжуть і все заберуть."

варіанти відповідей

 

Гайдамацтво

 

 

Паліївщина

 

 

Опришківщина

Запитання 39

Що стало приводом до повстання Коліївщина?

 

         

варіанти відповідей

 

Ліквідація Гетьманщини

 

 

Початок війни Речі Посполитої з Туреччиною

 

 

  Діяльність Барської конфедерації

 

 

 Убивство польського короля заколотниками

Запитання 40

Вибери назви країн, війська яких брали участь у придушенні руху гайдамаків:

варіанти відповідей

 

Австрія.

 

 

Польща.

 

 

Угорщина.

 

 

Прусія.

 

 

Росія.

Запитання 41

Дії учасників Коліївщини в цьому місті відзначилися особливою жорстокістю. Ними було спалено всі костьоли,зруйновано єзуїтські школи та шляхетські палаци. Повстанці вбили щонайменше дві тисячі чоловік,переважно поляків та євреїв.

В уривку йдеться про події в місті

варіанти відповідей

 

Умань.

 

 

Бар.

 

 

Вінниця.

 

 

Брацлав.

Запитання 42

Внаслідок поділів Польщі на території Російської імперії проживало

варіанти відповідей

 

100 % українців.

 

 

50 % українців.

 

 

80 % українців.

 

 

75 % українців.

Запитання 43

Яке соціальне явище описане у листі шляхтича до гетьмана Юзефа Потоцького: "Ми маємо тут достовірні дані про ці дії гультяїв. Коли нападають на село або містечко, то насамперед забезпечують собі дзвіницю, щоб ніхто не вдарив на сполох. Пізніше кілька стає в брамі або на воротах, двох або трьох гарно кличуть до вікна, щоб їм відчинили. Коли хтось добровільно відчинить, лише заберуть те, що він має. Коли буде сперечатися або боронитися, то поб’ють, поріжуть і все заберуть."

варіанти відповідей

 

Гайдамацтво

 

 

Паліївщина

 

 

Опришківщина

онлайн-тести

 

docx
Додано
30 травня 2020
Переглядів
266
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку