24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тест "Узагальнення знань з теорії мови"

Про матеріал
Тест "Узагальнення знань з теорії мови". Матеріал розрахований для учнів 9 - 11 класів
Перегляд файлу

1.         
Граматична основа речення - це

          а) додаток, означення, обставина                           


б) основна частина речення, що


в) синтаксичний розбір речення                                    


складається з його головних членів:

підмета і присудка, — чи одного з них.

г) сукупність стилістичних засобів мови


д) пряма мова та слова автора

2.          Визначте схему, у якій допущено помилку

а) А: "П?"


б) очр - УСв) УС : очрг) "П",- а.-"П"

д) "П!"- а

3.          Укажіть правильне твердження

а) односкладні речення поділяються на

називні та обставинні

б) підмет та присудок - це другорядні

члени речення


в) складне речення відрізняється від

простого кількістю присудків

г) форми дієслова: особова, безособова,

інфінітив, дієприкметник, дієприслівник


д) поширюється речення однорідними

членами речення

4.          Укажіть твердження, у якому допущено помилку


          а) непрямі відмінки - це всі, крім Н.В.                   


б) односкладне речення відрізняється від


в) дієслово відмінюється за відмінкамидвоскладного кількістю граматичних основ

г) ускладнюється речення зворотами,


д) дійсний, умовний, наказовий - це способи

дієслів


звертаннями, вставними словами, очр

е) підмет і присудок не є словосполученням

5.          Укажіть правильне твердження.

а) В українській мові 33 звуки


б) Голосні звуки творяться голосом і шумом


в) Голосні звуки творяться тільки голосомг) Звук - найменша подільна одиниця

синтаксису

д) Приголосні звуки творяться тільки голосом

6.          Знайдіть правильну відповідність між розділом мовознавства та визначенням.

а) Синтаксис — вивчає словосполучення та              б) Фонетика — .наука про укладання речення, їх будову, типи й об'єднання в       словників надфразні одиниці.

в) Лексикографія — вивчає звуковий склад г) Граматика — вивчає лексику мови       (словниковий склад мови)

д) Лексикологія —вивчає будову мови.

7.          Знайдіть відповідність між частиною мови та питаннями, у якій допущено помилку

а) займенник —де? коли? чому? як?б) іменник — хто?, що?

в) числівник — скільки? котрий?г) прислівник — хто? що? який? чий?

котрий? скільки?

д) прикметник — який?, яка?, чий?е) дієслово - що робити? що зробити?

8.          Знайдіть рядок, у якому допущено помилку у визначенні.

            а) У простому реченні двокрапку ставимо                 б) Тире ставимо між підметом і присудком, перед однорідними членами після   коли один або обидва з цих членів узагальнювальних слів           речення виражені інфінітивом

            в) Крапку з комою ставимо між реченнями,            г) Якщо слова автора стоять перед прямою що входять до безсполучникового               мовою, то після них ставиться двокрапка, складного речення, коли вони поширені              а якщо в середині або після неї, то або в середині їх уже є розділові знаки            виділяються комою й тире і пишуться з

малої букви.

            д) Якщо слова автора розривають пряму мову на межі двох речень, то після слів автора замість коми ставиться

двокрапка.

9.          За метою висловлювання речення поділяються

а) окличні, питальні, спонукальні


б) розповідні, питальні, заперечні


в) стверджувальні, заперечніг) розповідні, питальні, спонукальні

д) розповідні, питальні, стверджувальні

10.      Укажіть неправильне твердження:

а) звертання бувають односкладні таб) речення бувають повні, неповні двоскладні

в) називний, родовий, давальний,знахідний,г) речення бувають сполучникові та

                       орудний, місцевий - це відмінки                                                безсполучникові

д) дієприкметник та дієприслівник - це

особові форми дієслова

11. Укажіть рядок, у якому допущено помилку:

 

         а) І особа однини - себе                                                

ІІ особа однини - ти

ІІІ особа однини - воно

б) І особа множини - ми

ІІ особа множини - ви

ІІІ особа множини - вони

в) ІІ дієвідміна - ать, ять  г) І дієвідміна - уть, ють д) І особа однини - я

ІІ особа однини - ти

ІІІ особа однини - він, вона, воно

12. Укажіть правильне твердження:

а) Вставні слова поширюють реченняб) Дієприслівник змінюється за особами та

родами

в) Дієприслівниковий зворот не є членомг) Безособові, означено - особові,

                     речення                                                                                                     неозначено - особові, узагальнено -

особові - це види односкладних речень групи присудкових

            д) Звертання іноді може виступати підметом

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. г (1 балів)

3. г (1 балів)

4. б в (1 балів)

5. в (1 балів)

6. а (1 балів)

7. а г (1 балів)

8. д (1 балів)

9. г (1 балів)

10. а (1 балів)

11. а (1 балів)

12. г (1 балів)

 

pdf
Додано
31 березня 2020
Переглядів
385
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку