Тест " Загальна географічна характеристика Європи. Економіка"

Про матеріал
Тест створений за підручником і є програмовим матеріалом. Використати можна на етапі актуалізації чи осмислення. Включає матеріал для повторення за курс 9 класу. Створює можливість для самооцінки знань.
Перегляд файлу

Тест №6 з теми «Загальна характеристика Європи. Економіка»

уч. 10- кл. _______________________________________ дата______________

Варіант 1

  1. Національна економіка це:

А) система суб’єктів і зв’язків між ними з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг

Б) певна територія на планеті з населенням і господарством

В) держава і влада в ній

Г) економічне середовище

  1. Економічний розвиток держави – це:

а) продуктивність праці

б) виробництво наукоємної продукції

в) конкурентоспроможність товарів і послуг

г) зміни у всіх сферах господарства країни

3. Для зіставлення рівня життя населення різних країн і регіонів використовують показник:

а) ВВП                                           в) ІРЛ

б) ВВП на душу населення         г) НД на душу населення

4. Загальний економічний показник господарської діяльності країни – це:

а) ефективність             в) ВВП

б) депресія                     г) криза

5. Показниками рівня розвитку сільського господарства є:

           а) виробництво продукції з розрахунку на одну особу

           б) виробництво продукції на одного зайнятого

           в) виробництво продукції з розрахунку на100га сільськогосподарських угідь

           г) всі відповіді вірні

 

6. Загальною тенденцією у розвитку сільського господарства розвинутих країн є:

          А) контроль засобів виробництва

         Б) скорочення зайнятих у сільському господарстві за постійним зростанням обсягів виробництва

          В) різке збільшення цін на сільськогосподарське виробництво

         Г) захист ринків

7. Суспільство загального добробуту побудовано в групі країн:

А) Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Ірландія

Б) Велика Британія, Італія, Франція, Німеччина, Бельгія

В) Іспанія, Ірландія, Естонія, Румунія, Болгарія

Г) Словенія, Хорватія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Чехія

8. Виділяють сектори економіки:

а) первинний, вторинний, третинний

б) промисловий і сільськогосподарський

в) обслуговуючий

г) приватний і державний

9. Четвертинний сектор економіки світу охоплює:

а) інформаційні технології                     в) банківські і фінансові послуги

б) наукові дослідження і маркетинг      г) всі перераховані відповіді вірні і мистецтво   

                                                                     планування

10. Перспективними напрямками розвитку гірничовидобувної промисловості є розробка:

А) нафти і природного газу, вугілля, рудних і неметалевих копалин

Б) вугілля в Росії, ФРН, Польщі,Чехії, Україні

В) рудних копалин в Росії, Швеції, Україні, Франції, Фінляндії

Г) нафти і газу в Росії, Британії, Норвегії, Нідерландах, Данії

11. за душовим показником у виробництві алюмінію виділяється країна:

А) Росія                                    В) Франція

Б) Норвегія                               Г) Угорщина

12. АIRBUSконцерн представляють країни:

А) Франція, Німеччина, Велика Британія, Іспанія

Б) Україна, Швеція, Італія, Чехія, Угорщина

В) Швейцарія, Польща, Румунія, Чорногорія, Словенія

Г) Португалія, Білорусія, Росія, Естонія, Австрія

 

Тест №6 з теми «Загальна характеристика Європи. Економіка»

уч. 10- кл. _______________________________________ дата______________

Варіант 2

 

1.ВВП – це:

А) сукупна вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні за рік

Б) економічний потенціал

В) форма власності

Г) економічна депресія

2. Рівень і якість життя населення визначають за показниками:

А) ВВП           

Б) темпом розвитку економіки

 В) середня тривалість життя, рівень освіти, добовий бюджет, реальний дохід на душу населення

Г) за паритетом купівельної спроможності

3. Види економічної діяльності:

а) промисловість, сільське господарство, обслуговування

б) ступінь і напрямок переробки сировини та послуг

в) сектори економіки

г) приватні і державні

4.  Гірничодобувна промисловість – це:

А) виробництва в промисловості

Б) комплекс виробництв пов’язаних  з розвідкою  родовищ корисних копалин, видобуванням їх з надр Землі та збагаченням

В) сукупність виробництв промисловості, які виготовляють здебільшого засоби виробництва: знаряддя праці (машини, агрегати, механізми, верстати та інші види обладнання й устаткування), предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо)

Г)  накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам видобутку при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах

5. Ресурсозабезпеченність – це показник:

А) що визначає співвідношення між наявністю природних ресурсів та їх використанням

Б)  природна  речовина, що утворилась внаслідок прояву геологічних процесів в земній корі

В) вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електроні, протонів, нейтронів, тощо) це речовина

Г)  речовину організовану в атоми, молекули тощо

6. Сільськогосподарський ринок захищений у розвинутих державах:

                         А) поліцією і митом

                         Б) вимогами до маркування, упаковки, санітарно – епідеміологічними

                             умовами

                          В) вільною торгівлею

                          Г) спеціалізацією виробництва

 

7. Основним сільськогосподарським підприємством є:

                         а) комбінат                                   в) сімейна ферма

                         б) фабрика                                     г) завод

8. Первинний сектор економіки включає:

А) види діяльності освіти, охорони здоров’я, культури, науки, тощо

Б) переробні виробництва, будівництво

В) добувна промисловість, сільське господарство, рибальство, рибництво

Г) інфраструктуру

9. За секторальною моделлю всі країни світу поділяються на:

А) індустріальні, постіндустріальні, аграрні

Б) високо розвинуті і ті, що розвиваються

В) унітарні і федерації

Г) одно національні та багатонаціональні

10. Спеціалізація деревообробної і целульозно –паперової промисловості представлена

країнами:

А) Ірландією, Словаччиною, Боснією і Герцоговиною, Македонією, Албанією

Б) Ісландією, Румунією, Україною, Австрією, Латвією

В) Швецією, Фінляндією, Норвегією, Росією, Данією

Г) Іспанією, Португалією, Андоррою, Францією, Грецією

11. Основною закономірністю у розміщенні енергетики є те, що:

А) основними виробниками промислової продукції в світі є європейські країни і вони мають великі об’єми виробництва електроенергії

Б) найбільшим виробниками атомної енергії є Франція, Україна, Словаччина, Угорщина, Швеція

В) від виробництва атомної енергії відмовились Італія, Австрія, Швейцарія, Польща

Г) дедалі більше залучається виробництво на СЕС

12. За душовим показником у виробництві сталі лідером є:

А) Бельгія                                         В) Люксембург

Б) Франція                                         Г) Чехія

 

 

 

docx
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
1108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку