04.06.2020

Додано: 4 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Яку надпрограму зображено на даному плакаті?

варіанти відповідей

Тваринницьку

Освоєння цілинних земель

Розширення посівів кукурудзи

Перець

Запитання 2

Вкажіть коли М. Хрущов був при владі

варіанти відповідей

1956-1962

1953-1964

1953-1962

1956-1964

Запитання 3

Які з тверджень стосуються реформ у соціальній сфері за доби «відлиги»?

варіанти відповідей

Робітники не мали права змінювати місце роботи без згоди адміністрації підприємства.

Скорочення тривалості робочого дня на дві години у передвихідні та передсвяткові дні.

Встановлювався однаковий для всіх категорій пенсіонерів, окрім колгоспників, пенсійний вік: для чоловіків - 65 років, для жінок - 60 років.

Одержання пенсій за відсутності повного стажу роботи за віком було неможливим.

Запитання 4

Першим секретарем ЦК КПРС став?

варіанти відповідей

Лєбєдєв

Білокур

Брежнєв

Хрущов

Запитання 5

Що свідчило про розширення економічних прав УРСР у період «відлига»?

варіанти відповідей


надання УРСР повної самостійності у використанні капіталовкладень


вихід УРСР із рубльової зони та введення власної грошової одиниці

створення самостійної банківської, фінансової й податкової систем

перехід більшості підприємств під контроль Ради Міністрів УРСР

Запитання 6

Керівником радянської держави та основним ініціатором змін був

варіанти відповідей

Хрущов

Брежнєв

Ленін

Андропов

Запитання 7

з'їзд КПРС

варіанти відповідей

1954

1956

1967

1962

Запитання 8

В якому місті будувалися вантажні та пасажирські судна?

варіанти відповідей

Донецьк

Миколаїв

Херсон

Одеса

Запитання 9

Усунення Хрущова


варіанти відповідей

10 квітня 1964

14 жовтня 1964

7 липня 1964

7 листопада 1964

Запитання 10

Результатом реформ стало

варіанти відповідей

Покращення життєвого рівня українців

Занепад неперспективних сіл

Отримання незалежності

Запитання 11

Лібералізація це

варіанти відповідей

пом'якшення державного або державно-бюрократичного тиску («контролю») на різні сфери суспільного життя: політику, економіку, право (в першу чергу це елементи правової держави — політичні та громадянські права, права людини), свободу слова та ЗМІ, тощо).

рух, учасники якого виступали за демократизацію суспільства, дотримання прав і свобод людини, в Україні — за вільний розвиток української мови та культури, реалізацію прав українського народу на власну державність.

спосіб побудови організації, що складається з ряду офіційних осіб, посади й пости яких утворюють ієрархію і які розрізняються формальними правами й обов'язками, що визначають їх дії і відповідальність. 

Запитання 12

За часів відлиги підприємства могли працювати самостійно?

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест