1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ, ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА, УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ НА КАРТАХ.

Робота з картами за період 1900 - 1920 рр.

Додано: 12 лютого 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Які події Першої світової війни передували встановленню лінії фронту, позначеної на картосхемі?

варіанти відповідей

Галицька битва (серпень-вересень 1914 року)

Горлицький прорив (травень-жовтень 1915 року)

Брусиловський прорив (червень-серпень 1916 року)

Битва на г. Лисоня (серпень-вересень 1916 року)

Запитання 2

Які території виділено штриховкою на картосхемі?

варіанти відповідей

Автономна Україна в кордонах, окреслених Інструкцією Тичасового уряду Генеральному секретаріатові від 17 серпня 1917 року

Території, приєднані до УНР за ухвалою Третього Універсалу Центральної Ради.

УНР в кордонах, заявлених Четвертим універсалом ЦР

УНР за Брестським мирним договором.

Запитання 3

Кольором на картосхемі виділено територію...

варіанти відповідей

УНР за Другим Універсалом.

УНР за Третім Універсалом.

УНР за умовами Брестського миру.

Української Держави П.Скоропадського.

Запитання 4

На картосхемі кольором виділено територію...

варіанти відповідей

УНР за Другим Універсалом.

УНР за Третім Універсалом.

Української Держави гетьмана П.Скоропадського.

України за умовами Брестського миру.

Запитання 5

На картосхемі кольором виділено територію...

варіанти відповідей

УНР за Другим Універсалом.

Холодноярської республіки.

Донецько-Криворізької республіки.

Вільної території, контрольованої Н. Махном.

Запитання 6

Яка військова операція армії УНР зображена на схемі?

варіанти відповідей

Перший Зимовий похід.

Другий зимовий похід.

Бій під Крутами.

Оборона Києва.

Запитання 7

На картосхемі зображено бойову операцію УГА, під час якої близько 25 тисяч українських солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту 40-тисячну польську армію, добре озброєну і підсилену французами. Це...

варіанти відповідей

Галицька битва.

Битва під Крутами.

Чортківська офензива.

Листопадовий зрив.

Запитання 8

На карті зображено схеми бойових дій періоду, однією з найвідоміших операцій якого була битва Студентського куреня під станцією Крути. Це...

варіанти відповідей

Окупація УНР німецькими та австро-угорськими військами.

Перший наступ більшовиків.

Другий наступ більшовиків.

Польсько-українська війна.

Запитання 9

На схемі відображені події операції з захоплення Криму...

варіанти відповідей

у грудні 1917 - січні 1918 року більшовиками.

в листопаді 1919 року підрозділами армії Н.Махна.

в листопаді 1918 року військами Добровольчої армії генерала А.Денікіна.

у квітні 1918 року Запорозьким корпусом полковника УНР П.Болбочана.

Запитання 10

На схемі зображено...

варіанти відповідей

Галицьку битву

Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

Операцію з захвату Львова у 1914 році.

Брусиловський прорив.

Запитання 11

На карті забражено події операції армії УНР, що стала останньою спробою українських національно-державних сил відкритим військовим шляхом здобути незалежність України в ході національно-визвольних змагань 1917-21 років і завершилась масовим розстрілом українських військових біля с. Базар. Це...

варіанти відповідей

Перший зимовий похід армії УНР.

Чортківська офензива.

Другий зимовий похід армії УНР.

Контрнаступ армії УНР в українсько-більшовицькій війні.

Запитання 12

На картосхемі зображено події періоду війни УНР з більшовиками, що розпочалася під час антигетьманського повстання, очолюваного Директорією УНР, коли 17 листопада 1918 у Москві було створено Тимчасовий Робітничо-Селянський Уряд України, який з допомогою частин Червоної армії на чолі з В. Антоновим-Овсієнко, Й. Сталіном і В. Затонським, без оголошення війни, у грудні 1918 почав з Курська наступ на Україну і в результаті цього Україна остаточно втратила державність. Це...

варіанти відповідей

Перший наступ більшовиків.

Наступ на Україну військ Муравйова та Антоненка-Овсієнка.

Другий наступ більшовиків.

Радянсько-польська війна.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест