10 Громадянська освіта тема 7.1-7.2. с.195-201

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 72 рази
14 запитань
Запитання 1

Антиглобалізм спрямований на

варіанти відповідей

гальмування процесів глобалізації

зменшення перешкод для економічної, політичної й культурної взаємодії країн і народів

зобов’язання держави утримуватися від втручання в права і свободи людини

визнані світовою спільнотою блага й умови життя, яких може домагатися людина від держави

Запитання 2

Злиття економік різних країн у єдину економічну систему, об'єднання фінансових, товарних та інформаційних потоків у свтовому масштабі, характене для поняття

варіанти відповідей

інтеграція

імміграція

глобалізація

еміграція

Запитання 3

Сукупність соціоприродних проблем від вирішення яких залежать соціальний прогрес людства та збереження цивілізації, це:

варіанти відповідей

глобальні проблеми людства

міждержавне співробітництво

міжнародна інтеграція

міжнародна конфронтація

Запитання 4

До глобальних проблем людства належать:

варіанти відповідей

забруднення повітря

збільшення цін

збільшення кількості автомобілів

заборона тютюнопаління у громадських місцях

Запитання 5

Визначте основні основні аспекти, що має поняття «глобалізація»

варіанти відповідей

зменшення перешкод для економічної взаємодії країн

тенденції до утворення більш уніфікованого економічного простору

зменшення перешкод культурної взаємодії народів

збільшення перешкод для політичної взаємодії країн

тенденції до утворення менш уніфікованого економічного простору

тенденції до утворення менш уніфікованого культурного простору

збільшення першкод культурної взаємодії

Запитання 6

Яку сферу представляє відомий світовий логотип

варіанти відповідей

Фінанси

Освіта

Спорт

Екологія

Запитання 7

Яку сферу представляє відомий світовий логотип

варіанти відповідей

Транспорт

Спорт

Екологія

Фінанси

Запитання 8

Визначте групу показників, які не враховує індекс глобалізації

варіанти відповідей

показники економічної глобалізації

показники соціальної глобалізації

показники політичної глобалізації

показники етнічної глобалізації

Запитання 9

До показників соціальної глобалізації не відносять

варіанти відповідей

мобільність населення

кількість користувачів інтернету

мобільність міжнародних поштових відправлень

обсяги зовнішньої торгівлі держави

Запитання 10

Вкажіть транснаціональну корпорацію або міжнародну організацію, проти якої не виступають прихильники антиглобалізму

варіанти відповідей

Світова організація торгівлі

МВФ

Світовий банк

ОБСЄ

Запитання 11

Визначте характеристики, які притаманні глобальним проблемам людства

варіанти відповідей

Потребують зусиль усієї світової спільноти

Не вимагають невідкладних рішень

Загрожують усьому людству

Торкаються інтересів певних народів і держав

Мають планетарний, загальносвітовий характер

Загрожують лише певному народу, країні

Не потребують зусиль усієї світової спільноти

Запитання 12

Виїзд населення з країни - це

варіанти відповідей

еміграція

імміграція

сальдо міграції

депопуляція

Запитання 13

В’їзд населення в країну - це

варіанти відповідей

еміграція

імміграція

сальдо міграції

депопуляція

Запитання 14

Рівень залучення країни до глобалізаційних процесів можна з’ясувати за допомогою

варіанти відповідей

індексу глобалізації

сальдо глобалізації

кількістю міжнародних організацій, членом яких є та чи інша країна

показника ВВП країни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест