Міжнародні відносини та міжнародне право. Якими є сучасні міжнародні відносини? (підручник Т. Бакка, Л. Марголіна, Т. Мелещенко )

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 262 рази
12 запитань
Запитання 1

Політичні, економічні, дипломатичні, культурні та інші відносини, що виникають між державами або групами держав, їх світовими та регіональними організаціями....... Яке поняття відповідає визначенню :

варіанти відповідей

міжнародне право

глобалізація

міжнародні відносини

інтеграція

Запитання 2

Якими є основні форми міжнародної взаємодії?

варіанти відповідей

співпраця

суперництво

конфлікти

національна ідея

Запитання 3

Головними суб'єктами міжнародних відносин є ........

варіанти відповідей

національні держави

національні меншини

Запитання 4

Визначте принципи, які лежать в основі міжнародних відносин

варіанти відповідей

принцип доцільності

принцип розумності

принцип сили

принцип права

Запитання 5

"Якою сильною не була б держава,вона повинна передусім керуватися різноманітними міжнародними угодами, конвенціями,правилами організацій, до яких вона приєдналась." Про який принцип міжнародних відносин йдеться?

варіанти відповідей

принцип сили

принцип права

Запитання 6

Які законодавчі акти визначають основні засади зовнішньої політики України?

варіанти відповідей

Конституція України

Закон України " Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

Бюджетний кодекс України

Закон України " Про основи національної безпеки України"

Закон України " Про охорону земель"

Запитання 7

Хто першим запропонував визначення міжнародного права і вважав, що для регулювання стосунків між різними народами і правителями,особливо стосовно війни та миру, необхідні відповідні документи?

варіанти відповідей

Гуго Гроцій

Шарль Монтеск'є

Дені Дідро

Жан Жак Руссо

Запитання 8

Основні принципи міжнародного права закріплено в Статуті ООН 1945 р., Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва відповідно до Статуту ООН, прийнятої Генеральною Асамблеєю 1970р., Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975р. Які принципи містять ці документи?

варіанти відповідей

незастосування сили чи погрози силою

суверенна рівність держав

розв'язання міжнародних суперечок шляхом війни

рівноправність і самовизначення націй та народів

втручання у внутрішні справи держави

повага й захист прав людини

Запитання 9

Визначте поняття. Система юридичних норм і приписів, що регламентують дії під час збройних конфліктів, забороняють або обмежують використання певних методів і засобів ведення бойових дій, забезпечують дотримання прав людини в цей час і встановлюють відповідальність за їх порушення.

варіанти відповідей

Міжнародні відносини

Міжнародне право

Міжнародне гуманітарне право

Система безпеки

Запитання 10

Тимчасове захоплення території або частини території однієї держави збройними силами іншої без отримання суверенних прав на неї називають ......

варіанти відповідей

дискримінація

репатріація

експансія

окупація

Запитання 11

Міжнародне гуманітарне право регулює поведінку сторін під час міжнародних збройних конфліктів.Ці норми зазначено в Женевських конвенціях 1949р..у багатосторонніх міжнародних угодах. Якими є головні принципи міжнародного гуманітарного права?

варіанти відповідей

гуманізація збройних конфліктів

обмеження воюючих сторін у методах і засобах ведення війни

складання присяги на користь держави-агресора

охорона цивільних об'єктів і культурних цінностей

повага до прав людини в діях військових з'єднань з підтримання громадського порядку

Запитання 12

Безпосередні учасники збройного конфлікту поділяються на ..........

варіанти відповідей

цивільних

комбатантів

некомбатантів

миротворчий контингент

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест