10 клас. Закони Ньютона. Гравітація.

Додано: 8 листопада 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

За яких умов тіло зберігає свою швидкість сталою?

варіанти відповідей

Якщо на тіло не діють тіла.

Якщо на тіло не діють тіла, або дія усіх сил, прикладених до тіла є скомпенсованою.

Якщо рівнодійна усіх сил, прикладених до тіла дорівнює нулю.

Якщо швидкість тіла не змінюється.

Запитання 2

Що ми розуміємо під буквою F у формулі ІІ-го закону Ньютона?

варіанти відповідей

Силу

Кілька сил

Геометричну суму усіх сил, прикладених до тіла

Прискорення

Запитання 3

Що є причиною прискорення тіла?

варіанти відповідей

Маса тіла

Швидкість тіла

Прикладені сили

Густина тіла

Запитання 4

Під дією сили 18 Н тіло рухається за законом х = - 200 + 9t - 3t2. Обчисліть масу тіла.

варіанти відповідей

1,5 кг

2 кг

2,5 кг

3 кг

Запитання 5

Математичний запис другого закону Ньютона

варіанти відповідей

 F= mg

S = vt

a = F\m

F = kx

Запитання 6

Вкажіть назву закону, що формулюється так: "Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного і прямолінійного руху доти, поки на тіло не діють жодні сили або дії сил скомпенсовані".

варіанти відповідей

 Другий закон Ньютона.

Четвертий закон Ньютона.

Перший закон Ньютона.

Третій закон Ньютона


Запитання 7

Математичний запис другого закону Ньютона

варіанти відповідей

 F= mg

S = vt

a = F\m

Запитання 8

За якою формулою визначається сила тяжіння?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Яка формула є математичним записом закону всесвітнього тяжіння?

варіанти відповідей

A

Б

В

Г

Запитання 10

Чи притягується Земля до яблука яке висить на гілці дерева?

варіанти відповідей

ні

так

не знаю

Запитання 11

Модуль сили тяжіння визначається за законом...

варіанти відповідей

Всесвітнього тяжіння

Першим законом Ньютона

Другим законом Ньютона

Третім законом Ньютона

Запитання 12

Який напрям має вектор прискорення вільного падіння?

варіанти відповідей

До центра Землі.

До Північного полюса Землі.

До Південного полюса Землі.

До екватора.

Запитання 13

Чому дорівнює прискорення вільного падіння поблизу Землі?

варіанти відповідей

10,8 м/с2.

9,8 м/с.

9,8 м/с2.

19,8 м/с2.

Запитання 14

Одиниця вимірювання сили - це

варіанти відповідей

Н;

кг;

Н/кг;

Дж.

Запитання 15

Що називають вільним падінням?

варіанти відповідей

Падіння тіл у безповітряному просторі.

Падіння тіл по вертикалі вниз.

Падіння тіл тільки під дією сили тяжіння.

Падіння тіл по вертикалі вгору і вниз.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест