Основи термодинаміки

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 313 разів
9 запитань
Запитання 1

Який вид теплопередачі неможливий у твердих тілах?

варіанти відповідей

Теплопровідність

Конвекція

Випромінювання

Можливі усі види теплопередачі

Запитання 2

Як змінюється внутрішня енергія ідеального газу при адіабатному розширенні?

варіанти відповідей

∆U = 0

∆U > 0

∆U < 0

Запитання 3

Адіабатним називається процес, який відбувається ...

варіанти відповідей

за постійного тиску

за відсутності теплообміну з навколишнім середовищем

без зміни температури

без виконання роботи

Запитання 4

У закритому поршнем циліндрі знаходиться ідеальний газ. Як зміниться внутрішня енергія газу, якщо стискати газ?

варіанти відповідей

не змінюється

зменшується

збільшується

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 5

Як зміниться внутрішня енергія ідеального газу при ізобарному розширенні?

варіанти відповідей

Не зміниться

Збільшиться

Зменшиться

Залежить від газу

Запитання 6

Які види теплових машин дозволяють передавати тепло від менш нагрітого тіла до більш нагрітого?

варіанти відповідей

Двигуни внутрішнього згоряння

Парові машини

Холодильні машини

Газові та парові турбіни

Запитання 7

Суму кінетичної і потенціальної енергії молекул називають ...

варіанти відповідей

 Загальною енергією

 механічною енергією

Внутрішньою енергією

Повною енергією

Запитання 8

Термодинамічний процес, що протікає як у прямому, так і у

зворотному напрямку називається:

варіанти відповідей

рівноважним

оборотним

не рівноважним

необоротним

Запитання 9

Тепловий двигун складається з таких основних частинчастин:

варіанти відповідей

нагрівник

робоче тіло

холодильник

ротор

статор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест