Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Властивості твердих тіл

Додано: 26 березня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 2382 рази
10 запитань
Запитання 1

Якої деформації зазнає тканина, яку розрізають ножицями?

варіанти відповідей

стиснення

вигину

кручення

зсуву

Запитання 2

Незалежність фізичних властивостей твердих тіл від напрямку, обраного в тілі

варіанти відповідей

поліморфізм

ізотропія

мономофізм

анізотропія

Запитання 3

Залежність фізичних властивостей кристала від обраного в ньому напрямку

варіанти відповідей

ізотропія

анізотропія

поліморфізм

мономорфізм

Запитання 4

Пружину жорскістю k розрізали на дві рівні частини. Визначте коефіцієнт жорскості кожної з отриманих частин пружини.

варіанти відповідей

0,5k

k

2k

4k

Запитання 5

Залізо належить до:

варіанти відповідей

аморфних тіл

монокристалів

полікристалів

рідких кристалів

Запитання 6

Аморфним тілам притаманні такі властивості

варіанти відповідей

ізотропія

анізотропія

визначена конкретна температура плавлення

не визначена конкретна температура плавлення

поліморфізм

Запитання 7

Кристалічним тілам притаманні такі властивості

варіанти відповідей

ізотропія

анізотропія

визначена конкретна температура плавлення

не визначена конкретна температура плавлення

поліморфізм

Запитання 8

Визначте площу поперечного перерізу дерев'яного шеста, якщо під дією сили 810 Н у ньому створюється напруга 300 кПа.

варіанти відповідей

27 кв.см

27 кв.мм

2,7 кв.см

2,7 кв.мм

Запитання 9

Унаслідок стискання мідного стрижня у ньому виникла напруга 360 МПа. Визначте відносне видовження цього стрижня. Модуль Юнга вважайте рівним 108 ГПа.

варіанти відповідей

0,03

0,003

0,0003

0,3

Запитання 10

Визначте силу удару під час штамповки мідної монети радіуса 1 см, якщо межа плинності для міді 70 МПа.

варіанти відповідей

2,2 кН

22 кН

220 кН

0,22 кН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест