20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Онлайн тести з фізики 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 10 клас
Створено 11 червня
Приклад запитання: Величина, що характеризує швидкість протікання заряду через поперечний переріз провідника, називається ...
Фізика, 10 клас
Створено 4 червня
Приклад запитання: Як зміниться електроємність плоского повітряного конденсатора, якщо заповнити конденсатор діелектриком з діелектричною проникністю 2?
Фізика, 10 клас
Створено 22 травня
Приклад запитання: Дві однакові металеві кульки із зарядами -q і +3q торкнулися одна одної. укажіть заряди кульок після дотику.
Приклад запитання: При підвищенні температури рідина переходить у ....
Приклад запитання: Одиницею вимірювання тиску в системі CI є ....
Приклад запитання: Молярна маса вуглекислого газу дорівнює...
Приклад запитання: Стала Авогадро визначає кількість молекул в...
Фізика, 10 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Що таке електричний заряд?
Фізика, 10 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: При ізобраному процесі із збільшенням об′єму газу темпаратура.....
Фізика, 10 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: Процес зміни стану термодинамічної системи за сталої температури
Приклад запитання: Розбиту чашку неможна скласти знову, тому що...
Приклад запитання: Як зміниться ємність конденсатора, якщо напругу на його обкладках збільшити в 2 рази?
Фізика, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Монокристал – це:
Приклад запитання: Оберіть найбільш точний варіант відповіді, який відповідає опису поняття: «Поле, напруженість якого в усіх точках однакова за модулем і напрямком».
Фізика, 10 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Процес накопичення зарядів на обкладках конденсатора.
Фізика, 10 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Імпульсом тіла називається:
Приклад запитання: Кількість електрики, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу, називається...
Фізика, 10 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Оберіть правильне твердження. Робота сили тертя
Фізика, 10 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Механічна енергія не дорівнює нулю, якщо:
Приклад запитання: Поверхня, в усіх точках якої потенціал електричного поля має однакове значення, називається...
Приклад запитання: При паралельному з′єднанні конденсаторів в батарею заряд батареї дорівнює...
Приклад запитання: Процес вирівнювання концентрації молекул речовини у просторі називається
Приклад запитання: Електроємність обчислюється за формулою і вимірюється в ...
Приклад запитання: Властивість провідника накопичувати заряд називається
Приклад запитання: Кожний заряд створює у навколишньому просторі ...
Приклад запитання: В чому суть електризації?
Приклад запитання: Виберіть найбільш точне визначення напруженості: "Напруженість - це..
Фізика, 10 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: Основна задача механіки полягає у ...
Фізика, 10 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: Пароутворення - це
Фізика, 10 клас
Створено 5 травня
Приклад запитання: Тіло рухається прямолінійною траєкторією. Яка ділянка графіка відповідаєруху з найбільшим за модулем прискоренням,якщо вісь ОХ напрямлена вздовж траєкторії?