Онлайн-тести з фізики 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Такий криволінійний рух, при якому траєкторією руху тіла є коло, а лінійна швидкість руху не змінюється з часом. 
Приклад запитання: Яка кількість речовини міститься у 39 г заліза?
Приклад запитання: Як називається фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини?
Приклад запитання: Назвати хімічний елемент, в ядрі атома якого 143 нейтрони і 92 протони
Приклад запитання: Який перехід речовини визначає поняття пароутворення?
Приклад запитання: Укажіть правильне твердження щодо адіабатного розширення газу
Приклад запитання: Як змінюється внутрішня енергія при нагріванні?
Приклад запитання: Як називається фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини?
Приклад запитання: Усі речовини складаються з частинок - атомів, молекул, йонів, тобто мають дискретну будову; між частинками є проміжки. Це - ...
Фізика, 10 клас
Створено 28 лютого
Приклад запитання: Процес пароутворення з вільної поверхні рідини -
Приклад запитання: Перелічіть, що спричинить підвищення тиску газу, який знаходиться у замкненому просторі
Приклад запитання: 1.Фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення. 
Приклад запитання: ......– фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі 
Приклад запитання: Числове значення універсальної газової сталої R ?
Фізика, 10 клас
Створено 27 лютого
Приклад запитання: Фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини-це....
Приклад запитання: Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи, називається ...
Приклад запитання: Як змінюється внутрішня енергія при нагріванні?
Приклад запитання: Фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення
Приклад запитання: Фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини-це....
Приклад запитання: Яка кількість речовини міститься у 39 г заліза?
Приклад запитання:  Укажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до швидкості світла у вакуумі
Приклад запитання: Явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньої сили, що періодично змінюється, збігається з власною частотою коливань системи. 
Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Ізопроцеси
Приклад запитання: Позначте всі графіки ізотермічних процесів (ізотерми):
Приклад запитання: Як називається фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини?
Приклад запитання: Числове значення універсальної газової сталої R ?
Приклад запитання: Стан макроскопічної системи, коли всі макроскопічнв параметри системи залишаються незмінними як завгодно довго.