17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Онлайн-тести з фізики 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 10 клас
Створено 9 липня
Приклад запитання: За графіком визначити, яке з рухомих тіл рухається з найбільшою за модулем швидкістю в момент часу t=2с.
Приклад запитання: За графіком руху двох тіл поясніть, швидкість якого тіла (І чи ІІ) більша і чому?
Фізика, 10 клас
Створено 3 липня
Приклад запитання: В яких речовинах молекули неперервно рухаються?
Приклад запитання: Основна задача механіки - визначити положення тіла в будь-який момент часу
Приклад запитання: Обери величини, якими характеризується рух:
Приклад запитання: Потяг рухається зі швидкістю 72 км/год. Визначте його шлях за 20 хв.
Фізика, 10 клас
Створено 27 червня
Приклад запитання: Атом – це найменша частинка: 
Приклад запитання: Що таке важіль?
Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Прості механізми
Приклад запитання: Є два види простих механізмів. Це...
Приклад запитання: Нерухомим блоком називається блок, вісь якого при піднятті вантажу...
Приклад запитання: Як зміниться сила взаємодії між двома зарядами, якщо кожен з них зменшиться в два рази?
Фізика, 10 клас
Створено 17 червня
Приклад запитання: Теплова машина одержала від нагрівника кількість теплоти 720 Дж, а передала охолоджувачу 540 Дж. ККД теплової машини становить:
Приклад запитання: Кількісну характеристику певної властивості тіла чи явища називають...
Фізика, 10 клас
Створено 15 червня
Приклад запитання: Газ в якому відсутня взаємодія між молекулами називають....
Приклад запитання: Електричний опір пояснюється тим, що..
Приклад запитання: Яким є внутрішній опір гальванічного елемента з ерс 8 В, якщо струм короткого замикання даного елемента становить 2А
Приклад запитання: Як називають систему з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрика?
Приклад запитання: Формула, що виражає взаємозв'язок різниці потенціалів та напруженості електричного поля ...
Приклад запитання: Сукупність основних способів отримання нових знань та методів розв′язання задач у межах різних наук називається...
Приклад запитання: Виберіть визначення механічних коливань:
Приклад запитання: У яких з наведених рухів тіла можна вважати матеріальними точками?
Фізика, 10 клас
Створено 9 червня
Приклад запитання: Електроскопу надали заряд –3,2∙10-10 Кл. Скільки зайвих електронів з’явилося на електроскопі? Як при цьому змінилася маса електроскопа?
Приклад запитання: Яким є внутрішній опір гальванічного елемента з ЕРС 8 В, якщо струм короткого замикання даного елемента становить 2А
Приклад запитання: Яким є внутрішній опір гальванічного елемента з ерс 8 В, якщо струм короткого замикання даного елемента становить 2А
Приклад запитання: Що прийнято за одиницю кількості речовини в СІ?
Фізика, 10 клас
Створено 2 червня
Приклад запитання: Внутрішня енергія - це
Приклад запитання: У природі всі ... процеси мають певний напрямок і в зворотному напрямку вони самочинно відбуватися не можуть; процеси, які можуть самочинно відбуватися тільки в одному напрямку, називають ... процесами.
Приклад запитання: Що лежить в основі термодинаміки?
Фізика, 10 клас
Створено 1 червня
Приклад запитання: Робочим тілом у теплових двигунах є