Онлайн тести з фізики 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 10 клас
Створено 10 грудня
Приклад запитання: Виберіть величини, які в ЗАГАЛЬНОМУ описують коливальний рух:
Фізика, 10 клас
Створено 9 грудня
Приклад запитання: Імпульс тіла -це величина
Фізика, 10 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: В яких випадках тіло можна вважати матеріальною точкою?
Фізика, 10 клас
Створено 3 грудня
Приклад запитання: Рівновага тіл - це....
Фізика, 10 клас
Створено 3 грудня
Приклад запитання: Коли центр мас збігається з центром тяжіння?
Фізика, 10 клас
Створено 2 грудня
Приклад запитання: Як називається рух, за якого траєкторія руху тіла повторюється через однакові проміжки часу?
Фізика, 10 клас
Створено 26 листопада
Приклад запитання: сила тертя виникає..
Фізика, 10 клас
Створено 26 листопада
Приклад запитання: Амплітуда коливань та одиниця вимірювання
Фізика, 10 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Кінетичну енергію мають тіла...
Фізика, 10 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Яку роботу виконав молекулярний кисень, маса якого 16 г, при ізобарному охолодженні на 20 oC?
Фізика, 10 клас
Створено 21 листопада
Приклад запитання: Одиниці маси в СІ це?
Фізика, 10 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Закон всесвітнього тяжіння має вигляд...
Фізика, 10 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Другий закон Ньютона
Приклад запитання: Кулька масою 500 г рівномірно котиться зі швидкістю 2 м/с. Чому дорівнює імпульс тіла? (Введіть лише числове значення)
Фізика, 10 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Сили,з якими будь-які два тіла притягуються одне до одного,називаються ...
Приклад запитання: Фізична величина, що є мірою інертних і гравітаційних властивостей тіла?
Фізика, 10 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Коливання,амплітуда яких із часом не змінюється, називають
Приклад запитання: Рівновага тіла - це збереження з плином часу ...
Фізика, 10 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: Що називають плечем сили?
Фізика, 10 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: Стала Авогадро рівна
Приклад запитання: Скільки молекул міститься у 3 молях кисню?
Фізика, 10 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Два автомобілі рухаються назустріч один одному. Чому дорівнює швидкість поширення світла, випломінюваного фарами першого автомобіля, у системі відліку, повязаній із другим автомобілем?
Фізика, 10 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Рівняння рівномірно прямолінійно руху має вигляд х =7-20t.Визначте початкову координату руху та модуль швидкості тіла.
Фізика, 10 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Кінетична енергія тіла зростає у випадку зростання
Фізика, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Любе тіло до тіх пор , поки воно залишається ізольованим...
Фізика, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Під час руху потягу, внаслідок гальмування пасажир відчує
Фізика, 10 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: У яких із наведених нижче ситуаціях відбувається перетворення кінетичної енергії в потенціальну?
Приклад запитання: Шлях та переміщення вимірюється в
Фізика, 10 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Яка фізична величина характеризує інертність тіла?
Фізика, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: 1.Чи залежить прискорення вільного падіння від маси тіла, що падає?