13 серпня о 18:00Вебінар: Готуємось до навчального року з онлайн-тестами «На Урок»: плануємо наперед

10 клас Громадянська освіта с.166-173

Додано: 15 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
20 запитань
Запитання 1

Спосіб організації економічного життя (економічна система), за якого узгодження інтересів учасників економічних відносин і отримання відповідей на питання «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?» відбувається на ринках - це

варіанти відповідей

Ринкове життя

Ринкова економіка

Ринкові принципи

Ринкові вимоги

Запитання 2

До принципів ринкової економіки не відносять

варіанти відповідей

Економічну свободу

Конкуренцію

Автоматизм регулювання

Економічну доцільність

Запитання 3

Дана схема відображає

варіанти відповідей

Економічний кругообіг у ринковій економіці

Доцільність економічної діяльності

Розвиток ринку товарів і послуг

Розвиток ринку ресурсів

Запитання 4

Тип держави, яка прагне створити кожному громадянинові максимально сприятливі умови існування, можливості для реалізації цого індивідуальних талантів і здібностетй - це

варіанти відповідей

Індустріальна держава

Соціальна держава

Високорозвинена держава

Правильної відповіді немає

Запитання 5

До економічних функцій держави відноситься

варіанти відповідей

Забезпечення правової бази

Захист прав власності

Захист конкуренції

Усі відповіді вірні

Запитання 6

До засобів державного впливу відноситься

варіанти відповідей

Штрафи

Дотації підприємствам

Субсидії та соціальні допомоги

Усі відповіді вірні

Запитання 7

Відносини між продавцями і покупцями певного товару (ресурсу чи блага), які представлені операціями купівлі-продажу за допомогою грошей - це

варіанти відповідей

Ринок

Економічна взаємодія

Економічні стосунки

Пропозиція

Запитання 8

Готовність продавців продати різну кількість певного товару за різними цінами - це

варіанти відповідей

Пропозиція

Попит

Закон пропозиції

Закон попиту

Запитання 9

Залежність між ціною та обсягом продажу пряма, тобто що вища ціна, то більше товарів готові продавати продавці - це

варіанти відповідей

Обсяг пропозиції

Закон пропозиції

Обсяг попиту

Закон попиту

Запитання 10

Ціна, що встановлюється за умов рівності обсягу попиту й обсягу пропозиції на ринку, «ціна, що очищує ринок».

варіанти відповідей

Рівноважна ринкова ціна

Економічно визначена ціна

Директивна ринкова ціна

Економічно змінена ціна

Запитання 11

Чинником, що збільшує або зменшує попит є

варіанти відповідей

зміна кількості продавців

зміна вартості ресурсів

зміна доходів покупців

зміна економічних умов

Запитання 12

Чинником, що збільшують або зменшують пропозицію є

варіанти відповідей

зміна кількості покупців

зміна цін товарів-замінників або супутніх товарів

зміна очікувань покупців

правильна відповідь відсутня

Запитання 13

План доходів і видатків держави на певний календарний рік, який пропонується урядом і затверджується Верховною Радою України - це

варіанти відповідей

Державний бюджет

Бізнес-план

Державний кошторис

Державне фінансування

Запитання 14

Що відноситься до видатків державного бюджету

варіанти відповідей

Позики

Соціальний захист

Податки

Правильна відповідь відсутня

Запитання 15

Загальнодержавні податки в Україні, які сплачуються безпосередньо з доходів або майна - це

варіанти відповідей

Прямі податки

Непрямі податки

Акцизи

Мита

Запитання 16

До непрямих податків відносять

варіанти відповідей

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств

Податок на нерухоме майно

Вірної відповіді немає

Запитання 17

Окрім загальнодержавних такох існують

варіанти відповідей

місцеві податки

транснаціональні податки

етнічні податки

міжнародні податки

Запитання 18

Перевищення доходів над видатками бюжету формує його

варіанти відповідей

Дефіцит

Профіцит

Економічну скрутку

Економічну кризу

Запитання 19

Унаслідок руху грошових коштів формуються

варіанти відповідей

Прибутки підприємств

Збитки підприємств

Заощадження підприємств

Усі відповіді вірні

Запитання 20

Сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат - це

варіанти відповідей

Податково-бюджетна політика

Економічні інтереси держави

Бюджетні інвестиції

Енерго-ресурсний капітал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест