10 клас.Самостійна робота. Біорізноманіття та Обмін речовин і перетворення енергії

28 запитань
Запитання 1

Населяють середовище з екстремальними умовами:

варіанти відповідей

 археї

прокаріоти

бактерії

віруси

Запитання 2

Пріони це ...

варіанти відповідей

нуклеїнові кислоти

вуглеводи

ліпіди

білки

Запитання 3

Віруси спричиняють захворювання:

варіанти відповідей

черевний тиф

кір

 СНІД;

COVID

туберкульоз

Запитання 4

Клітинні організми, що не мають сформованого ядра та мембранних органел це - ...

варіанти відповідей

еукаріоти

пріони

віруси

прокаріоти

Запитання 5

Автором систематизаціі організмів і внесок у становлення біологічноі систематики як науки здійснив

варіанти відповідей

К. Лінней

Г Мендель

Ч. Дарвін

Д. Івановський

Запитання 6

Якими бувають еукаріоти?

варіанти відповідей

Вільноживучі

Одноклітинні

Багатоклітинні

Колоніальні

Багатородові

Запитання 7

Клітинні організми, що не мають сформованого ядра та мембранних органел це - ...


варіанти відповідей

пріони

віруси

прокаріоти

еукаріоти

Запитання 8

Захисна білкова оболонка вірусів називається


  

  

  

варіанти відповідей

 гематоенцефалічний бар'єр

капсид

капсула

плівка

Запитання 9

Постійне спостереження за перебігом певних процесів в окремих популяціях, екосистемах, біосфері в цілому чи за станом певних біологічних обєктів. Який це метод дослідження?

варіанти відповідей

порівняльно-описовий

експериментальний

моніторинг

статистичний

Запитання 10

Що представляє генетичний матеріал вірусу тютюнової мозаїки?  

варіанти відповідей

одноланцюгова РНК

 дволанцюгова РНК

одноланцюгова ДНК

дволанцюгова ДНК

Запитання 11

Укажіть неклітинну форму життя, що паразитує у клітинах бактерій:

варіанти відповідей

пріони;

віруси;

бактеріофаги;

віроїди.

Запитання 12

Хто з науковців запропонував подвійні видові назви?

варіанти відповідей

Р. Гук

 К. Лінней

К. Воуз

Ч. Дарвін

Запитання 13

Подібність зовнішньої та внутрішньої будови організмів - це критерій

варіанти відповідей

генетичний

морфологічний

анатомічний

біохімічний

Запитання 14

Наука, що проводить опис та дає назви всім організмам на Землі (зараз і в минулі часи), має назву:

варіанти відповідей

класифікація

еволюція

 номенклатура

систематика

Запитання 15

Вказать несправжні гриби-паразити

варіанти відповідей

фітофтора у картоплі

сапролегнія у риб

мухомор

глива

Запитання 16

Назвіть органели, в яких синтезується АТФ

варіанти відповідей

лізосоми й вакуолі 

хлоропласти й мітохондрії

рибосоми й центріолі 

джгутики й війки

Запитання 17

Процес утворення органічних сполук із неорганічних з використанням світлової енергії

варіанти відповідей

Хемосинтез

Катаболізм

Фотосинтез

Анаболізм

Запитання 18

Назвіть кінцеві продукти кисневого етапу енергетичного обміну

варіанти відповідей

кисень і вода

вуглекислий газ й азот

кисень й АТФ

CO2, вода, АТФ

Запитання 19

При повному окиснені 1 молекули глюкози виділяється

варіанти відповідей

2 молекули АТФ

36 молекул АТФ

38 молекул АТФ

18 молекул АТФ

16 молекул АТФ

Запитання 20

Вкажіть елементи­-органогени:

варіанти відповідей

Гідроген

Карбон

Нітроген

Оксиген

Ферум

Калій

Запитання 21

Компонент хлорофілу, активує діяльність ферментів катаболізму

варіанти відповідей

Na,

Mq,

K,

Ca,

Запитання 22

Компонент гемоглобіну, міоглобіну, ферментів-цитохромів

варіанти відповідей

Fe,

H

Cl,

S,

P,

Запитання 23

Відновлення втраченої природної структури білків називають

.

варіанти відповідей

ренатурація

денатурація


деструкція

Запитання 24

До жироподібних сполук належать жиророзчинні вітаміни, а саме

варіанти відповідей

А

В12

С

D

K

Е

Запитання 25

Нестача якого вітаміну призводить до захворювання цинга

варіанти відповідей

С

А

В1

D

Запитання 26

У разі нестачі цьго вітаміну у людини розвиваються рахіт, остеомаляція й деякі форми остеопорозу.

варіанти відповідей

А

С

В1

D

Запитання 27

Укажіть нітрогеновмісну основу рибонуклеотидів, якої немає в ДНК.

варіанти відповідей

 аденін 


 гуанін

 тимін

 урацил

Запитання 28

Укажіть умову, від якої не залежить активність травних ферментів.


варіанти відповідей

 температура

концентрація субстрату й ферменту 

 рН середовища

концентрація йонів Натрію й Калію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест