29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 12

Додано: 9 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 151 раз
42 запитання
Запитання 1

Виділене слово треба писати окремо в реченні

варіанти відповідей

Круг вікон сад спинається на/вшпиньки.  

Вкраїна, як вулкан, кипить у/глибині.

Добре йти з думками на/одинці у краю, де молодість пройшла.

Раз/у/раз у пам’яті зринав далекий, тихий, світлий образ мами.

Запитання 2

Не в сі слова є синонімами в рядку

варіанти відповідей

неминуче, навічно, неодмінно

лелека, чорногуз, бусел

гарний, гожий, вродливий

говорити, патякати, прорікати

Запитання 3

Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

варіанти відповідей

сліпий, приємний, волошковий  

м’який, поганий, щедрий  

глухий, чорний, цікавий

білуватий, лисячий, надзвичайний

Запитання 4

Антонім до фразеологізму верства келебердянська є в реченні

варіанти відповідей

Що ж ти тому дівчаті скажеш, коли воно ще курча пухнасте, горо­беня жовтодзьобе.

Тобі вже одинадцять років, а ти від горшка - два вершка.

Ви тут не герой і навіть не людина, а всього лише дірка від бублика.

Іди, іди, капустяна голово, гадаєш, що тебе хто прийме.

Запитання 5

НЕМАЄ лексичної помилки в рядку

варіанти відповідей

заказати квиток 

рахувати недійсним

довести причетність  

попасти в ціль

Запитання 6

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Століттями мова народу була тією рікою, яку ми називаємо поезією. 2. Поетична грань жила у слові, і слово було не/мислиме без неї, як немислима ріка без води, повно/водність - без глибини. 3. Той, хто не/знає рідної материнської мови або цурається її, засуджує себе на злиденність душі. 4. Батьківщина - це рідне слово. 5. Знай, бережи, збагачуй велике духовне надбання свого народу - українську мову. 6. Це - мова великого народу, великої культури. 7. Українською мовою написані не/вмирущі твори Котляревського і Шевченка, Франка і Лесі Українки, Нечуя-Левицького і Коцюбинського.

Окремо в поданому тексті пишеться слово

варіанти відповідей

не/мислиме 

не/знає

повно/водність

не/вмирущі

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Століттями мова народу була тією рікою, яку ми називаємо поезією. 2. Поетична грань жила у слові, і слово було не/мислиме без неї, як немислима ріка без води, повно/водність - без глибини. 3. Той, хто не/знає рідної материнської мови або цурається її, засуджує себе на злиденність душі. 4. Батьківщина - це рідне слово. 5. Знай, бережи, збагачуй велике духовне надбання свого народу - українську мову. 6. Це - мова великого народу, великої культури. 7. Українською мовою написані не/вмирущі твори Котляревського і Шевченка, Франка і Лесі Українки, Нечуя-Левицького і Коцюбинського.

Займенником є виділене слово

варіанти відповідей

або цурається 

Батьківщина - це рідне слово

тією рікою 

як немислима ріка без води

Запитання 8

Усі слова мають по 9 звуків у рядку

варіанти відповідей

значення, спрощення, м’якосердечність

південний, джерельний, пів’ящика

дядечко, продають, обмінюють

невільник, найкращий, провидіння

п’ятдесят, відшукаю, розмовляв

Запитання 9

Однакову кількість складів мають усі слова рядка

варіанти відповідей

черевики, переїзд, з’являлися   

пересовуючи, поворухнувся, картоплиння

хлібопекарня, вертатися, навпочіпки

найстрашніше, траплялися, потихеньку

працівник, половина, м’якенький

Запитання 10

НЕМАЄ подвоєння приголосних в усіх словах іншомовного походження в рядку

варіанти відповідей

ім..унітет, віл..а, Шил..ер  

ем..ігрант, рал..і, фін..и

брюс..ельський, тон..аж, Апол..он

нет..о, марок..анець, віл..а

ір..аціональний, Буд..а, шос..е

Запитання 11

Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка

варіанти відповідей

діжка, сміх, вокзал

(у) садку, берешся, замазка

зшиток, (у) мисці, розжарити

радишся, мигтів, безпека

повсякденно, скибка, зробивши

Запитання 12

Усі іменники, що в родовому відмінку множини мають закін­чення -ів, -їв, є в рядку

варіанти відповідей

батько, гість, степ

сом, громадянин, соловей 

робітник, підпис, татарин

раз, болгарин, кінь

хазяїн, грузин, солдат

Запитання 13

Усі кількісні числівники вжито у правильній формі в рядку

варіанти відповідей

вісімдесят, дев’ятисот, (на) шестисотих

шести десяти, семисот, дев’яноста

одинадцять, п’ятдесятьом, вісьми

п’ятдесяти, вісьма, шістьмастами

семидесяти, сімнадцятьма, шестисот

Запитання 14

Помилки в написанні прийменників допущено в рядку

варіанти відповідей

з-заду, підкінець, з метою 

назустріч, спочатку, впоперек

з-під, на чолі, згідно з

з-посеред, окрім, внаслідок

усередині, з-понад, в ім’я

Запитання 15

Слово як є часткою в реченні

варіанти відповідей

Ніхто не здогадувався, як цей лист потрапив до адресата. 

Як не крути, а правди ніде діти.

Як швидко минає час! 

Працювалося йому легко, як ніколи раніше. 

Лис не знав, як йому викрутитися.

Запитання 16

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Що вища культура народу, духовна та матеріальна, то вища й міц­ніша позиція його мови.

Відомо, що творча своєрідність художника найповніше виявляєть­ся в його книгах.

Коли маєш дар, успадкований від матері, від рідного народу, то обов’язок твій - народові його й повернути.

Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу.

Коли заповіт Альфреда Нобеля оприлюднили, виникли найсупереч­ливіші чутки та судження.

Запитання 17

Омонімами є всі слова в рядку

варіанти відповідей

район, свіжий, стрічка

балка, бал, стан

панцир, мир, лице

коса, кран, пальто

митець, натура, парк

Запитання 18

Граматичний зв’язок НЕ порушено у сполученні числівника з іменником у рядку

варіанти відповідей

з першим вереснем, двоє лошат

чотири ножиці, дві десяті відсотка

півтора місяця, дві треті доби

п’ять із половиною кілограма, троє програмістів

Запитання 19

Відбувається зміна приголосних при словотворенні в усіх сло­вах рядка

варіанти відповідей

безпека, молоко, брат

Сиваш, ткач, люд

убогий, парубок, вереск

яйце, студент, галицький

Запитання 20

Установіть відповідність між наголошеним складом у слові і прикладом.

1 перший      2 другий           3 третій     4 четвертий

А животрепетний     

Б володарський      

В книговидавець     

Г відігнутий       

Д відголосок

варіанти відповідей

1Д 2Г 3Б 4А

1Г 2Д 3Б 4А

1Д 2Б 3Г 4А

1Д 2Г 3А 4Б

1Д 2Г 3Б 4В

Запитання 21

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

Чайки тужливо (1) кигикали, літаючи понад річкою (2) чи сідаючи на (3) її теплі, лагідні груди й безтурботно (4) погойдуючись.

1 А дієслово     

2 Б займенник        

3 В прислівник       

4 Г дієприслівник        

Д сполучник

варіанти відповідей

1А 2Д 3Б 4Г

1Д 2А 3Б 4Г

1А 2Б 3Д 4Г

1А 2Д 3Г 4Б

1А 2Д 3Б 4В

Запитання 22

Через дефіс треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

жовто/блакитний, пів/вікна, екс/чемпіон

пів/Харкова, кіловат/година, темно/зелений

сон/трава, південно/західний, лісо/степ

складно/підрядний, кисло/солодкий, хліб/сіль

Запитання 23

Можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні

варіанти відповідей

Коні знялися з місця і нешвидко побрели (посунули) по глибокому снігу...

Дружніми оплесками нагороджують (відплачують) лектора вдячні слухачі.

Ми разом зі словами набираємось розуму (глузду), прислухаємося до чужих думок.

День видався вдалим - контрольну написано успішно (тріумфально).

Запитання 24

Спільнокореневим до виразний є слово                              

варіанти відповідей

виразка

виразність

вир  

виріз

Запитання 25

НЕПРАВИЛЬНО вжито прийменник у словосполученні

варіанти відповідей

чинити по правді  

обслуговувати по черзі

читати по складах  

пливти по течії

Запитання 26

За абеткою записано всі слова рядка

варіанти відповідей

верба, вервечка, веретено, верства 

перебіг, перебір, перетин, пастка

лігво, лещата, лобур, літопис

мілина, медівник, милостиня, марнота

Запитання 27

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Проблема особистості віддавна є основою філософського пізнання. 2. Відомо, що немає двох однакових людей, кожен із нас неповторний. 3. На думку деяких науковців, людина формується й розвивається відповідно до її вроджених якостей, здібностей, а соціальне оточення відіграє в цьому розвитку дуже незначну роль. 4. Натомість інші вчені вважають особистість деяким продуктом, цілком сформованим у процесі соціального розвитку.

5. Однак, майже всі науковці переконані: людина не народжується особистістю, а стає нею в процесі життя.

Слово основа в першому реченні тексту можна замінити фра­зеологізмом

варіанти відповідей

наріжний камінь

камінь на шиї

підводний камінь

пробний камінь

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Проблема особистості віддавна є основою філософського пізнання. 2. Відомо, що немає двох однакових людей, кожен із нас неповторний. 3. На думку деяких науковців, людина формується й розвивається відповідно до її вроджених якостей, здібностей, а соціальне оточення відіграє в цьому розвитку дуже незначну роль. 4. Натомість інші вчені вважають особистість деяким продуктом, цілком сформованим у процесі соціального розвитку.

5. Однак, майже всі науковці переконані: людина не народжується особистістю, а стає нею в процесі життя.

У називному відмінку в тексті вжито слово

варіанти відповідей

пізнання 

оточення

роль

особистість

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Проблема особистості віддавна є основою філософського пізнання. 2. Відомо, що немає двох однакових людей, кожен із нас неповторний. 3. На думку деяких науковців, людина формується й розвивається відповідно до її вроджених якостей, здібностей, а соціальне оточення відіграє в цьому розвитку дуже незначну роль. 4. Натомість інші вчені вважають особистість деяким продуктом, цілком сформованим у процесі соціального розвитку.

5. Однак, майже всі науковці переконані: людина не народжується особистістю, а стає нею в процесі життя.

Слово неповторний у другому реченні можна замінити на

варіанти відповідей

рідкісний  

феноменальний

особливий

раритетний

Запитання 30

М’яким приголосним починається основа кожного слова в рядку

варіанти відповідей

рядок, жінка, м’ясо  

якір, людство, діти

місяць, дяк, в’язати

рябий, шерсть, Йосип

льотчик, сюди, вісім

Запитання 31

Літеру е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

б..нтежити, вер..тено, горл..чка 

благоч..стивий, запром..нитися, дал..на

сут..ніти, дуж..чка, закор..нілий

л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий

удалеч..ні, знівеч..ний, вар..во

Запитання 32

Фразеологічний зворот ужито в реченні

варіанти відповідей

Хто не обтяжувавсь нічим, суворі предки наші всипали добрих рі­зок тим - березової каші!

Микола Васильович Гоголь вважав кобзарів охоронцями бойової слави України.

Зашелестіли крильми якісь нічні птахи.

Ще трималися по садках пізні сливи, пізніми яблуками було обки­дане гілля, як раптом пішов сніг.

Садок був уже пожовклий, товстий шар зовсім жовтого листя ле­жав долі.

Запитання 33

Правильно поділені слова для переносів у рядку

варіанти відповідей

на-дзви-чай-ний, не-стрим-ний, під’-їзд  

над-зем-ний, ку-ку-ру-дза, га-зоп-ро-від   

во-до-грай, ви-ско-чив, на-го-род-жу   

нес-по-ді-ва-но, від-пу-сти-ти, роз-в’я-за-ти     

пе-ре-кла-сти, до-ріж-ка, зах-во-рі-ти

Запитання 34

Правильно написано всі імена по батькові у рядку

варіанти відповідей

Якович, Іллівна 

Юрієвич, Григоріївна

Кузьмівна, Федоревич 

Мусійович, Мефодієвна

Валерійович, Гордієвна

Запитання 35

Кожен числівник пишеться одним словом у рядку

варіанти відповідей

двісті/сьомий, п’ятсот/тисячний, шести/сотий

чотирьох/сотий, дво/мільйонний, триста/двадцятий

п’яти/сотий, дванадцяти/тисячний, три/мільярдний

дев’яти/сотий, десяти/тисячний, шістсот/вісімдесятий

двадцяти/тисячний, двісті/десятий, семи/сотий

Запитання 36

До наукового стилю належить висловлювання

варіанти відповідей

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування україн­ської мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримає народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого духу.

Мова - це всі глибинні пласти духовного життя народу, його істо­рична пам’ять, найцінніше надбання віків.

Аудіювання передбачає три взаємопов’язаних види сприймання тексту: глобальне, докладне, критичне.

«То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина», - сказала Мотря.

Запитання 37

Правильні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників подано в рядку

варіанти відповідей

легший, самий низький, найулюбленіший

доречніший, щонайвродливий, вищий

дорожчий, найкращий, найбільш корисний

самий глибокий, найбільш зручний, найменш приємний

найбільш вигідний, найбільш стійкіша, розумніший

Запитання 38

Граматичної помилки НЕМАЄ в реченні

варіанти відповідей

Треба враховувати особливості і специфіку газетного стилю.

Площа виноградинка - близько п'ять квадратних гектарів.

Ми подружилися сім’ями і час від часу обмінюємося візитами в гості один до одного.

Імовірно, що частина бібліотеки Ярослава Мудрого ще й дотепер у Франції.

Українська література пройшла багатовіковий, тривалий шлях сво­го розвитку.

Запитання 39

Функцією художнього стилю є

варіанти відповідей

безпосереднє спілкування, обмін думками

політичний вплив, формування громадської думки

створення мистецьких образів, вплив на читача (слухача)

повідомлення фактів державного чи приватного значення, регулю­вання стосунків між людьми

обмін науковою інформацією

Запитання 40

Утворіть лексично правильні словосполучення.

1 вікно   2 світло   3 зошит       4 парасольку

А відчинити   Б розгорнути    В розкласти    Г відімкнути    Д вимкнути

варіанти відповідей

1А 2Д 3Б 4В

1Д 2А 3Б 4В

1А 2Б 3Д 4В

1А 2Д 3В 4Б

1А 2Д 3Б 4Г

Запитання 41

Установіть відповідність між родом іменника і прикладами.

1 чоловічий   2 жіночий  3 середній   4 спільний

А нехворощ, ООН, путь    

Б вельможа, шампунь, собака   

В студентство, порося, листя   

Г муляр, марево, нікчема

Д непосида, причепа, базіка

варіанти відповідей

1Б 2А 3В 4Д

1А 2Б 3В 4Д

1Б 2В 3А 4Д

1Б 2А 3Д 4В

1Б 2А 3В 4Г

Запитання 42

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

(1) Чи, може, це (2) ввижається мені той (3) несказанний камертон природи, (4) де зорі ясні і де тихі води?

1 А дієслово  

2 Б прислівник    

3 В прикметник    

4 Г сполучник    

Д частка

варіанти відповідей

1Д 2А 3В 4Б

1А 2Д 3В 4Б

1Д 2В 3А 4Б

1Д 2А 3Б 4В

1Д 2А 3В 4Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест