29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 3

Додано: 7 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 169 разів
42 запитання
Запитання 1

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати   

пір..їнка, трав..янистий, зів..яти 

без..іменний, п..єса, з..єднаний   

міл..ярд, жнив..яний, пред..явник 

Запитання 2

Антонімічну пару вжито в прислів'ї

варіанти відповідей

Рідня до півдня, а як сонце зайде – ніхто не знайде!

Діти – як квіти: поливай, то ростимуть.

У дитини заболить пальчик, а в матері серце.

Малі діти - малий клопіт, а підростуть – буде великий. 

Запитання 3

Правильною є форма займенника в словосполученні 

варіанти відповідей

всим підприємцям

з твоєго району

звернутися до їх

на тім березі ріки 

Запитання 4

Другий склад наголошений у слові 

варіанти відповідей

запитання

сантиметр

завдання

одинадцять 

Запитання 5

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Край дороги, якою їхали вершники, густо цвіли ромашки.

Степ розлігся перед мандрівником, який переливався барвами весняного цвіту.

Це був красивий молодий хлопець, який лише вчора покинув шкільну парту.

Мліла під небом земля, яка напоєна була життєдайним теплом весняного сонця. 

Запитання 6

Спільнокореневим до слова «сонний» є 

варіанти відповідей

спросонку

унісон

соняшник

соната 

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Дуб здавна постає як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття. (2) У селі (В,в)ерхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. (3) Ще за часів (К,к)иївської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на розлоге дерево. (4) Під ним проходили мешканці (П, п)івденних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. (5) Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники (3,з)емлі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів.

Синонімом до прикметника «розлоге» в третьому реченні тексту є слово 

варіанти відповідей

похиле

гіллясте

коренасте

листяне 

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Дуб здавна постає як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття. (2) У селі (В,в)ерхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. (3) Ще за часів (К,к)иївської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на розлоге дерево. (4) Під ним проходили мешканці (П, п)івденних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. (5) Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники (3,з)емлі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів.

З маленької букви в тексті треба писати слово 

варіанти відповідей

(В,в)ерхня

(К,к)иївської 

(П,п)південних

(3,з)емлі 

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Дуб здавна постає як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття. (2) У селі (В,в)ерхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. (3) Ще за часів (К,к)иївської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на розлоге дерево. (4) Під ним проходили мешканці (П, п)івденних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. (5) Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники (3,з)емлі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів.

Простим є речення  


варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Дуб здавна постає як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття. (2) У селі (В,в)ерхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. (3) Ще за часів (К,к)иївської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на розлоге дерево. (4) Під ним проходили мешканці (П, п)івденних степів, у його затінку вони відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. (5) Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники (3,з)емлі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів.

Відокремленою обставиною ускладнено речення 


варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 11

Виділені букви позначають однаковий звук у кожному слові рядка 

варіанти відповідей

джміль, добро, дріб

просьба, вісь, сьогодні 

дзбан, зберегти, зжати 

якби, ґвалт, екзистенція 

вчиться, тьмяний, боротьба 

Запитання 12

Редагування потребує сполука в рядку 

варіанти відповідей

упродовж місяця, на протязі місяця  

згадати між іншим, принагідно згадати 

дотепер не з’ясовано, досі не з’ясовано    

насамперед знати, передусім знати 

знайти без зволікань, знайти негайно 

Запитання 13

Помилку в написанні слова допущено в рядку 

варіанти відповідей

кіпарис, азимут, косинус   

інженер, скепсис, символіст 

дивізіон, антагонізм, шкіпер  

партитура, афоризм, акціонер 

аквамарин, сюїта, шифон 

Запитання 14

Усі слова треба писати зі сполучною буквою о в рядку 

варіанти відповідей

земл..роб, вол..любний, вогн..гасник, бур..лом

крок..мір, зор..пад, овоч..сховище, прац..любний 

яйц..подібний, ліс..степ, земл..трус, панел..віз   

піш..хід, брон..бійний, житт..дайний, чорн..земний 

тисяч..літній, гірнич..рудний, світ..гляд, дощ..мір 

Запитання 15

Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

ск..листий, бр..ніти, кач..чка

в..рховний, кор..дор, p..берце  

кл..котіти, прич..пити, р..шітце  

вибор..ць, зб..рігається, ц..тата 

кош..чок, р..місник, розробл..ний 

Запитання 16

Букву в треба писати на місці обох пропусків рядка

варіанти відповідей

…мова (домовленість, угода, договір), ..мова (вимога, пропозиція)

…лада (керівні органи), ..лада (право керувати кимось або чимось)

…права (спеціальне завдання), ..права (адміністративна установа)

..ступ (початок навчання в університеті), ..ступ (виїмка, що нагадує сходинку) 

...клад (грошова сума, внесена до банку), ..клад (порядок, заведений у родині) 

Запитання 17

Помилку у відмінюванні іменників допущено в рядку 

варіанти відповідей

концерт Олега Білоноженко

вдячність Ірині Савченко 

офіс Марини Козачук  

практикум Івана Ющука 

роман Олександра Дюма 

Запитання 18

Порушено норму відмінювання числівника в рядку

варіанти відповідей

Швидкість бігу гепарда – від сто двадцяти до сто сорока кілометрів за годину. 

На змаганнях директор нагородив п’ятьох учнів.

Серед восьмисот сорока семи приток Дніпра є велика річка Прип’ять.

Прийшовши на спортмайданчик, він зустрів там сімох однокласників.

Запорозька чайка вміщала від п’ятдесяти до сімдесяти козаків.

Запитання 19

Немає помилок у дієслівних формах рядка 

варіанти відповідей

колишемо, шлють, хотять    

мовчимо, відповіси, клеїмо 

біжать, стелишся, їсиш 

дуєте, стовбичать, кришуть 

будять, гоють, засиплешся 

Запитання 20

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні. Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи  своє ставлення (2)  до навколишнього світу, і найповніше, (3) найглибше (4) цей  процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування. 

1                            А дієприслівник             

2                            Б прикметник

3                            В займенник    

4                            Г прийменник

Д прислівник

варіанти відповідей

1А 2Г 3Д 4В

1Г 2А 3Д 4В

1А 2Д 3Г 4В

1А 2Г 3В 4Д

1А 2Г 3Д 4Б

Запитання 21

Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням. 

Фразеологізм                  Значення

1 гнути кирпу                А обдурювати

2 мотати на вус               Б сварити

3 водити за носа            В зазнаватися

4 ловити ґав                    Г байдикувати

                                             Д запам’ятовувати 


варіанти відповідей

1В 2Д 3А 4Г

1Д 2В 3А 4Г

1В 2А 3Д 4Г

1В 2Д 3Г 4А

1В 2Д 3А 4Б

Запитання 22

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

лікувальні властивості шалфею 

екстракт зібраного чебрецю

аромати польової ромашки  

цілющі властивості алое

Запитання 23

Апостроф треба писати на місці всіх пропусків у рядку

варіанти відповідей

жираф..ячий, мавп..ячий, коров..ячий 

олив..яний, моркв..яний, полум..яний

дит..ясла, Мін..юст, супер..яхта

кар..єра, прем..єра, порт..єра

Запитання 24

На другий склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

феномен

симетрія

горошина

віднести

Запитання 25

Редагування НЕ ПОТРЕБУЄ словосполучення

варіанти відповідей

яблуневий сік

яблучний пень

людяна вулиця

людне місце

Запитання 26

Відокремлене означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Довгі вечірні тіні облягали весь заквітчаний двір.  

Неподалік порослого мохом пня оселилися білі гриби.

Бабусин сад залитий сонцем пахтить яблуневим цвітом.

Крізь ледь відхилену шибку просочується свіже повітря.

Запитання 27

Спільнокореневими до слова лице є всі слова, ОКРІМ

варіанти відповідей

залицяння

поличка

обличчя

личко

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Біля старої діброви видніється не/велика галявина. (2)Не/захищена від сонця, вона так нагрівається, що ... по ній ходити не/можливо. (3) Але ящірки спеки не бояться: вони вигрівають свої тіла теплом, що тримається і в/горі, і в/низу. (4) На/дворі сьогодні легкий вітерець, він освіжає не/спокійних метеликів і джмелів, що пораються біля квіток. (5)В/день, такий сонячний і погожий, сюди приходять художники щоб перенести цю красу на полотно.

Окремо треба писати


варіанти відповідей

не/велика (речення 1)

не/захищена (речення 2)

не/можливо (речення 2)

не/спокійних (речення 4)

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Біля старої діброви видніється не/велика галявина. (2)Не/захищена від сонця, вона так нагрівається, що ... по ній ходити не/можливо. (3) Але ящірки спеки не бояться: вони вигрівають свої тіла теплом, що тримається і в/горі, і в/низу. (4) На/дворі сьогодні легкий вітерець, він освіжає не/спокійних метеликів і джмелів, що пораються біля квіток. (5)В/день, такий сонячний і погожий, сюди приходять художники щоб перенести цю красу на полотно.

Окремо треба писати


варіанти відповідей

в/горі (речення 3)

в/низу (речення 3)

на/дворі (речення 4)

в/день (речення 5)

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Біля старої діброви видніється не/велика галявина. (2)Не/захищена від сонця, вона так нагрівається, що ... по ній ходити не/можливо. (3) Але ящірки спеки не бояться: вони вигрівають свої тіла теплом, що тримається і в/горі, і в/низу. (4) На/дворі сьогодні легкий вітерець, він освіжає не/спокійних метеликів і джмелів, що пораються біля квіток. (5)В/день, такий сонячний і погожий, сюди приходять художники щоб перенести цю красу на полотно.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 31

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Біля старої діброви видніється не/велика галявина. (2)Не/захищена від сонця, вона так нагрівається, що ... по ній ходити не/можливо. (3) Але ящірки спеки не бояться: вони вигрівають свої тіла теплом, що тримається і в/горі, і в/низу. (4) На/дворі сьогодні легкий вітерець, він освіжає не/спокійних метеликів і джмелів, що пораються біля квіток. (5)В/день, такий сонячний і погожий, сюди приходять художники щоб перенести цю красу на полотно.

На місці крапок (речення 2) має бути слово 

варіанти відповідей

швидко

босоніж

підтюпцем

навшпиньки

Запитання 32

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

ромашці, граєшся, поштовий    

гріються, кількістю, тюркський   

фестиваль, реформа, Самсонов

креветка, якби, кременчуцький

зірковий, запорізький, косьба

Запитання 33

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

радіс..ний, тиж..невий, контрас..ний

боліс..ний, щас..ливий, аванпос..ний    

облас..ний, улес..ливий, прихвос..ні

піс..ний, зап’яс..ний, беззахис..ний  

проїз..ний, буревіс..ник, аген..ство

Запитання 34

Помилку в написанні прислівника допущено в рядку

варіанти відповідей

коли-не-коли, доречі, зроду-віку  

кінець кінцем, безвісти, навкруги

абияк, не сьогодні-завтра, заново  

нашвидкуруч, в основному, наяву

на жаль, по-третє, по-французьки

Запитання 35

Час 4:15. Правильною відповіддю на запитання «Котра година?» є

варіанти відповідей

без п’ятнадцяти п’ять

без чверті п’ята

чверть на п’яту

чверть по п’ятій

чотири години п’ятнадцять хвилин

Запитання 36

Прочитайте речення. Довгождан(1)а відпустка Ген(2)адія й Ін(3)и до Гол(4)андії раніше здавалася чимось нездійснен(5)им. Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ 

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 37

Помилку у відмінюванні іменника допущено в рядку

варіанти відповідей

концерт Оксани Білозір.   

світлина з Лесею Українкою.    

телефон Світлани Онищенко.

спілкування з Віталієм Кличко.   

бажання Святослава Вакарчука.

Запитання 38

Прочитайте речення. Ця ... книжка ще стане тобі в ..., адже через ... іспит. Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

учбова, пригоді, два тижні

учбова, нагоді, дві неділі  

навчальна, пригоді, два тижні

навчальна, нагоді, два тижні      

навчальна, нагоді, дві неділі

Запитання 39

Прочитайте рядки. Чи(1) може(2) в цім калейдоскопі літ (3) де все нещадно звичне і щоденне (4) ти просто дивишся мені услід (5) і трохи любиш сни свої про мене? Кому треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 40

Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента Заварюючи каву,... додати

варіанти відповідей

цукор треба додавати за власним смаком.   

можна повільно помішувати її ложкою.

уважно стежте за її рівнем у джезві.      

нам було запропоновано солодощі.

пінка має згущуватися й підніматися.

Запитання 41

Установіть відповідність.

Слово                                                  Синонім

1 архаїчний                                     А подібний

2 аналогічний                                 Б справжній

3 автентичний                                В правильний

4 альтруїстичний                          Г стародавній

                                                              Д безкорисливий


варіанти відповідей

1Г 2А 3Б 4Д

1А 2Г 3Б 4Д

1Г 2Б 3А 4Д

1Г 2А 3Д 4Б

1Г 2А 3Б 4В

Запитання 42

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Стилет (1) чи стилос? — не збагнув. (2) Двояко Вагаються трагічні терези. (3) Не кинувши у глиб надійний якір, Пливу й пливу (4) повз береги краси.

1                            А частка

2                            Б сполучник

3                            В числівник

4                            Г прислівник

                              Д прийменник


варіанти відповідей

1Б 2Г 3А 4Д

1Г 2Б 3А 4Д

1Б 2А 3Г 4Д

1Б 2Г 3Д 4А

1Б 2Г 3А 4В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест