29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 5

Додано: 7 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 71 раз
42 запитання
Запитання 1

Не відмінюються всі слова рядка


варіанти відповідей

журі, вікно, метро

таксі, ательє, бюро.

тире, вапно, пальто.

турне, графіті, колесо.

Запитання 2

Синоніми наведено в рядку

варіанти відповідей

Адресат — адресант.

Добрий — гарний.

Привозити — приводити.

Гарний — поганий.

Запитання 3

Фразеологічний зворот ужито в рядку

варіанти відповідей

Хмари пливуть, як стрімкі води Дніпра.   

Людська заздрість гірша, як слабість.

Він бачив його наскрізь.   

Він і став як гора.

Запитання 4

Складним є речення

варіанти відповідей

Почалися виступи, що позначилися на довгій, але блискучій спортивній кар’єрі Марії Ковач.

Жити — це не значить тільки брати.

Стара виразка, розкопирсана нечистими руками, защеміла в Чіпчинім серці.

Сонце стояло над головою, як сковорода, розкалене, та наче вогнем пекло.

Запитання 5

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ І ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ.

(1) Народний костюм — це не просто історія. (2) Це краса і душі, і життя. (3) На цій барвистій виставці я задумалася — а як нам зробити так, щоб ця краса знову засяяла на наших хлопцях і дівчатах? (4) Безперечно, тут свій позитивний вплив матиме створення Музею народного вбрання України та виступи студентських колективів аматорського мистецтва навчальних закладів Мінагрополітики. (5) А я думаю, що варто було б провести у навчальних закладах конкурси на власноруч виготовленний костюм, вишиту сорочку, блузку тощо. (6) Тоді не тільки мамина, а й дівоча сорочка буде вишивана біла і душі мила…

Вставне слово є у


варіанти відповідей

2

4

5

6

Запитання 6

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ І ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ.

 (1) Народний костюм — це не просто історія. (2) Це краса і душі, і життя. (3) На цій барвистій виставці я задумалася — а як нам зробити так, щоб ця краса знову засяяла на наших хлопцях і дівчатах? (4) Безперечно, тут свій позитивний вплив матиме створення Музею народного вбрання України та виступи студентських колективів аматорського мистецтва навчальних закладів Мінагрополітики. (5) А я думаю, що варто було б провести у навчальних закладах конкурси на власноруч виготовленний костюм, вишиту сорочку, блузку тощо. (6) Тоді не тільки мамина, а й дівоча сорочка буде вишивана біла і душі мила…

Орфографічну помилку допущено в слові

варіанти відповідей

Створення.

Виготовленний.

Власноруч.

Мінагрополітики

Запитання 7

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ І ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ.

 (1) Народний костюм — це не просто історія. (2) Це краса і душі, і життя. (3) На цій барвистій виставці я задумалася — а як нам зробити так, щоб ця краса знову засяяла на наших хлопцях і дівчатах? (4) Безперечно, тут свій позитивний вплив матиме створення Музею народного вбрання України та виступи студентських колективів аматорського мистецтва навчальних закладів Мінагрополітики. (5) А я думаю, що варто було б провести у навчальних закладах конкурси на власноруч виготовленний костюм, вишиту сорочку, блузку тощо. (6) Тоді не тільки мамина, а й дівоча сорочка буде вишивана біла і душі мила…

Пунктуаційну помилку допущено в

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 8

Усі слова написані правильно в рядку

варіанти відповідей

Розкутий, беззахисний, півміста, не ллється.

Віддати, безжурний, півЄвропи, неефективний.

Аніхто, деякий, півнап’яту, овочезаготівельний.

Розширення, синергетично узгоджений, лісо-степ.

Запитання 9

Літеру з на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Ро..гублений, бе..зубий, ..чепити, ..хопити. 

Ро..битий, бе..захисний, ..робити, ..малювати.

Ро..кутий, бе..толковий, ..питати, ..хитрувати. 

Ро..митий, бе..глуздий, ..мити, ..простувати.

Запитання 10

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Свіжіс..тю, радіс..тю, подвоєн..я, барок..о. 

Гордіс..тю, заздріс..тю, молодіс..тю, інтермец..о.

Жовч..ю, мудріс..тю, Керч..ю, бон..а. 

Латат..я, л..ється, навман..я, тон..а.

Запитання 11

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Мавп..ячий, м..ятний, св..ято, тьм..яний.  

Духм..яний, медв..яний, об..ява, роз..ятрити.

Торф..яний, Лук..ян, узгір..я, від..їжджаю. 

Рутв..яний, без..язикий, цв..ях, верб..я.

Запитання 12

Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні.

варіанти відповідей

Три гектара.

Двадцять зошитів.

Півтора кілограми.

Двадцять олівці.

Запитання 13

Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

варіанти відповідей

Яскравіший, найдобріший, щонайменший, легший.

Прелагідний, самий добрий, якнаймиліший, менш свіжіший.

Нелегкий, самий ніжний, щонайпрестижніший, претонкий.

Самий тихий, якнайдивніший, найрозумніший, більш дивний.

Запитання 14

Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

варіанти відповідей

Савич, Миколайович, Степановна, Ігоровна.  

Савович, Костянтиновна, Валерієвич, Валентинівна.

Ілліч, Кузьмич, Вікторовіч, Хомич, Олександрівна.

Іллівна, Арсенівна, Святославович, В’ячеславівна.

Запитання 15

Правильно утворені дієслівні форми в рядку

варіанти відповідей

Виконують, грають, колють, знають. 

Колять, щиплять, оцінюють, вирішують.

Стверджують, прискорють, гноять, люблять. 

Співають, скаламучують, розуміють, спотворють.

Запитання 16

Граматично правильно утворено словосполучення

варіанти відповідей

По плану, після повернення, за умови, до снаги.

Не під силу, на українську, через хворобу, у питанні.

За допомогою, на замовлення, в разі випадку, біля входу.

При дослідженні, для вивчення, у справі, щодо нього.

Запитання 17

З великої літери треба писати тільки перше слово в рядку

варіанти відповідей

(О, о)рганізація (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій. 

(В, в)елика (В, в)едмедиця (сузір’я).

(В, в)верховний (С, с)уд (України).   

(М, м)іністерство (К, к)ультури (України).

Запитання 18

Усі слова треба писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

На / гора, таки / прийшов, за / умови, виконай / но.

Прийшов / таки, пів / Європи, будь / що / будь, по / латинськи.

По / нашому, де / не / де, в / гору, до / дому.

По / нашому / полю, пліч / о / пліч, як / не / як, хвилина / в / хвилину.

Запитання 19

Сполучник умови вжито в реченні

варіанти відповідей

Коли прийде вечір, вони розійдуться додому.

День був сонячним, і небо здавалося ще більшим.

Коли будеш ретельним, то все вирішиш правильно.

Однак ми не підемо додому до самого ранку, бо опівночі повинні брати соми.

Запитання 20

Доберіть до фразеологізму хоч вовком вий антонім

варіанти відповідей

Витрішки продавати.

Клювати носом.

Хоч головою об стіну бийся.

Як з гуски вода. 

Запитання 21

Утворіть граматично правильні словосполучення, поєднавши слова, позначені цифрами, і форми слова, позначені буквами.

1 Взяти.                              А За хворим.

2 Доглядати.                     Б Хворого.

3 Залицятися.                   В До дівчини.

4 Прийняти.                      Г В дар.

Д Участь.

варіанти відповідей

1Д 2А 3В 4Г

1А 2Д 3В 4Г

1Д 2В 3А 4Г

1Д 2А 3Г 4В

1Д 2А 3В 4Б

Запитання 22

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

левада, кишеня, мережево

серпанок, побачиння, палиця

морозиво, марево, метушня

криниця, мерихтіння, шелест

Запитання 23

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму дієприкметника в рядку

варіанти відповідей

посаджений у затінку   

виготовлений із глини

продуманий детально 

одягнувший вишиванку

Запитання 24

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

залучили до участі в проекті

набули цікавого досвіду

програли завдяки голкіперу

зробили похапцем і неякісно

Запитання 25

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

І грає, і піниться синєє море.

Сонечко зійшло і світить нам, і гріє.

Ні світ ні зоря соловей щебече.   

Ні мені, ні тобі не випала така нагода.

Запитання 26

На другий склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

читання

солодощі

обіцянка

донька

Запитання 27

Спільнокореневим до слова око є

варіанти відповідей

околиця

заочний

оцінка

округ

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Незважаючи на не/щастя, розчарування, насмішки односельців, брак освіти, роботи цієї не/пересічної художниці стали справжніми зразками декоративно-прикладного мистецтва. (2) Узявши на озброєння тексти пісень, казок і легенд та не/повторну природу рідної України, Катерина Білокур відтворила досі не/бачений ніким світ, що був частиною її […]. (3) Коли вона малювала ніщо не заважало їй фантазувати: жовтогарячий колір перетікав у коричневий, змішувався з усіма відтінками зеленого, синього, червоного, фіолетового… (4) На полотні художниці вдавалося поєднувати рослини у фантастичні композиції, у яких одна квітка могла бути весняною, а інша – геть літньою…

Окремо в тексті треба писати сполуку слів

варіанти відповідей

не/щастя

не/пересічної

не/повторну

не/бачений

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Незважаючи на не/щастя, розчарування, насмішки односельців, брак освіти, роботи цієї не/пересічної художниці стали справжніми зразками декоративно-прикладного мистецтва. (2) Узявши на озброєння тексти пісень, казок і легенд та не/повторну природу рідної України, Катерина Білокур відтворила досі не/бачений ніким світ, що був частиною її […]. (3) Коли вона малювала ніщо не заважало їй фантазувати: жовтогарячий колір перетікав у коричневий, змішувався з усіма відтінками зеленого, синього, червоного, фіолетового… (4) На полотні художниці вдавалося поєднувати рослини у фантастичні композиції, у яких одна квітка могла бути весняною, а інша – геть літньою…

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Незважаючи на не/щастя, розчарування, насмішки односельців, брак освіти, роботи цієї не/пересічної художниці стали справжніми зразками декоративно-прикладного мистецтва. (2) Узявши на озброєння тексти пісень, казок і легенд та не/повторну природу рідної України, Катерина Білокур відтворила досі не/бачений ніким світ, що був частиною її […]. (3) Коли вона малювала ніщо не заважало їй фантазувати: жовтогарячий колір перетікав у коричневий, змішувався з усіма відтінками зеленого, синього, червоного, фіолетового… (4) На полотні художниці вдавалося поєднувати рослини у фантастичні композиції, у яких одна квітка могла бути весняною, а інша – геть літньою…

Простим є речення

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 31

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Незважаючи на не/щастя, розчарування, насмішки односельців, брак освіти, роботи цієї не/пересічної художниці стали справжніми зразками декоративно-прикладного мистецтва. (2) Узявши на озброєння тексти пісень, казок і легенд та не/повторну природу рідної України, Катерина Білокур відтворила досі не/бачений ніким світ, що був частиною її […]. (3) Коли вона малювала ніщо не заважало їй фантазувати: жовтогарячий колір перетікав у коричневий, змішувався з усіма відтінками зеленого, синього, червоного, фіолетового… (4) На полотні художниці вдавалося поєднувати рослини у фантастичні композиції, у яких одна квітка могла бути весняною, а інша – геть літньою…

Замість пропуску в другому реченні можна поставити всі слова, ОКРІМ

варіанти відповідей

світогляду

звичок

поглядів

переконань

Запитання 32

Літеру в треба писати на місці пропуску в рядку

варіанти відповідей

прем’єра ... театрі «Колесо»   

пишний прийом ... Парижі

замовити ... фотоательє «Сяйво» 

... «Всесвіті» з’явилася публікація 

затишні готелі ... Святогірську

Запитання 33

Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

[..]еатральний, турис[..]ський, лауреа[..]  

каш[..]ан, [..]вірний, боро[..]ьба

журя[..]ься, зіпсу[..]ий, [..]ихенький

факульта[..]ив, моло[..]ьба, субо[..]а

лісниц[..]во, розпи[..]ати, [..]ретій

Запитання 34

Без знака м’якшення на місці пропуску треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

хар..ківський, стіл..чик, матін..чин

жовч..ю, прес-пап..є, ковал..ський

миш..як, хустин..ці, Галин..чин

рибал..ці, перелл..ється, жул..єн

Ул..яна, зган..битися, уман..ський

Запитання 35

Правильними відповідями на запитання «Котра година?» будуть усі, ОКРІМ

варіанти відповідей

п’ята година сорок п’ять хвилин

за чверть шоста

п’ятнадцять хвилин до шостої 

за п’ятнадцять хвилин шоста 

п’ять годин сорок п’ять хвилин

Запитання 36

Двокрапку треба ставити в реченні (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Людина або пливтиме все життя за течією або мусить якось уплинути на свою долю.

Сучасну вишивку можна використовувати для прикрашання побутових речей серветок килимків сумок.

До світогляду українців увійшли вірування та уявлення багатьох поколінь які жили на території сучасної України.

Музиканти в смокінгах дами в бальних сукнях співаки в химерних уборах усі вітали ювіляра.

Камінці лежали на дні тихі гладенькі безсилі і покірно давали огортати себе рудою вовною водоростей.

Запитання 37

Помилку у творенні форми ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

варіанти відповідей

У дискусії перевага буде в того, хто має впевненіший вигляд та наводить більш переконливі аргументи.

Найбільш складне під час виступу – це вміння давати найкомпетентніші відповіді на підступні запитання.

Слухачів можуть захопити більш яскраві приклади, що виявляться цікавішими, ніж у попередніх ораторів.

Найбільш вимогливіша публіка знається на предметі не гірше за найпідготовленішого доповідача.

Найефективніша форма підготовки до дискусії – це тренування голосу.

Запитання 38

Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива

варіанти відповідей

проводжати – проводять

молоти – мелять

хотіти – хотять

гоїти – гоють

кричати – кричать

Запитання 39

Літеру і треба писати на місці пропуску в усіх словах у рядку

варіанти відповідей

двіч.., по-вовч.., опівноч..   

навесн.., трох.., увечер..  

уповн.., нагор.., мимовол..

віднин.., трич.., по-київськ..    

по-латин.., пішк.., позаоч..

Запитання 40

Прочитайте фрагмент тексту, у якому пропущено окремі слова. Керівника гуртка Олексія … повідомили про те, що за півтора … занять група учнів … орієнтуватися … Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

Пономаренко, місяці, навчилась, по зірках  

Пономаренка, місяця, навчилась, за зірками

Пономаренка, місяці, навчились, по зіркам   

Пономаренко, місяця, навчились, за зірками

Пономаренка, місяця, навчились, по зіркам

Запитання 41

Увідповідніть фразеологізм із його значенням.

Фразеологізм                    Значення

1 поливати брудом        А бути у відчаї

2 варити воду                  Б лементувати

3 топтати ряст                 В жити

4 вити вовком                 Г ганьбити

Д вередувати


варіанти відповідей

1Г 2Д 3В 4А

1Д 2Г 3В 4А

1Г 2В 3Д 4А

1Г 2Д 3А 4В

1Г 2Д 3В 4Б

Запитання 42

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Нині важко й уявити, що відносно недавно – (2)якихось сорок (3)років тому – чи не головним засобом духовного порозуміння в молодіжному середовищі була не рок-музика, а (4)таки поезія.

1            А іменник

2            Б числівник

3            В займенник

4            Г прислівник

Д частка

варіанти відповідей

1Г 2В 3А 4Д

1В 2Г 3А 4Д

1Г 2А 3В 4Д

1Г 2В 3Д 4А

1Г 2В 3А 4Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест