29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 6

Додано: 7 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
42 запитання
Запитання 1

Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові

варіанти відповідей

олень

колесо

читання

випадок

Запитання 2

Частку не треба писати разом у варіанті


варіанти відповідей

не/зовсім зрозумілий

зошит не/підписано

не/всі з цим обізнані

не/забутня подорож

Запитання 3

Суфікс -ов- має прикметник, утворений від іменника


варіанти відповідей

плащ

читач

ситець

насіння

Запитання 4

Помилково вжито слово в рядку

варіанти відповідей

розв'язувати задачу

уникнути небезпеки

заказати букет квітів

перекладати болгарською

Запитання 5

Неправильно утворено форму слова у варіанті

варіанти відповідей

пане Костянтине

для всіх дослідників

восьмидесяти років

візьмімо участь

Запитання 6

Спонукальним є речення

варіанти відповідей

Жінки втомились бути непрекрасними.

За правду, браття, єднаймось щиро.

Весна прийшла, та якось несподівано!  

Шматок змелі, ти звешся Україною.

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого...

Фразеологізмом є вислів

варіанти відповідей

на рівному місці

високий морок

не вмерла зірка

темрява минулого

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого...

Окремо в цьому тексті треба писати

варіанти відповідей

як/би

про/те

до/низу

що/миті

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого...

Простим реченням з відокремленою обставиною є

варіанти відповідей

2

4

6

12

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого...

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

2

4

10

12

Запитання 11

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

п'ятниць, їстоньки, яблунька  

якість, кукурудза, український

гайок, об'єднатися, сьогодення

серйозний, щебетати, джміль  

рюкзак, перемивають, кар'єра

Запитання 12

Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні

варіанти відповідей

Словник являється надійним джерелом інформації. 

Камера схову розташована на першому поверсі.

Ялту вважають одним з найкращих курортів.

Директор банку перебуває за кордоном.

У санаторії є кілька басейнів з морською водою.

Запитання 13

Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник

проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник

доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний  

безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний

корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

Запитання 14

Без апострофа треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний  

моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний 

дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 15

Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

Пр..дніпровська залізниця, пр..вабливі ціни

пр..зупинити виробництво, пр..чудовий зразок

пр..бічники реформ, пр..зирливе ставлення

виконати пр..погано, подарунковий пр..мірник

кадрове пр..значення, пр..звище секретаря

Запитання 16

Подвоєне нн треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

бездога..ий, страше..ий, студе..ий 

свяще..ий, довгожда..ий, безіме..ий

невблага..ий, орли..ий, ешело..ий  

незбагне..ий, моното..ий, безці..ий

леви..ий, електро..ий, благослове..ий

Запитання 17

Закінчення -е (-є) у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

варіанти відповідей

друг, Григорій, пісня, Київ 

земля, Зоя, директор, подруга

художниця, козак, Степан, мрія  

Надія, школяр, добродій, Віктор  

хлопець, Іван, площа, товариш

Запитання 18

Граматичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

яскравіші декорації

краща інсценізація 

найвиразніший монолог  

якнайкраща постановка

щонайсучасне трактування

Запитання 19

Правильно утворено форму 3-ї особи множини від інфінітива

варіанти відповідей

бігти – біжуть

свистати – свистають

хотіти – хотять

сідати – сидять

губити - гублять

Запитання 20

Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням

Фразеологізм                     Значення

1 неопалима купина         А невеликий, посильний вклад

2 земля обітована            Б вершина творчості

3 лепта вдовиці                 В місце заповітної мрії

4 наріжний камінь             Г те, що живе вічно

Д основа, базис


варіанти відповідей

1Г 2В 3А 4Д

1В 2Г 3А 4Д

1Г 2А 3В 4Д

1Г 2В 3Д 4А

1Г 2В 3А 4Б

Запитання 21

З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Знову осінь... (1) Знов у дальній вирій Птаство з (2) України відліта, У високім (3) піднебеснім вирі

Піднебесну путь (4) свою верста.

1 знов                                   А дієслово

2 України                           Б іменник

3 піднебеснім                     В займенник

4 свою                                 Г прикметник

Д прислівник


варіанти відповідей

1Д 2Б 3Г 4В

1Б 2Д 3Г 4В

1Д 2Г 3Б 4В

1Д 2Б 3В 4Г

1Д 2Б 3Г 4А

Запитання 22

Апостроф треба писати на місці пропуску в словах рядка

варіанти відповідей

широке подвір..я, свіже п..юре 

духм..яний хліб, моєю любов..ю

роз..яснити правило, нове ател..є

міцний зв..язок, заповнити пів..ями

Запитання 23

НЕМАЄ лексичної помилки в рядку

варіанти відповідей

вільна вакансія 

найстарший брат

прейскурант цін 

моя автобіографія

Запитання 24

Спільнокореневим до слова очі є

варіанти відповідей

поночі 

заочний 

очисний

очікувати

Запитання 25

Перший склад наголошений у слові

варіанти відповідей

жалюзі

читання

літопис 

зручний

Запитання 26

НЕПРАВИЛЬНО вжито прийменник у словосполученні

варіанти відповідей

бити по воротах

іспит по фізиці 

ходити по полю 

жити по правді

Запитання 27

Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні

варіанти відповідей

Я завжди з трепетом чекав, коли прилетять до нас лелеки. 

Пальми, які стояли неподалік, утворювали зелену покрівлю.

Мене дуже зворушили слова, які вимовила незнайомка.   

Зовсім потемніло, коли я вирішив прогулятися.

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Осінь танула, як воскова свічка, ставала все прозорішою й легшою. (2)Жадна земля випила за літо сонце і воно стало бліде, анемічне. (3)А земля мусила вмирати від голоду й спраги, бо чаша сонця стала порожня. (4)Уже блакитний шовк неба покрився мереживом чорних гіллячок, наче ажурною мантильєю. (5)Природа довго боролася, шуміла, протестувала і не хотіла ....

У формі знахідного відмінка вжито іменник

варіанти відповідей

свічка (речення 1) 

земля (речення 2) 

сонце (речення 2)

чаша (речення З)

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1)Осінь танула, як воскова свічка, ставала все прозорішою й легшою. (2)Жадна земля випила за літо сонце і воно стало бліде, анемічне. (3)А земля мусила вмирати від голоду й спраги, бо чаша сонця стала порожня. (4)Уже блакитний шовк неба покрився мереживом чорних гіллячок, наче ажурною мантильєю. (5)Природа довго боролася, шуміла, протестувала і не хотіла ....

На місці крапок у п’ятому реченні має бути слово   

варіанти відповідей

зігрітися 

скоритися

перемогти  

оживитися

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1)Осінь танула, як воскова свічка, ставала все прозорішою й легшою. (2)Жадна земля випила за літо сонце і воно стало бліде, анемічне. (3)А земля мусила вмирати від голоду й спраги, бо чаша сонця стала порожня. (4)Уже блакитний шовк неба покрився мереживом чорних гіллячок, наче ажурною мантильєю. (5)Природа довго боролася, шуміла, протестувала і не хотіла ....

У прямому значенні вжито дієслово                          

варіанти відповідей

танула 

стало

вмирати

боролася

Запитання 31

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1)Осінь танула, як воскова свічка, ставала все прозорішою й легшою. (2)Жадна земля випила за літо сонце і воно стало бліде, анемічне. (3)А земля мусила вмирати від голоду й спраги, бо чаша сонця стала порожня. (4)Уже блакитний шовк неба покрився мереживом чорних гіллячок, наче ажурною мантильєю. (5)Природа довго боролася, шуміла, протестувала і не хотіла ....

Пунктуаційну помилку допущено в реченні            

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 32

За алфавітним порядком записано всі слова рядка

варіанти відповідей

бавити, багато, батарея, баталія   

габарити, гавкати, ґатунок, гачок

десяток, династія, діалог, дочка 

жалість, жертва, журі, журавель   

широко, шість, шепіт, шоколад

Запитання 33

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

щас..ливий, зліс..ний, контекс..ний  

напас..ник, проїз..ний, жаліс..ний  

піз..ній, зап’яс..ний, беззахис..ний

швидкіс..ний, артис..ці, прос..лати  

навмис..не, аген..ство, доблес..ний

Запитання 34

Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

варіанти відповідей

..чорнілий, ..цілення, ..хибити 

..чесати, бе..коштовно, ..читати   

..чавити, ро..писати, ..пекти

..бивати, не..проста, бе..крилий  

..цідити, ..шити, ..тиснути

Запитання 35

Прочитайте речення.  Я сьогодні, як небо, захмар(1)на, Зранку думка тр(2)вожна пр(3)йшла: Про достаток ми жадібно мар(4)мо І не бач(5)м, як гине душа. Букву е треба писати замість цифри  

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 36

Редагування потребує словосполучення   

варіанти відповідей

тонкий тюль

далекий путь

гострий біль

сильний нежить

кумедний поні  

Запитання 37

Вислів пройти і Крим, і Рим, і мідні труби протилежний за значенням фразеологізму

варіанти відповідей

собаку з’їсти

побувати в бувальцях

пройти сито й решето

не бачити смаленого вовка 

пройти крізь вогонь і воду

Запитання 38

Речення з однорідними членами утвориться, якщо до частини Сонце пірнуло за небокрай... додати

варіанти відповідей

... але навколо ще було доволі світло. 

... не сказавши мені «прощавай».

... і забрало ніжне тепло.   

... місяць усім усміхнувся.     

... так що враз потемніло навколо.

Запитання 39

На запитання «Котра година?» правильною є відповідь

варіанти відповідей

сім годин сорок хвилин 

без п’ятнадцяти десять

двадцять після шести  

рівно чотири години

за двадцять шоста

Запитання 40

Помилковою є етикетна формула       

варіанти відповідей

Даруйте!

Вибачте!

Пробачте!

Вибачаюсь!

Перепрошую! 

Запитання 41

Доберіть синоніми.        

Слово                                   Синонім

1 пролог                              А окраїна  

2 паритет                           Б кінцівка   

3 периферія                      В рівність  

4 платформа                      Г поміст  

                                              Д вступ


варіанти відповідей

1Д 2В 3А 4Г

1В 2Д 3А 4Г

1Д 2А 3В 4Г

1Д 2В 3Г 4А

1Д 2В 3А 4Б

Запитання 42

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). (1)Мої дні течуть (2)тепер серед степу, (3)серед долини, (4)налитої зеленим хлібом.

1            А займенник    

2            Б прислівник    

3            В прийменник   

4            Г дієприкметник   

Д дієприслівник 

варіанти відповідей

1А 2Б 3В 4Г

1Б 2А 3В 4Г

1А 2В 3Б 4Г

1А 2Б 3Г 4В

1А 2Б 3В 4Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест