29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 7

Додано: 7 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 34 рази
42 запитання
Запитання 1

М’який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

глян..тє, промін..чик, слиз..кий

Уман..щина, дон..чин, рибон..ці 

лікарен.., нян..чити, вишен..ці 

б’єт..ся, оболон..ський, лл..ється  

Запитання 2

Лексичну помилку допущено в словосполученні

варіанти відповідей

гігантський корабель

цікаві міроприємства

змістовна відповідь

щонайміцніша нитка

Запитання 3

Спільнокореневим до слова річ є             

варіанти відповідей

річковий

порічка 

річний

речовий

Запитання 4

На другий склад падає наголос у слові   

варіанти відповідей

фольга 

випадок

подруга 

вітчим

Запитання 5

Відокремленою обставиною можна замінити підрядну частину в реченні

варіанти відповідей

Коли сідає сонце, земля вбирається в приглушені шати.

Члени родини почали вечеряти, коли прочитали молитву.  

Гора така, що нею спускалися цілий-цілісінький день. 

Буря розчахнула стару акацію, що росла біля сіней.

Запитання 6

Граматичний зв’язок порушено в словосполученні

варіанти відповідей

навчатися математиці 

дотримуватися правил

не знати всієї правди

подякувати братові

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Коли лежиш у полі лицем до неба й услухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є неземне, а небесне. (2)Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. (З)Жену від себе  голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні [...]. (4)Тоді пізнаю: це — жайворонки, це вони, невидимі, кидають згори на поле свою свердлячу пісню... (5)Уночі прокидаюся, сідаю на ліжку й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок.

Орфографічну помилку допущено в слові                          


варіанти відповідей

неземне 

вниз 

згори

уночі

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

 (1)Коли лежиш у полі лицем до неба й услухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є неземне, а небесне. (2)Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. (З)Жену від себе  голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні [...]. (4)Тоді пізнаю: це — жайворонки, це вони, невидимі, кидають згори на поле свою свердлячу пісню... (5)Уночі прокидаюся, сідаю на ліжку й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок.

Замість пропуску в третьому реченні може бути слово    

варіанти відповідей

зливи 

звуки

хмари

вітри

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання.

 (1)Коли лежиш у полі лицем до неба й услухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є неземне, а небесне. (2)Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. (З)Жену від себе  голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні [...]. (4)Тоді пізнаю: це — жайворонки, це вони, невидимі, кидають згори на поле свою свердлячу пісню... (5)Уночі прокидаюся, сідаю на ліжку й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок.

Складним безсполучниковим є речення                            

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Коли лежиш у полі лицем до неба й услухаєшся в многоголосу тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є неземне, а небесне. (2)Щось наче свердлить там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні, просіяні згуки. (З)Жену від себе  голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні [...]. (4)Тоді пізнаю: це — жайворонки, це вони, невидимі, кидають згори на поле свою свердлячу пісню... (5)Уночі прокидаюся, сідаю на ліжку й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок.

Стиль тексту —варіанти відповідей

науковий

художній

розмовний  

публіцистичний

Запитання 11

Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..поганий, пр..д'явити, пр..чудовий

пр..красний, пр..жовклий, пр..мудрий  

пр..милий, пр..кордонний, пр..славний  

пр..чесний, пр..зирство, пр..крашений     

пр..бережний, пр..ніжний, пр..подобний

Запитання 12

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

рі(ч/чч)ю, Прикарпа(т/тт)я, гордіс(т/тт)ю  

шале(н/нн)ий, Криворі(ж/жж)я, лю(т/тт)ю  

анте(н/нн)ий, букве(н/нн)ий, Воли(н/нн)ю  

Повол(ж/жж)я, росли(н/нн)ість, зако(н/нн)ий   

(в/вв)ічливий, Німе(ч/чч)ина, передгро(з/зз)я

Запитання 13

Помилку допущено в написанні числівника

варіанти відповідей

п’ятидесяти шести 

сьомастами трьома  

двохсот чотирьох

сорока вісьмом

ста дев’ятьома

Запитання 14

Правильно узгоджено слова в рядку

варіанти відповідей

п’яте авеню

прозора тюль

сонячне Баку  

далекий путь

холодна Сибір

Запитання 15

Прочитайте уривок з вірша. Смажить (3/з)емлю голодне (С/с)онце продовж І веде з (К/к)озерогом бесіду. Не (П/п)римара це і не сон це — Я завис десь посеред (В/в)сесвіту. З малої літери треба писати слово

варіанти відповідей

(3/з)емлю 

(С/с)онце

(К/к)озерогом 

(П/п)римара 

(В/в)сесвіту

Запитання 16

Той самий звук позначає підкреслена літера в усіх словах рядка  

варіанти відповідей

шоколад, граєш, дивишся

розжуй, показати, базилік 

пасіка, ромашці, перенісся 

родина, народження, плед 

лазня, зіставити, книжці   

Запитання 17

Помилку допущено в утворенні форми наказового способу дієслова          

варіанти відповідей

пішли

робімо

читай-но

знаходьте 

розвеселіте

Запитання 18

Літеру о треба писати на місці пропуску в слові

варіанти відповідей

кварц..вий 

ситц..вий

матч..вий

місяц..вий 

груш..вий

Запитання 19

У фразеологізмах як ... в окропі, якась ... вкусила на місці пропуску має бути слово  

варіанти відповідей

оса

муха

трясця

собака

бджола

Запитання 20

Доберіть українські відповідники до іншомовних слів.

Іншомовне слово             Питоме українське слово  

1 креативний                    А поривчастий  

2 імпульсивний               Б несправжній  

3 субтильний                    В вихований  

4 фіктивний                        Г тендітний  

                                              Д творчий


варіанти відповідей

1Д 2А 3Г 4Б

1А 2Д 3Г 4Б

1Д 2Г 3А 4Б

1Д 2А 3Б 4Г

1Д 2А 3Г 4В

Запитання 21

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Ви були (1 )коли-небудь на річці, на Осколі, (2)що тече Харківщиною нашою (3)аж (4)у річку Північний Донець?

1            А прийменник  

2            Б прислівник   

3            В займенник   

4            Г сполучник   

Д частка

варіанти відповідей

1Б 2В 3Д 4А

1В 2Б 3Д 4А

1Б 2Д 3В 4А

1Б 2В 3А 4Д

1Б 2В 3Д 4Г

Запитання 22

За алфавітом записано всі слова рядка

варіанти відповідей

карий, капітан, капуста, касир  

граблі, ґрати, граніт, гранчак 

марення, марка, маркіза, маркий  

гусінь, гуска, густий, гутарити

Запитання 23

Синоніми записано в рядку       

варіанти відповідей

чемний, чепурний  

вето, заборона 

ситро, компот

захід, схід

Запитання 24

Спільнокореневим до слова текти є        

варіанти відповідей

тектонічний 

текстура 

течія

тека

Запитання 25

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

бездоганно зшитий 

доводити до кипіння 

вправа не получається  

надзвичайно секретний

Запитання 26

Не змінюються за відмінками обидва слова рядка    

варіанти відповідей

пальто, хакі

ситро, хобі 

кіно, шпроти

метро, авто

Запитання 27

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Вийшовши з лісу, нас вразило поле маків.

Поплававши в річці, ми пішли вечеряти.

Не знаючи відповіді, краще зізнайся.  

Кидаючи м’яч, сильніше нахиляйся.

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Лось був старий і бувалий самець, він уже звик до людей і до того, що його підгодовують. (2) Але те недуже тріщання пробудило в ньому досі небачений страх, який нагадав йому про життя в тайзі, про ті небезпеки, які там на нього чигали, і лось зрушив зі свого лежбища, а потім і побіг. (3)Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній, а позаду ще довго метушився гамір од його бігу. (4)Угамувавшись, лось лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до поляни.

Орфографічну помилку допущено в написанні слова  

варіанти відповідей

недуже  

небачений 

небезпеки 

неквапно

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Лось був старий і бувалий самець, він уже звик до людей і до того, що його підгодовують. (2) Але те недуже тріщання пробудило в ньому досі небачений страх, який нагадав йому про життя в тайзі, про ті небезпеки, які там на нього чигали, і лось зрушив зі свого лежбища, а потім і побіг. (3)Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній, а позаду ще довго метушився гамір од його бігу. (4)Угамувавшись, лось лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до поляни.

У формі називного відмінка вжито іменник 

варіанти відповідей

страх (реч. 2)

життя (реч. 2) 

іній (реч. 3)

гамір (реч. 3)

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Лось був старий і бувалий самець, він уже звик до людей і до того, що його підгодовують. (2) Але те недуже тріщання пробудило в ньому досі небачений страх, який нагадав йому про життя в тайзі, про ті небезпеки, які там на нього чигали, і лось зрушив зі свого лежбища, а потім і побіг. (3)Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній, а позаду ще довго метушився гамір од його бігу. (4)Угамувавшись, лось лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до поляни.

Виділене в четвертому реченні слово можна замінити прислівником   

варіанти відповідей

боязко

швидко

мерщій

повільно

Запитання 31

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)Лось був старий і бувалий самець, він уже звик до людей і до того, що його підгодовують. (2) Але те недуже тріщання пробудило в ньому досі небачений страх, який нагадав йому про життя в тайзі, про ті небезпеки, які там на нього чигали, і лось зрушив зі свого лежбища, а потім і побіг. (3)Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній, а позаду ще довго метушився гамір од його бігу. (4)Угамувавшись, лось лизнув язиком припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до поляни.

Простим є речення     

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 32

Літеру с треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

варіанти відповідей

..хотіти, ..кинути, ..цідити 

..терти, ..шити, ..формувати

..казати, ..пакувати, ..чистити  

..хилити, ..тягнути, ..корити

поро..ходитися, ..простити, ..тихнути

Запитання 33

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Гали(ч/чч)ина, ма(з/зз)ю, ваго(н/нн)ий 

адресова(н/нн)ий, Запорі(ж/жж)я, (л/лл)єш 

місь(к/кк)ом, Прип’я(т/тт)ю, екстре(н/нн)ий  

Полі(с/сс)я, війс(к/кк)омат, свяще(н/нн)ий  

огне(н/нн)ий, попідти(н/нн)ю, радіс(т/тт)ю

Запитання 34

Прочитайте речення. В з(1)ніті літа висохне м(2)гдаль, т(3)рпкого соку наб(4)руть гранати. П’янкого сонця вічну п(5)ктораль Сховає осінь за холодні ґрати. Букву и треба писати замість цифри   

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 35

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дит..ясла, медв..яний, в..юнець  

пів..яйця, В..ячеслав, розп..яття

м..ятний, знічев..я, сер..йозний 

пред..явник, міжгір..я, різьб..яр 

з..ясувати, в..ялити, грав..юра

Запитання 36

На другий склад падає наголос у слові   

варіанти відповідей

начинка

котрий  

кидати

пасти

вірші

Запитання 37

Помилку у відмінюванні іменника допущено в словосполученні

варіанти відповідей

запросіть Віталія Кличка 

дайте слово Юлії Тимошенко  

послухайте Петра Порошенка

слухати Святослава Вакарчука 

захоплююся Андрієм Шевченко

Запитання 38

Літеру в треба писати на місці пропуску в рядку

варіанти відповідей

підливати масла ... вогонь 

бути ... доброму гуморі 

як ... власній кишені 

... рожевому світлі

й ... вус не дути

Запитання 39

Правильно узгоджено числівник з іменником у рядку

варіанти відповідей

чотири фахівці

півтора місяці

семеро сестер 

три банана 

два раза

Запитання 40

Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників у рядку

варіанти відповідей

найвеселіший, менш упертий, самий дорогий

найхитріший, вищий за мене, більш твердіший

менш вразливий, найживіший, кращий над усе

найграмотніший, більш теплий, старший брата

щонайсмачніший, більш тривожний, найліпший

Запитання 41

Установіть відповідність між фразеологізмами-антонімами.

Фразеологізм                   Антонім 

1 собаку з’їсти                 А пальця в рот не клади   

2 мухи не зачепить         Б молоде та зелене  

3 хоч лопатою горни     В опустити руки   

4 бити лихом об землю  Г кіт наплакав   

Д гнути спину

варіанти відповідей

1Б 2А 3Г 4В

1А 2Б 3Г 4В

1Б 2Г 3А 4В

1Б 2А 3В 4Г

1Б 2А 3Г 4Д

Запитання 42

З’ясуйте, якою формою дієслова є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

І хочеться знати, куди (1)падає сонце, (2)кортить дійти рівним степом до краю землі й (3)заглянути в прірву, де вже чимало назбиралося (4)погаслих сонць...    

1            А особове дієслово   

2            Б безособове дієслово   

3            В неозначена форма дієслова   

4            Г дієприкметник   

Д дієприслівник

варіанти відповідей

1А 2Б 3В 4Г

1Б 2А 3В 4Г

1А 2В 3Б 4Г

1А 2Б 3Г 4В

1А 2Б 3В 4Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест