29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 9

Додано: 8 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
42 запитання
Запитання 1

Усі слова належать до офіційно-ділової лексики в рядку

варіанти відповідей

резолюція, план, постанова, референдум, договори, квитанція

домна, мартен, косовиця, синус, косинус, ядро

меридіан, адвокат, нотаріус, вимпел, дамба, флот

оповідання, повісті, романи, виступи, диспути, статті

Запитання 2

Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні

варіанти відповідей

Цей хлопчик має музикальний слух.

Поезія О.Олеся — не просто музикальна — вона просто співуча.

Музикальний репертуар цього театру оперети дуже цікавий.

Г. Сковорода був музикальною людиною і чудовим співаком.

Запитання 3

Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

півтора центнер..., два пакет..., три кілометр...      

три кілограм..., два комп’ютер..., чотири велосипед...

чотири портрет..., півтора відсотк..., два словник...    

півтори годин..., тисячі тон..., три гектар...

Запитання 4

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

варіанти відповідей

залізний [зал'іжний], безжурний [безжурний]

вчишся [вчис':а], на дошці [на дос'ц'і]

схуднути [зхуднутии], шо-небудь [шчо небут']

знищити [знищистие], дзиглик [дзиґлик]

Запитання 5

НЕ відбудеться чергування приголосних при творенні прикметників за допомоги суфікса -ськ- від обох слів рядка

варіанти відповідей

Волга, француз

моряк, ткач

чех, чуваш

аквалангіст, зап’ясток

Запитання 6

Знак м’якшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

лял...ці, дон...чин, Онис...ці, гондол...єр

рев...ю, н...юанс, медал...йон, пан...шина

сен...йорита, ін...ший, перевір...те, сяд...те  

Гор...кий, гір...кий, різ...бяр, у бал...ці

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

Орфографічну помилку допущено в слові

варіанти відповідей

росквітла

цвітіння

по-весняному

рум’яний

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

у жодному не допущено

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

Підрядну порівняльну частину має речення

варіанти відповідей

1

2

3

у жодному немає

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно ... в землі. (2) Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному рум’яне і щедре.

У першому реченні замість пропуску можна поставити слово

варіанти відповідей

проростає

вигукає

з’являється

зорить

Запитання 11

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Коли я виходив з дому, мене засліпило яскраве сонце.

Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце.

Виходячи з дому, я мружився від яскравого сонця.  

Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому.

Яскраве сонце засліпило мене, коли я виходив з дому.

Запитання 12

До спільного роду належать усі іменники рядка

варіанти відповідей

собака, дитина, дівчина, жирафа, малина       

базіка, сирота, каліка, гультіпака, добряга

інженер, директор, секретар, п’яниця, модельєр  

вила, біганина, горошина, черепаха, рука

какаду, нанду, гну, фламінго, киця

Запитання 13

Прийменник у треба писати на місці всіх пропусків у рядку

варіанти відповідей

сидимо ... вагоні, була ... Охтирці, ... садку  

... хатинці, взяла ... нього, на траві ... квітах

як ... сні, ... Америці, ... присмерку  

пішла ... садок, зроблена ... майстерні, побачив ... вікні

... лісі, був ... школі, живе ... Сваляві

Запитання 14

Правильно подано закінчення всіх іменників у родовому відмінку в рядку

варіанти відповідей

морозу, граму, борту, вальсу

піску, паперу, Парижу, звуку

мосту, портрету, вітру, експорту

Кавказу, інею, абзацу, Бугу  

Тетереву, лікарю, Ватикану, Остеру

Запитання 15

Усі приголосні тверді в усіх словах рядка

варіанти відповідей

рибка, акваланг, доріжка

льоля, дорога, тиждень

книга, ручка, собачка

журавель, котик, тигреня

дріт, осінь, повагом

Запитання 16

Другий склад наголошений в обох словах рядка

варіанти відповідей

разом, насамперед

спина, нести

визвольний, новий

одинадцять, завдовжки

кілометр, дочка

Запитання 17

Установіть відповідність між фразеологічним зворотом та його значенням.

Фразеологічний зворот                               Значення

1 задніх пасти                                                А стало легко, обійшлося

2 наче камінь скотився з душі                    Б один на один, сам на сам, тільки вдвох

3  на чотири ока                                            В відстати, бути позаду всіх

4 з лиця землі змести                                  Г схуднути, змарніти

                                                                        Д знищити когось, що-небудь


варіанти відповідей

1В 2А 3Б 4Д

1А 2В 3Б 4Д

1В 2Б 3А 4Д

1В 2А 3Д 4Б

1В 2А 3Б 4Г

Запитання 18

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Як у (1) всій гамі людських почувань кохання є сліпучою вершиною, (2) так і в безкінечних виявах людської душі пісня є тим золотим злитком, (3) виплавленим у горнилі віків жаром сердечним (4) бага­тьох поколінь.

1            А числівник

2            Б займенник

3            В прислівник

4            Г дієприкметник

Д сполучник

варіанти відповідей

1Б 2В 3Г 4А

1В 2Б 3Г 4А

1Б 2Г 3В 4А

1Б 2В 3А 4Г

1Б 2В 3Г 4Д

Запитання 19

Рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному значенні

варіанти відповідей

стіна дощу, лісове джерело  

пташине крило, залізничний вузол

лагідний голос, черства душа

море вражень, операційне поле

Запитання 20

Орфографічна помилка допущена в слові

варіанти відповідей

універсали

величає

товаришом

деколи

Запитання 21

Правильно визначений спосіб словотвору

варіанти відповідей

водогінний — складання основ

прибережний — префіксальний

списування — префіксальний

чорноземний — суфіксальний

відлетіти — префіксально-суфіксальний

Запитання 22

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

порушити питання

слідуючий учасник

музикальний слух

воєнний час

Запитання 23

Фразеологічний зворот ужито в реченні

варіанти відповідей

На синю синь води лягла від хмари тінь, просумувала хмара за собою.

Місяць в хмарах заблудився та й за гору закотився.

Додому ніч собі на небо йшла, і на зорю дивилася мурашка...

Котляревський давав чосу і в хвіст і в гриву не тільки богам, а й панам, підпанкам і слугам.

Запитання 24

Усі іменники належать до одного роду в рядку

варіанти відповідей

акварель, вермішель, деталь, рояль    

водоймище, пасовище, вогнище, вовчище

трудяга, нероба, роззява, кравчиня   

піаніно, ескімо, метро, фламінго

степ, полин, продаж, біль

Запитання 25

Частку вжито в рядку

варіанти відповідей

Вже третю зиму ходив я до школи.    

Брехати — не ціпом махати.

Я лягаю на землю біля кринички. 

Він став випитувати про все Степана.

Запитання 26

Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

...лагода, ...фотографувати, ...бити, ...чистити  

...берегти, ...компрометувати, ...цементувати, ...сох

...творити, ...прямувати, ...писати, ...підлоба  

...чесати, ...цідити, ...хотіти, ...мочити

Запитання 27

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

л...вада, к..рувати, вит...рати, шел...стіти 

ат...стат, ас...міляція, пл...ту, ч...кати

л...міш, ст...рпіти, реш...то, кл..котати    

др...гати, зач...пити, п...кти, п...ріг

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Зеленим лісом вкриті схили Чернечої, могутньою буйною зеленню виповнено, здається, усі ярки та приярки, урочища вікові. (2) Дерева дужі, круті, гіллясті кущі не пролазні все якесь первісне все мовби самим своїм виглядом хоче показати людині, яка земля ця плодюча, які надпотужні сили таяться в ній. (3) Глянеш униз — ніби з літака бачиш суцільні верховіття дубів, глянеш угору — на схилах живе коріння м’ясисто випинається із землі. (4) А ще вище насупилась хмара, і чути, як дол у ній шумить. (5) Хмара помітно більшає, росте, сутінь від неї лягає на зелену діброву.

Орфографічну помилку допущено в слові

варіанти відповідей

зеленню

урочища

не пролазні

надпотужні

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Зеленим лісом вкриті схили Чернечої, могутньою буйною зеленню виповнено, здається, усі ярки та приярки, урочища вікові. (2) Дерева дужі, круті, гіллясті кущі не пролазні все якесь первісне все мовби самим своїм виглядом хоче показати людині, яка земля ця плодюча, які надпотужні сили таяться в ній. (3) Глянеш униз — ніби з літака бачиш суцільні верховіття дубів, глянеш угору — на схилах живе коріння м’ясисто випинається із землі. (4) А ще вище насупилась хмара, і чути, як дол у ній шумить. (5) Хмара помітно більшає, росте, сутінь від неї лягає на зелену діброву.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Зеленим лісом вкриті схили Чернечої, могутньою буйною зеленню виповнено, здається, усі ярки та приярки, урочища вікові. (2) Дерева дужі, круті, гіллясті кущі не пролазні все якесь первісне все мовби самим своїм виглядом хоче показати людині, яка земля ця плодюча, які надпотужні сили таяться в ній. (3) Глянеш униз — ніби з літака бачиш суцільні верховіття дубів, глянеш угору — на схилах живе коріння м’ясисто випинається із землі. (4) А ще вище насупилась хмара, і чути, як дол у ній шумить. (5) Хмара помітно більшає, росте, сутінь від неї лягає на зелену діброву.

Вставне слово є в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 31

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Зеленим лісом вкриті схили Чернечої, могутньою буйною зеленню виповнено, здається, усі ярки та приярки, урочища вікові. (2) Дерева дужі, круті, гіллясті кущі не пролазні все якесь первісне все мовби самим своїм виглядом хоче показати людині, яка земля ця плодюча, які надпотужні сили таяться в ній. (3) Глянеш униз — ніби з літака бачиш суцільні верховіття дубів, глянеш угору — на схилах живе коріння м’ясисто випинається із землі. (4) А ще вище насупилась хмара, і чути, як дол у ній шумить. (5) Хмара помітно більшає, росте, сутінь від неї лягає на зелену діброву.

Вищий ступінь порівняння прислівника вжито в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 32

Помилку в утворенні відмінкової форми числівника допущено в рядку


варіанти відповідей

дванадцяти, дванадцятьом, дванадцятьох, дванадцятьма

п’ятдесятьох, п’ятдесятьом, п’ятдесятьома, п’ятдесяти

сімдесяти, сімдесятьом, семидесятьма, сімдесятьох

десять, десяти, десятьох, десятьом

триста, трьохсот, трьомстам, трьомастами

Запитання 33

Знак м’якшення треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

л..ох, середн...ого, тр...ох, кров..., зол...ото, осінн...ого

с...омий, мол...одий, у лан...ці, Вас..чин, на ручен...ці

на таріл...ці, на голівон...ці, трет...ого, молодец..., на вишен...ці

милуєт...ся, л...отчик, намал...ований, козац...кий, калинон...ка

Хар...ків, читаєш..., повір...те, по-німец...ки, ткац...кий

Запитання 34

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

обличчя, Поволжжя, наллються, військкомат 

барокко, священник, голландець, шаленний

статтею, блаженний, заввідділом, козаччина 

Галиччина, аллегорія, статтей, Андорра

Ахіллес, Марокко, піцца, Вінничина

Запитання 35

Закінчення у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку


варіанти відповідей

чан, оракул, грам, багатокутник

римейк, прес-реліз, багнет, вулкан

привид, вуличник, злив, корвет

шабаш, конюх, маяк, медовар

Сибір, резервуар, рейтинг, рекорд

Запитання 36

Помилку допущено в рядку


варіанти відповідей

виконати згідно розпорядження   

діяти відповідно до постанови

навчатися впродовж року    

працювати за схемою    

помилитися через неуважність

Запитання 37

Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

варіанти відповідей

Як/би  я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти!

Ледве-ледве від власного картання захищаюсь і ледве стримую докори свого серця за/те, що завинила без вини.

І тільки люди зморщили чоло: — Не може бути, що/б таке було.

Все одно, що/б не сталось, ми не розлучимось.

Вони говорили про/те, чого не варт робити.

Запитання 38

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

запорожець, сльоза, борода, мова    

здоров’я, діло, вітерець, пил

бадилля, надія, птах, життя     

колосок, сік, зерно, табунець   

голуб, щось, неслухняний, якість

Запитання 39

Визначте правильне тлумачення фразеологізму спіймати на вудочку.


варіанти відповідей

мати хороший улов

привернути увагу когось

перехитрити, ошукати кого-небудь

впіймати когось

досягти чогось значного 

Запитання 40

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

— А кому вже (1) не гидко, (2) той, виходить, (3) непомітно сам уже погидшав, — сказав спокійно Леї навіть не (4) глянувши в бік Галая.

1            А займенник

2            Б дієприкметник (як форма дієслова)

3            В дієприслівник (як форма дієслова)

4            Г прислівник

Д частка


варіанти відповідей

1Д 2А 3Г 4В

1А 2Д 3Г 4В

1Д 2Г 3А 4В

1Д 2А 3В 4Г

1Д 2А 3Г 4Б

Запитання 41

Не потребує редагування речення

варіанти відповідей

У долинах річок клімат більш сприятливіший для землеробства.

Задача розв’язана самим простим способом.

Цей вид спорту найбільше травматичний.

Він поділився зі мною найзаповітнішою мрією.

У червні ночі самі найкоротші.

Запитання 42

Установіть відповідність між словом та його характеристикою

Слово                                                 Характеристика

1 б’ється                                           А звуків на один більше, ніж букв

2 підживлює                      Б букв на одну більше, ніж звуків

3 дзьобик                                          В звуків на два більше, ніж букв

4 ящірка                                            Г букв на дві більше, ніж звуків

Д букв на три більше, ніж звуків


варіанти відповідей

1Б 2А 3Г 4В 

1А 2Б 3Г 4В 

1Б 2Г 3А 4В 

1Б 2А 3В 4Г 

1Б 2А 3Г 4Д 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест