18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Перпендикулярність прямої і площини

Додано: 3 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
6 запитань
Запитання 1

Пряму називають перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна ...

варіанти відповідей

до будь-якої прямої, що лежить у цій площині

хоча б до однієї прямої, що лежить у цій площині

Запитання 2

Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині та перетинаються, то вона ......

варіанти відповідей

перпеникулярна до цієї площини

лежить у цій площині

паралельна цій площині

не завжди перпеникулярна цій площині

Запитання 3

Прямі а і b паралельні, причому а⊥ α, тоді (назвіть правильні варіанти відповідей)

варіанти відповідей

b⊥ α

b ∥ α

b ∈ α

b⊥ x

Запитання 4

Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї і тієї самої площини, то вони ...

варіанти відповідей

паралельні між собою

паралельні до площини

перпендикулярні

належать цій площині

Запитання 5

а ⊥ α. Як можна прочитати цей запис?

варіанти відповідей

пряма а перпендикулярна до площини α

площина α перпендикулярна до прямої а

пряма а та площина α паралельні

пряма а та пряма α перпеникулярні

пряма а паралельна до площини α

Запитання 6

Пряма АА1⊥АВ і АА1⊥АD. Ці прямі АВ і АD лежать в одній площині АВС і перетинаються. Тоді за ознакою перпендикулярності прямої та площини ...

варіанти відповідей

Пряма АА1 ⊥ АВС

Пряма АА1 ⊥ АВВ1

Пряма АА1 ∥ АВС

Пряма АА1 ∥ АВВ1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест