Вектори і координати

Додано: 28 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
8 запитань
Запитання 1

Скільки різних векторів зображено на малюнку?

варіанти відповідей

6

5

4

3

Запитання 2

Вектор ̅AB+̅DC+̅BD дорівнює

варіанти відповідей

̅0

̅АС

̅AD

̅BC

Запитання 3

Які координати має проекція точки (-2;3;1) на вісь ординат?

варіанти відповідей

(0;0;1)

(-2;-3;1)

(0;3;0)

(-2;-3;-1)

Запитання 4

Відстань від точки (3;-4;2) до осі ОZ дорівнює...

варіанти відповідей

5

2

√29

Запитання 5

При якому значенні m точки P(m; 4; 2) і Q(4; 20; −2) симетричні відносно точки R(−2; m; 0)?

варіанти відповідей

m=0

m=−8

m=12

Таких значень не існує

Запитання 6

Відстань від початку координат до проекції точки M(−4; 2; 1) на плошину XZдорівнює...

варіанти відповідей

√17

2√5

√5

3√2

Запитання 7

Рівняння (x−1)2+(y+2)2+(z+1)2=4 і (x−1)2+(y+2)2+(z+1)2=1 задають...

варіанти відповідей

концентричні сфери

ту саму сферу

рівні сфери

сфери, що перетинаються

Запитання 8

Система лінійних рівнянь визначає в просторі:

варіанти відповідей

точку

пряму

площину

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест