25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

11 клас Атомна та ядерна фізика

Додано: 19 травня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 77 разів
12 запитань
Запитання 1

Які частинки можуть утворитися при зіткнені двох фтонів ?

варіанти відповідей

Протон і нейтон

Протон і електрон

Електрон і позитрон

нейтрон і електрон

Запитання 2

Укажіть елемент, що має доповнити рівняння ядерної реакції 9Be4 + 4He212C6+ X

варіанти відповідей

α-частинка

електрон

протон

нейтрон

Запитання 3

Радіоактивний ізотоп 225Ra88 зазнає чотирьох α-розпадів і двох β-розпадів. Визначте порядковий номер кінцевого елемента

варіанти відповідей

208

209

81

82

Запитання 4

Ядра яких елементів мають однакову кількість протонів:

варіанти відповідей

106Pd46 i 107Ag47

211Pb82 i 211Bi83

211Pb82 i 207Pb82

88Sr38 i 89Y39

Запитання 5

Яка кількість нейтронів в ядрі елемента 232U92 ?

варіанти відповідей

92

232

140

324

Запитання 6

Який елемент має доповнити рівняння реакції 27Al13 + γ→ 26Mg12+X

варіанти відповідей

α-частинка

позитрон

нейтрон

протон

Запитання 7

Заряд ядра атома дорівнює 2,08⋅10-18 Кл. Який це елемент?

варіанти відповідей

Магній

Силіцій

Алюміній

Карбон

Запитання 8

Яка кількість електронів в ядрі елемента 239Pu94 ?

варіанти відповідей

94

0

145

239

Запитання 9

З яких частинок складається ядро атома?

варіанти відповідей

З протонів і електронів

З протонів і нейтронів

З нейтронів і електронів

З протонів і α-частинок

Запитання 10

Що являють собою α-промені?


варіанти відповідей

Потік електронів

Потік протонів

Електромагнітні хвилі

Потік двічі йонізованих атомів гелію

Запитання 11

Як зміниться заряд ядра при викиданні β-частинки?

варіанти відповідей

Збільшиться на 1

Зменшиться на 1

Зменшиться на 2

Не зміниться

Запитання 12

Основний закон радіоактивного розпаду має вигляд:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест