12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Комунікаційні технології. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.

11 запитань
Запитання 1

Сукупність прийомів, процедур засобів і методів, яківикористовуються в процесі комунікаційного впливу суб’єктом комунікації з метою досягнення

поставлених цілей і завдань - це

варіанти відповідей

Комунікаційні технології

Інформаційні технології

Корекційні технології

Запитання 2

Оберіть кнопку, яку потрібно натиснути щоб надати спільний доступ до файлів чи папок обраним користувачам

варіанти відповідей
Запитання 3

На Google диску скільки людей можуть одночасно працювати з одним і тим же документом?

варіанти відповідей

до 200 осіб

до 100 осіб

до 50 осіб

Запитання 4

Інформаційні технології, що передбачають віддалене

опрацювання та зберігання даних - це

варіанти відповідей

хмарні технології

інформаційні технології

комунікаційні технології

Запитання 5

Які з хмарних середовищ сьогодні є найбільш популярними ?

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

Google Suite

Office 365

Power Point

Google Chrome

Запитання 6

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних

даних, включаючи обов'язкові реквізити документа - це

варіанти відповідей

електронний документ

паперовий документ

текстовий документ

Запитання 7

Сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які

виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі

необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів - це

варіанти відповідей

електронний документообіг

паперовий документ

зберігання документів

Запитання 8

Оберіть основні принципи електронного документообігу:

(Оберіть декілька відповідей)

варіанти відповідей

однократна реєстрація документа

багаторазова реєстрація документа

паралельне виконання різних операцій

виконання лише однієї операції

безперервність руху документа

єдина база документарної інформації для

централізованого зберігання документів

Запитання 9

Перевірка цілісності електронного документа

проводиться шляхом перевірки

варіанти відповідей

відбитків пальців

сканування сітківки ока

електронного цифрового підпису

Запитання 10

Електронний цифровий підпис надається та потім перевіряється за допомогою..

варіанти відповідей

особистого ключа

відкритого ключа

сканування сітківки ока

сканування відбитків пальців

Запитання 11

Центр сертифікації ключів - це

варіанти відповідей

це організація, яка надає послуги електронного цифрового підпису

це організація, яка надає послуги з розповсюдження інформації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест