11 клас Тестова робота № 5 з теми «Атомна та ядерна фізика»

Додано: 24 квітня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 449 разів
24 запитання
Запитання 1

В ядрі атома можуть знаходитися...

варіанти відповідей

протони, нейтрони, електрони

протони та нейтрони

протони, нейтрони та позітрони

протони, нейтрони, електрони та позітрони

правильної відповідіне подано

Запитання 2

В ядрі атому аргону міститься 18 протонів і 22 нейтрони. Скільки електронів в цьому атомі?

варіанти відповідей

18 електронів

22 електрони

40 електронів

4 електрони

Правильнї відповіді не подано

Запитання 3

В ядрі атома елементу міститься 8 протонів та 9 нейтронів. Назвіть даний елемент.

варіанти відповідей

Оксиген

Флюор

Гафній

Хлор

Запитання 4

У різних ізотопів одного і того ж самого елементу...

варіанти відповідей

однакова кільксть нейтронів в ядрі

однакова кількість нуклонів в ядрі

однакова кількість протонів в ядрі

однакові масові числа ядер

Правильної відповіді не наведено

Запитання 5

Виберіть УСІ правильні відповіді:

Число протонів в ядрі ...

варіанти відповідей

називається масовим числом

позначається буквою А

називається нуклонним числом

називається зарядовим числом

позначається буквою Z

Запитання 6

Скільки нейтронів міститься в ядрі атому Торію?

23290Th

варіанти відповідей

232

90

142

322

Запитання 7

У ядрі атома Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Яка кількість електронів у цьому атомі

варіанти відповідей

18

22

4

40

Запитання 8

У ядрі атома певного хімічного елемента 32 протона і 41 нейтрон.

Що це за елемент?

варіанти відповідей

Рубідій

Германій

Галій

Ніобій

Запитання 9

Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони -це ...

варіанти відповідей

енергія зв’язку атома

енергія зв'язку атомного ядра

енергія зв'язку нукліда

 немає вірної відповіді

Запитання 10

За якою формулою визначають енергію зв'язку?

варіанти відповідей

Eзв = Δm⋅c2

Eзв = Δm⋅c2 = [(Z⋅mp + N⋅mn) - mя] ⋅ c2

Езв = (Z⋅mp + N⋅mn) - mя

Езв= ΔE/А

Запитання 11

За якою формулою визначають дефект мас?

варіанти відповідей

Δm = ΔE⋅c2

Δm = [(Z⋅mp + N⋅mn) - mя] ⋅ c2

Δm = (Z⋅mp + N⋅mn) - mя

Δm= Eзв/А

Запитання 12

Протон в 1919 році відкрив:

варіанти відповідей

А. Ейнштейн

Дж.Чедвік

В. Гейзенберг

Е. Резерфорд

Запитання 13

Маса нейтрона приблизно дорівнює масі...

варіанти відповідей

а-частинки

позитрона

протона

електрона

Запитання 14

Позначте всі правильні твердження щодо ядра ізотопу Берилію 49Ве.

варіанти відповідей

У цьому ядрі міститься 9 нуклонів, з них 4 протони

Заряд кожного протона дорівнює одному елементарному заряду

Нуклони всередині цього ядра утримаються силами ядерної взаємодії

заряд ядра дорівнює +9е

Ядерні сили є короткодіючими

Маса ядра більша від суми мас нуклонів, які його утворюють

Запитання 15

Чому дорівнює заряд ядра?

варіанти відповідей

заряду атома

заряду електрона

заряду всіх електронів

ядро заряду не має

Запитання 16

Як заряджені протони?

варіанти відповідей

позитивно

негативно

протони не мають заряду

це залежить від виду атома

Запитання 17

Якими силами утримуються в ядрі протони й нейтрони?

варіанти відповідей

гравітаційними

ядерними

електричними

Запитання 18

Число нуклонів у ядрі 94Be?

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 19

Число нейтронів у ядрі 94 Be дорівнює:

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 20

Число протонів у ядрі 94 Be дорівнює?

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 21

Маса протона приблизно дорівнює масі:

варіанти відповідей

електрона

нейтрона

100 г

1 а.о.м.

Запитання 22

Число протонів у ядрах ізотопів:

варіанти відповідей

є однаковий

є різний

Запитання 23

Число нейтронів у ядрах ізотопів:

варіанти відповідей

є однаковим

є різним

Запитання 24

Визначте, яку масу Урану-235 витрачає за добу атомна електростанція потужністю 2 ГВт, якщо її ККД становить 25 %. Вважайте, що внаслідок поділу кожного ядра Урану виділяється енергія 3,2∙10-11 Дж, а маса атома Урану-235 дорівнює 3,9∙10-25 кг.


варіанти відповідей

8,4 кг

84 кг

0,84 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест