27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

11 клас Контрольна робота ІІ семестр

Додано: 23 травня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 174 рази
12 запитань
Запитання 1

Визначте кут падіння променя на плоске дзеркало, якщо кут між падаючим променем і дзеркалом становить третину від кута між падаючим і відбитим променями.

варіанти відповідей

540

450

600

300

Запитання 2

Якщо кут падіння збільшиться, як зміниться кут заломлення?

варіанти відповідей

Збільшиться

Зменшиться

Не зміниться

Запитання 3

Визначте абсолютний показник заломлення середовища, в якому світло поширюється зі швидкістю 2∙108 м/с. 

варіанти відповідей

1,4

1,3

1,5

1,6

Запитання 4

Чим пояснюється забарвлення поверхні мильної бульбашки? 

варіанти відповідей

Дифракція променів, які огинають мілкі перешкоди

Інтерференція променів, відбитих від поверхні бульбашки

Дисперсія променів, які заломлюються в тонкій плівці

Поляризація променів на турмаліновій плівці диска

Запитання 5

Довжина хвилі світла зеленого кольору у вакуумі 530 нм. Визначте частоту цієї хвилі. 

варіанти відповідей

1,8 10--17 Гц

5,7 1014 Гц

1,6 10-1 Гц

7,5 1015 Гц

Запитання 6

Укажіть явище, в якому виявляються квантові властивості світла. 

варіанти відповідей

Дисперсія

Дифракція

Фотоефект

Інтерференція

Запитання 7

У ядрі атома Аргентуму 47 протонів і 108 нейтронів. Скільки електронів у цьому атомі?

варіанти відповідей

47 електронів

61 електрон

108 електронів

155 електронів

Запитання 8

Укажіть неправильне твердження. 

варіанти відповідей

Атом може поглинути фотон з енергією, меншою за енергію іонізації атома з основного стану

Атом може поглинути фотон з енергією, більшою за енергію іонізаці атома з основного стану

Атом може поглинути фотон з енергією, що дорівнює енергії іонізаці атома з основного стану

Атом може поглинути фотон з енергією, з будь якою енергією іонізаці атома з основного стану

Запитання 9

Радіоактивний ізотоп має період піврозпаду 1 хв. Скільки ядер із 1000 лишиться за 2 хв? 

варіанти відповідей

500

250

750

125

Запитання 10

На яку речовину перетвориться 88228 Ra після двох послідовних β-розпадів та одного α-розпаду? 

варіанти відповідей

88224Ra

86220Rn

80222Hg

90226Th

Запитання 11

При потраплянні світла на DVD диск, спостерігається … 

варіанти відповідей

Дифракція світла

Інтерференція світла

Дисперсія світла

Фотоефект

Поляризація світла

Запитання 12

Знайдіть енергію фотона випромінювання зеленого світла, довжина хвилі якого 550 нм. 

варіанти відповідей

6,3 10-19 Дж

8,3 10-41 Дж

1,2 10-23 Дж

3,6 10-19 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест