11 клас. Підсумковий тест з теми: Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації.

21 запитання
Запитання 1

Що називають комп’ютерною графікою?

варіанти відповідей

Розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки.

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування графічних зображень.

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання текстової інформації за допомогою комп’ютера.

Запитання 2

Тенденція - це

варіанти відповідей

зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. 

можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

напрямок медіа-мистецтва, заснований на використанні комп'ютеру, інформаційних технологій, як основи для художнього твору.

Запитання 3

Ілюстрація - це

варіанти відповідей

напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі.

зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.

зв'язок шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або розглянути.


Запитання 4

Художній твір, виконаний в агітаційних, рекламних чи навчальних цілях називають

варіанти відповідей

 листівка

малюнок

інфографіка

 плакат

Запитання 5

Що таке інфографіка?

варіанти відповідей

Програма для створення інтелект-карт

візуальне подання інформації. Будь-яке поєднання тексту та графіки.

Он-лайн сервіс для створення карток

Запитання 6

Отримання рухомих зображень на екрані дисплея це-

варіанти відповідей

 комп'ютерна анімація.

 рекламна графіка.

конструкторська графіка.

Запитання 7

Мистецтвом красивого письма називається

варіанти відповідей

Каліграфія.

Калографія.

Гарнітура.

Запитання 8

Шрифт або кілька шрифтів, що мають стилістичну єдність накреслення називають

варіанти відповідей

Гарнітура

Графіка

Гравіатура

Запитання 9

Висота букви, що включає в себе нижні і верхні виносні елементи.

варіанти відповідей

Кернінг

 Кегль

Каргін

 Кагль

Запитання 10

Міжрядковий інтервал - це

варіанти відповідей

 Інтерліньяж.

Курнинг.

Кегль.

Гарнітура.

Запитання 11

При створенні реклами використовують прийоми:

варіанти відповідей

 фізики

психології

 логіки

математики

Запитання 12

Оберіть малюнок з інфографікою

варіанти відповідей
Запитання 13

Набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських, постійних елементів (констант), що забезпечують візуальну і змістову єдність товарів (послуг) усієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього оформлення - це...

варіанти відповідей

Товарний знак

Фірмовий стиль

Художнє оформлення

Запитання 14

Оберіть вірні відповіді.(3 відповіді)

Функції портфоліо:

варіанти відповідей

діагностична

аналітична

змістовна

рейтингова

Запитання 15

Що таке графічний дизайн?

варіанти відповідей
Художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища.
Галузь комп'ютерних наук, яка вивчає обробку та аналіз великих обсягів даних.
Технічна документація, що використовується в процесі програмування.
Графіка, що використовується для створення оригінальних та унікальних малюнків.
Запитання 16

Для поширення реклами використовують масові засоби інформації (3 або більше правильних відповідей)

варіанти відповідей

радіо і телебачення

Інтернет

газети і журнали

соціальні ролики

кіно

Запитання 17

Який тренд веб-дизайну зображено на малюнку:


варіанти відповідей

3D-зображення

Адаптивні логотипи

Студійне мінімалістичне фото

Нестандартні розташування блоків

Запитання 18

Який тренд веб-дизайну зображено на малюнку:


варіанти відповідей

Геометричні форми і візерунки

Соковита графіка і зображення

Напівпрозорі кнопки

Градієнт

Запитання 19

Реклама буває: 

варіанти відповідей

масова

 спортивна

 соціальна

 адресна

 історична

Запитання 20

Вкажіть різновиди графіки

варіанти відповідей

 Станкова

Плакатна

Дизайнерська

Архітектурна

Прикладна

Живописна

Акварельна

Комп'ютерна

Запитання 21

Оберіть фото на якому зображений Тім Бернес-Лі, який винайшов протокол HTTP, адреси URL та мову HTML — технології, на яких ґрунтується Веб.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест