Тематичний тест Бази даних.СУБД

Додано: 5 жовтня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

База даних - це....

варіанти відповідей

інтерфейс, що підтримує наповнення й маніпулювання даними;

певна сукупність інформації;

велика сукупність даних, організованих за певними правилами.

Запитання 2

Основним об'єктом БД є:

варіанти відповідей

формула;

таблиця;

запит;

макрос;

модуль.

Запитання 3

Що таке СУБД?

варіанти відповідей

Програма для організації веб-сайтів

 Прикладна комп'ютерна програма, призначена для створення, збереження та використання баз даних

Комп'ютерна програма, призначена для створення тестових завдань

Запитання 4

Якi типи зв'язкiв можуть iснувати мiж таблицями бази даних?

варіанти відповідей

"один" до "жодного", "один" до "двох", "багато" до "багатьох", "багато" до "одного"

"один" до "одного", "один" до "двох", "один" до "багатьох", "багато" до "одного"

"один" до "одного", "один" до "багатьох", "багато" до "багатьох", "багато" до "одного"

Запитання 5

Класифікація СУБД за моделлю даних

варіанти відповідей

мережні

серверні

реляційні

персональні

ієрархічні

Запитання 6

Яке середовище призначене для створення і редагування бази даних?

варіанти відповідей

MS Word

MS Access

MS Excel

 MS Power Point

Запитання 7

Унікальний атрибут називають - 

варіанти відповідей

ключем

замком

сутністю

моделлю

Запитання 8

Укажіть кількість записів у наведеній базі даних

варіанти відповідей

4

5

6

2

Запитання 9

Укажіть кількість полів у наведеній базі даних

варіанти відповідей

3

7

6

2

Запитання 10

Які існують види сортування?

варіанти відповідей

 за зростанням

за спаданням

за порядкуванням

за кодуванням

Запитання 11

Основними об'єктами в базах даних Access є: 

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест