11 клас. Сила Ампера. Сила Лоренца.

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
17 запитань
Запитання 1

Сила Лоренца -

варіанти відповідей

сила, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку.

сила, яка діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля.

величина, що характеризує силову дію магнітного поля.

сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

Запитання 2

Напрямок сили Лоренца визначають за правилом ...

варіанти відповідей

правої руки

лівої руки

свердлика

Запитання 3

Сила Лоренца завжди ... до швидкості руху частинки

варіанти відповідей

паралельна

перпендикулярна

Запитання 4

Назвіть кількість можливих випадків руху зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 5

Початкова швидкість руху частинки напрямлена перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля. Рух буде ...

варіанти відповідей

рівномірно прямолінійним.

рівномірним за гвинтовою лінією.

рівномірномірним по колу.

Запитання 6

Формула знаходження сили Лоренца:

варіанти відповідей
Запитання 7

В якому випадку, сила Лоренца буде максимальною?

варіанти відповідей

Частинка влітає в магнітне поле паралельно до ліній індукції

Частинка влітає в магнітне поле під кутом до ліній індукції

Частинка влітає в магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції

Запитання 8

Робота, що виконується силою Лоренца...

варіанти відповідей

пропорційна швидкості заряду

дорівнює нулю

пропорційна магнітній індукції

пропорційна величині заряду

Запитання 9

Приклад використання сили Лоренца:

варіанти відповідей

кінескоп

вимикач

компас

Запитання 10

Електрон рухається у вакуумі в однорідному магнітному полі, індукція якого 0,1 Тл, зі швидкістю 3*106 м/с. Чому дорівнює сила, що діє на електрон, якщо кут між напрямом його швидкості і лініями індукції становить 90о?

(розв'язок задачі надіслати на перевірку вчителю)

варіанти відповідей

F=4,8*10-14H

F=4,7*10-14H

Fл=4,8*10-12H

F=5,8*10-14H

Запитання 11

Визначте напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку.

варіанти відповідей

Сили Ампера напрямлена вгору

Сили Ампера напрямлена вліво

Сили Ампера напрямлена вправо

Сили Ампера напрямлена вниз

Запитання 12

Визначте напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку

варіанти відповідей

Сили Ампера напрямлена вправо

Сили Ампера напрямлена до нас

Сили Ампера напрямлена від нас за площину рисунка.

Сили Ампера напрямлена вліво

Запитання 13

Скількі полюсів має магніт?

варіанти відповідей

 Два: північний і південий.

  

Два: південий і східний.

Чотири: південий, північний, східний, західний.

Магніт немає полюсів.

Тільки один полюс.

Запитання 14

Магнітна індукція - це...

варіанти відповідей

сила, з якою магнітне поле діє на внесений у нього провідник зі струмом.

  

векторна характеристика магнітного поля.

  сила, з якою магнітне поле діє на внесену у нього заряджену частинку.

силова характеристика магнітного поля.

Запитання 15

За напрямом магнітних ліній визначити напрям струму в провіднику.

варіанти відповідей

Вгору

  

Донизу

Праворуч

Перпендикулярно до площини рисунка

Запитання 16

Провідник, по якому проходить струм 5 А розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл перпендикулярно до магнітних ліній. Яка довжина провідника, якщо магнітне поле діє на нього з силою 0,2 Н ?

варіанти відповідей

0,4 м

2,1 м

0,5 м

250 м

Запитання 17

Знайдіть значення сили струму в провіднику, який розміщено перпендикулярно до ліній магнітного поля з індукцією 0,2 Тл. На провідник діє сила 100 мН. Довжина активної частини провідника 10 см.

варіанти відповідей

200 А

,1А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест