7 кл КР №4 "Тиск твердих тіл, рідин і газів"

Додано: 8 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 928 разів
14 запитань
Запитання 1

Тиск – це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню

варіанти відповідей

Сили тяжіння до площі поверхні

Сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні

Ваги тіла до площі поверхні

Запитання 2

Як тиск залежить від площі поверхні, до якої прикладена сила?

варіанти відповідей

Не залежить

Зменшення площі викликає збільшення тиску

При зменшенні цієї площі зменшується і тиск

Збільшення площі не змінює тиску

Запитання 3

За якою формулою розраховують тиск твердого тіла?

варіанти відповідей


p=Fv

p=F/S

p=mv

Запитання 4

Як називають одиницю тиску?

варіанти відповідей

Ньютон (Н)

Паскаль (Па)

Кілограм (кг)

Безрозмірна

Запитання 5

Якою літерою позначають тиск?

варіанти відповідей

m

F

p

k

Запитання 6

Позначте прилад, який використовують для вимірювання атмосферного тиску:

варіанти відповідей

динамометр

манометр

барометр

мікрометр

Запитання 7

Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?

варіанти відповідей

760 Па

760 мм рт.ст.

76 см рт.ст.

7 атмосфер

Запитання 8

В яких одиницях можна вимірювати атмосферний тиск?

варіанти відповідей

Ньютонах

мм рт.ст.

Паскалях

кг

Запитання 9

Архімедова сила - це...

варіанти відповідей

Сила, з якою Земля притягує до себе тіло

Сила, з якою тіло діє на опору чи розтягує підвіс

Виштовхувальна сила, яка діє на занурене в рідину або газ тіло

Сила, яка виникає внаслідок деформації тіла

Запитання 10

Значення виштовхувальної сили, що діє на тіло, занурене в рідину або газ, можна розрахувати за формулою:

варіанти відповідей

F =mg

F=ρgV

p = ρgh

F = kΔx

Запитання 11

Чому дорівнює виштовхувальна сила?

варіанти відповідей

Масі рідини в об'ємі зануреного тіла

Вазі тіла

Силі тиску, що діє на тіло знизу

Вазі рідини в об'ємі зануреного тіла

Запитання 12

Сила Архімеда залежить від:

варіанти відповідей

об’єму тіла

об’єму рідини

густини рідини

густини тіла

Запитання 13

Рідина густиною 1800 кг/м3 має висоту 0,1 м. Який тиск рідина чинить на дно посудини?

варіанти відповідей

1800 Па

1675 Па

1030 Па

Запитання 14

Алюмінієву деталь розмірами 30×30×15 см занурюють в олію. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь в олії? 

варіанти відповідей

234 Н

243 Н

324 Н

432 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест