7 клас. 06/04. Лінійні рівняння з двома змінними.

Додано: 22 квітня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 433 рази
18 запитань
Запитання 1

Яка з пар чисел є розв’язком рівняння х2 – у2 = 3х?


варіанти відповідей

(0; 1)

(1; 0)

(1; 1)

 (0; 0)

Запитання 2

Яка з пар чисел є розв’язком рівняння 2х – 2 = у + 6?


варіанти відповідей

 (2; –3)

 (–1; –6)

(1; 6)

 (1; –6)

Запитання 3

Яка з пар чисел є розв’язком рівняння 2х2 – у = 11?


варіанти відповідей

 (4; 21)

(–4; –21)

 (1; 1)

 (–2; 11)

Запитання 4

Яка з пар чисел є розв’язком рівняння 2х – 3у = 5?


варіанти відповідей

 (–2; 3)

 (–2; –3)

 (2; –3)

(2; 3)

Запитання 5

З рівняння  2х+у=4  подайте  у  через  х.

варіанти відповідей

у=4+2х;  

у = 4 - 2х

х = 4 - у ⁄ 2

інша відповідь

Запитання 6

Знайдіть координати точки перетину графіка рівняння 3х+у=6 з віссю Ох .

варіанти відповідей

( 2 ; 0 )

( 0 ; 2 )

( 2 ; 2 ) 

інша відповідь

Запитання 7

Розв'язком яких рівнянь є пара чисел (-1;3)?

варіанти відповідей

 2x-17y = 53

0x+2y=-12

3x2+y2=12

0x+0y =0

 ( x-3)( y+2) = - 20

Запитання 8

Розв'язком яких рівнянь є пара чисел х=2; у= - 1

варіанти відповідей

3х+у = 5

 2х+0у=4

 Х(у+3) =14

 Х2 + у2= 3

 0х + 0у= 7

Запитання 9

Розв’язком рівняння 4х + 7у = - 3 є пара чисел:

варіанти відповідей

(-1 ; -1)

(-1 ; 1)

(1 ; -1)

(1 ; 0)

Запитання 10

Графік рівняння 8х - 5у =17 проходить через точку з абсцисою 1,5. Знайдіть ординату цієї точки

варіанти відповідей

1,5

- 3

3

- 1

Запитання 11

При якому значенні а графік рівняння 2х + ау = 4 проходить через точку (1;2).

варіанти відповідей

- 1

1

0

2

Запитання 12

Серед розв'язків рівняння х + у - 5 = 0 є пара чисел

варіанти відповідей

(- 2; 3)

(- 2; - 3)

(7; - 2)

( - 2; - 7)

Запитання 13

Дано рівняння 6х + 3у - 12 = 0. Виразіть змінну у через змінну х

варіанти відповідей

6х = - 3у + 12

3у = 6х + 12

3у - 12 = - 6х

у = -2х + 4

Запитання 14

Якщо а, в, с - коефіцієнти лінійного рівняння з двома змінними, то для а = 4, в = - 2 і с = 7 рівняння набуває вигляду ....

варіанти відповідей

4х - 2у = 0

4х - 2у - 7 = 0

4х + 2у + 7 = 0

4у - 2х - 7 = 0

Запитання 15

Серед розв'язків рівняння х - у + 6 = 0 є пара чисел

варіанти відповідей

( - 2; - 4)

( - 2; -4)

(7; - 1)

(1; 7)

Запитання 16

Які з рівнянь є лінійними рівняннями з двома змінними?

варіанти відповідей

4ху - 5х = 25

0,5 х - 7 = 4у

2х + у = 12

2х + 7 = 15

2у + 5 = 8

Запитання 17

Які з пар чисел є розв‛язками рівняння х + 2 у = 8 ?

варіанти відповідей

(1; 7)

(0; 4)

(8; 0)

(2; 3)

(3; 2)

Запитання 18

Яка з пар чисел є розв’язком рівняння 3х – 3 = у + 6?

варіанти відповідей

(2; –3) 

(–1; –6)

(1; 6) 

(1; –6) 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест