7 клас Лабораторна робота №10. "З’ясування умов плавання тіла"

Додано: 17 березня
Предмет: Фізика, 7 клас
15 запитань
Запитання 1

Назвіть тему даної лабораторної роботи?

варіанти відповідей

 З’ясування умов знаходження тіла під водою

З’ясування умов плавання тіл  

Вивчення закону збереження механічної енергії

Визначення густини тіла

Запитання 2

Мета роботи:

варіанти відповідей

Дослідним шляхом визначити, за яких умов тіло плаває на поверхні рідини.

Дослідним шляхом визначити, за яких умов тіло плаває на поверхні рідини; плаває в середині рідині; за яких умов тіло тоне в рідині.  

Дослідним шляхом визначити, за яких умов тіло плаває в середині рідині; за яких умов тіло тоне в рідині.

Дослідним шляхом визначити, за яких умов тіло плаває та тоне тіло в рідині.

Запитання 3

Оберіть необхідне обладнання для проведення лабораторної роботи з наведеного переліку

варіанти відповідей

Пробірка з корком

нитка завдовжки 20-25 см

 терези з важками,

посудина з сухим піском

 компас

паперові серветки

вимірювальний циліндр, до половини наповнений водою

динамометр

Запитання 4

Причиною виникнення виштовхувальної сили, що діє на тіло, занурене у воду, є те, що:

варіанти відповідей

Тиск води на нижню поверхню тіла менший, ніж на верхню  

Тиск води на нижню та верхню поверхні тіла однаковий

Тиск води на нижню поверхню тіла більший, ніж на верхню

Сила тяжіння

Рівнодійна сил

Сила деформації

Запитання 5

Які сили виникають при зануренні тіла в рідину?

варіанти відповідей

сила тяжіння  

сила пружності  

архімедова сила 

сила тертя

всі перераховані сили

жодна

Запитання 6

На тіло занурене у рідину діє сила тяжіння. Оберіть формулу для розрахунку сили тяжіння.

варіанти відповідей

F=ρgh  

F=mg

 F=ρpgVт

F=kx

F=P×S

F=ma

Запитання 7

Оберіть формулу для розрахунку архімедової сили

варіанти відповідей

F=mg

  F=ρgh

A=Fs

F=ρрgVт

F=ma

F=kx

Запитання 8

За якої умови тіло тонутиме в рідині або газі?

варіанти відповідей

Сила тяжіння менша за архімедову силу.

 Сила тяжіння більша за архімедову силу.

 Сила тяжіння рівна архімедовій силі.

тіло не тоне

тіло тоне лише у воді, у газі не тоне

густина тіла більша за густину рідини

густина тіла менша за густину рідини

Запитання 9

За якої умови тіло буде плавати всередині рідини або газі?

варіанти відповідей

Сила тяжіння дорівнює архімедовій силі.

 Сила тяжіння більша за архімедову силу.

 Сила тяжіння менша за архімедову силу

тіло в газі не плаває

густини тіла і рідини однакові

густина тіла більша за густину рідини

Запитання 10

За якої умови тіло буде спливати в рідині або газі?

варіанти відповідей

Сила тяжіння більша за архімедову силу.

Сила тяжіння рівна архімедовій силі.

Сила тяжіння менша за архімедову силу.

густини тіла і рідини однакові

густина тіла більша за густину рідини

густина тіла менша за густину рідини

Запитання 11

ВИСНОВОК: на цій лабораторній роботі ми ...

варіанти відповідей

дослідним шляхом визначили, за яких умов тіло плаває на поверхні рідини.

дослідним шляхом визначили, за яких умов тіло плаває в середині рідині; за яких умов тіло тоне в рідині.

дослідним шляхом визначили, за яких умов тіло плаває на поверхні рідини; плаває в середині рідині; за яких умов тіло тоне в рідині.

дослідним шляхом визначили, за яких умов тіло плаває та тоне тіло в рідині.

Запитання 12

Визначте ціну поділки мензурки та об’єм рідини.

варіанти відповідей

2мл, 53мл

1мл, 53мл

0,5 мл, 50 мл

0,1 мл, 60 мл

Запитання 13

Визначте масу пробірки з піском

варіанти відповідей

78 мг

78 кг

78 г

78 т

Запитання 14

Визначте силу тажіння, що діє на пробірку з піском, якщо її маса вказана на фото. g=10H/кг (Оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

530Н

0,53Н

530мН

53кН

0,53кН

0.53мН

Запитання 15

Визначте силу Архімеда, що діє на пробірку у воді. g=10H/кг. Об’єм тіла рівний об’єму рідині в мензурці на фото (Оберіть всі можливі варіанти)

варіанти відповідей

53мН

0,53мН

53кН

53Н

0,53Н

0,53кН

530мН

530Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест