7 клас. Лабораторна робота. №7 "Визначення густини твердого тіла та рідини"

12 запитань
Запитання 1

Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 7.

варіанти відповідей

З’ясувати умови плавання тіл у рідині. 

Експериментально перевірити умову рівноваги важеля. 

Навчитися обчислювати ККД похилої площини.

Навчитися визначати густину речовини (твердих тіл і рідин).

Запитання 2

Підбери обладнання до даної лабораторної роботи.

варіанти відповідей

Терези, набір важків, лінійка, мензурка, посудина з рідиною, тіла правильної і неправильної форми, посудина з водою.

Терези, набір важків, лінійка, мензурка, посудина з рідиною, тіла правильної і неправильної форми, посудина з водою, спідометр.

Дерев’яний брусок, дерев’яна лінійка, динамометр, набір тягарців по 102 г.

Терези, набір важків, лінійка, мензурка, посудина з рідиною, тіла правильної і неправильної форми, посудина з водою, ареометр.

Запитання 3

Встанови хід виконання лабораторної роботи № 7.

варіанти відповідей

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 7, строго дотримуючись правил безпеки життєдіяльності.

Роботу виконую для спостереження явища дифузії.

Результати спостережень, вимірювань і обчислень заношу у звіт.

Запитання 4

За якою формулою обчислюють густину тіла?

варіанти відповідей

ρ = m ⋅ V

ρ = 1 / Vm

ρ = V / m

ρ = m / V

Запитання 5

В яких основних одиницях обчислюють густину тіла?

варіанти відповідей

г/дм3

г/м3

кг/см3

кг/м3

Запитання 6

Прямокутна плита об′ємом 0,02 м3 має масу 54 кг. Яка густина плити?

варіанти відповідей

1,08 кг/м3

2700 г/см3

2700 кг/м3

270 кг/м3

Запитання 7

Колода об′ємом 0,01 м3 має масу 5,1 кг. Яка густина колоди?

варіанти відповідей

0,051 кг/м3

510 г/см3

510 кг/м3

51 кг/м3

Запитання 8

Тіло неправильної форми має об′єм 20 см3 і масу 158,8 г. Яка густина даного тіла. Відповідь подай у г/см3.

варіанти відповідей

7940 г/см3

7,94 г/см3

0,794 г/см3

79,4 г/см3

Запитання 9

Є два циліндри однакового об'єму: алюмінієвий і мідний. Який із них має більшу масу? Густина алюмінію 2700 кг/м3, густина міді 8900 кг/м3

варіанти відповідей

мідний

алюмінієвий

однакова

визначити неможливо

Запитання 10

Уважно розгляньте малюнок на якому зображено тіла правильної форми з однаковою масою але різного об'єму. Які кубики мають найбільшу та найменшу густину?

варіанти відповідей

Найбільша D, найменша B

Найбільша B, найменша D

Найбільша F, найменша C

Найбільша D, найменша C

Запитання 11

Уважно розгляньте малюнок на якому зображено тіла правильної форми однакового об'єму але різної маси. Які кубики мають найбільшу та найменшу густину?

варіанти відповідей

Найбільша F, найменша C

Найбільша B, найменша F

Найбільша F, найменша B

Найбільша D, найменша C

Запитання 12

Встанови висновок до лабораторної роботи № 7.

варіанти відповідей

Під час виконання лабораторної роботи № 7 я навчився обчислювати швидкість тіла.

Під час виконання лабораторної роботи № 7 я дослідив дифузію.

Під час виконання лабораторної роботи № 7 я спостерігав веселку.

Під час виконання лабораторної роботи № 7 я навчився вимірювати і обчислювати густину тіл.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест