9 клас - Підсумковий тест з теми "Магнітні явища"

Додано: 28 вересня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
9 запитань
Запитання 1

Що спостерігається в досліді Ерстеда?

варіанти відповідей

Провідник зі струмом діє на електричні заряди

Магнітна стрілка обертається поблизу зарядженого провідника

Магнітна стрілка обертається поблизу провідника зі струмом.

Запитання 2

Магнітне поле - це...

варіанти відповідей

форма матерії, яка створюється самим магнітним полем

форма матерії, яка створюється намагніченими тілами, провідниками зі струмом і не виявляється в дії на інші намагнічені тіла

форма матерії, яка створюється намагніченими тілами, провідниками зі струмом, змінніими електричними полями, рухомими зарядженими тілами і частинками.

Запитання 3

Силу Ампера визначають за формулою:

варіанти відповідей

F = BILsinα

F = BISsinα

F = Beϑsinα

F = M / d

Запитання 4

Сила Ампера  – це сила,...

варіанти відповідей

з якою магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки

з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом

з якою взаємодіють протони в ядрах атомів

з якою взаємодіють дві заряджені кульки

Запитання 5

Визначте магнітні полюси котушки

варіанти відповідей

Зліва - південний, справа - північний 

Зліва - північний, справа - північний

Зліва - південний, справа - південний

 Зліва - північний, справа - південний

Запитання 6

Як будуть взаємодіяти електромагніти, підвішені на нитках?

варіанти відповідей

Притягуватися

Неможливо визначити

Відштовхуватися

Запитання 7

Яка сила діє на провідник довжиною 0,1 м в однорідному магнітному полі з індукцією 2 Тл, якщо сила струму в провіднику становить 5 А, а кут між напрямком струму й лініями індукції 30°?

варіанти відповідей

0,5 Н

1 Н

1,5 Н

2 Н

Запитання 8

Індукція магнітного поля, у якому розміщено прямолінійний провідник зі струмом, дорівнює 0,1 Тл. Визначте довжину провідника, якщо кут між напрямком вектора індукції та струму дорівнює 900. Сила струму, яка тече через провідник, становить 2А. На провідник діє сила 0,05Н

варіанти відповідей

2,5

0,25

0,025

0,1

Запитання 9

В однорідному магнітному полі з індукцією 1,5 Тл, по провіднику зі струмом 10 А довжиною 25 см, діє сила Ампера 3,75 Н . Визначте кут під яким розташований провідник.

варіанти відповідей

30

60

90

45

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест