9 клас. Алгоритми та програми.

Додано: 29 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

Яке ім'я має в середовищі Lazarus компонент "Багаторядкове текстове поле"?

варіанти відповідей

Button

Memo

Caption

Label

Запитання 2

Вкажіть службове слово для знаходження масиву.

варіанти відповідей

var

integer

array

begin

Запитання 3

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Розмірність масиву

Ознака числового масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 4

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer

var A: array[1..25] of Real;

var A: mas;

 var A: Integer;

Запитання 5

label2.Caption:=FloatToStr(s);

Даний фрагмент процедури...

варіанти відповідей

 змінює назву кнопки

виводить результат у об'єкт напис

змінює назву форми

виводить результат у об'єкт поле

Запитання 6

Під яким номером на панелі компонентів позначено компонент "Багаторядкове текстове поле"?

варіанти відповідей

6

8

4

7

3

Запитання 7

Що таке табличне величина?

варіанти відповідей

величина і порядковий номер елемента

упорядкований набір змінних одного типу

опрацювання змінних одного типу

елемент загальної маси даних

Запитання 8

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

 ...

end;   

Дана процедура виконує дію...

варіанти відповідей

при натисканні клавіші на клавіатурі

при натисканні кнопки на формі

при натисканні клавіші мишки

при натисканні на об'єкті "Напис"

Запитання 9

Як називають змінну, що входить до табличної величини? 

варіанти відповідей

числом 

стрічкою 

елементом 

текстом

Запитання 10

Яке буде значення S?

варіанти відповідей

35

75

8

5

Запитання 11

Вибери індекс елемента, значення якого дорівнює "Віслюк"?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Познач властивості, значення яких можна змінити під час налаштування елемента керування Memo.

варіанти відповідей

Left

Lines

Stretch

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест