9 клас ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ "ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ"

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 139 разів
10 запитань
Запитання 1

Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м’яча, підкинутого догори?

варіанти відповідей

Потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає

Кінетична енергія зменшується, потенціальна зростає

Внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає

Кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає

Запитання 2

Як зміниться кінетична енергія автомобіля, якщо швидкість його руху збільшиться у 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться у 2 рази

Зменшиться у 2 рази

Збільшиться у 4 рази

Зменшиться у 4 рази

Запитання 3

Потенціальна енергія кульки на висоті 150 см дорівнює 6 Дж. Визначте масу кульки.

варіанти відповідей

4 г

0,4 кг

250 кг

4.5 кг

Запитання 4

Яке з наведених на рисунку тіл має найбільшу потенціальну енергію відносно Землі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Закон збереження енергії формулюється так....

варіанти відповідей

У замкнутій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії

У замкнутій систкнутій системі тіл, що взаємодіють силами пружності та тяжіння, повна механічна енаргія до і після взаємодії залишається величиною сталою

Повна механічна енергія - це сума кінетичної та потенціальної енергії тіла

Запитання 6

Як зміниться імпульс тіла при збільшенні швидкості у 2 рази?

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться у 2 рази

збільшиться у 2 рази

зменшиться у 4 рази

збільшиться у 4 рази

Запитання 7

Куди напрямлений вектор імпульсу тіла?

варіанти відповідей

це скалярна величина

за напрямком швидкості

завжди за напрямком сили

за напрямком прискорення

Запитання 8

Два тіла однакової маси рухаються назустріч одне одному з однаковими швидкостями. Які зміни відбудуться в замкнутий системі тіл після взаємодії?

варіанти відповідей

Обидва тіла будуть рухатись в напрчямку руху першого тіла

Обидва тіла будуть рухатись в напрчямку руху другого тіліа

обидва тіла зупиняться

перше тіло зупиниться, а друге буде рухатись в тому самому напрямку, але швидкість збільшиться у 2 рази

Запитання 9

Які зміни повної механічної енергії відбудуться під час пострілу з дитячого пружинного пістолету?

варіанти відповідей

зменшиться

зросте

стане рівна 0

не зміниться

Запитання 10

Реактивний рух - це....

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

рух без точки опори

рух, що відбувається тільки на Землі

рух, за рахунок відділення від тіла певної його частки

рух, що здійснює кальмар

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест