9 клас. Практична робота: "Оцтова (етанова) кислота"

Додано: 25 березня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 489 разів
16 запитань
Запитання 1

Вкажіть речовини, з якими взаємодіє оцтова кислота?

варіанти відповідей

Кальцій карбонат

Хлоридна кислота

Ацетилен

Натрій гідроксид

Запитання 2

Етанова кислота дисоціює на

варіанти відповідей

СН3СОО-

СН3СОО+

Н-

Н+

Запитання 3

Вкажіть колір універсального індикатору опущеного в розчин етанової кислоти

варіанти відповідей

Червоний

Синій

Зелений

Жовтий

Запитання 4

9%-розчин етанової кислоти у воді має назву

варіанти відповідей

спирт

Сік

Оцет

Есенція

Запитання 5

Вкажіть молекулярну формулу речовини з фото?

варіанти відповідей

СН3СООН

С2Н5ОН

НСООН

Запитання 6

Закінчіть рівняння хімічної реакції СН3СООН + СаСО3

варіанти відповідей

(СН3СОО)2Са + СО2 + Н2О

(СН3СОО)2Са + Н2СО3

СН3СООСа + СО2 + Н2О

Запитання 7

Позначте загальну формулу карбонових кислот

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n+1CHO

CnH2n+1OH

CnH2n+1COOH

Запитання 8

Виберіть правильне твердження щодо фізичних властивостей оцтової кислоти

варіанти відповідей

рідина блакитного кольору, дуже добре розчинна у воді

рідина без кольору, без запаху, добре розчинна у воді

рідина без кольору, з різким запахом, погано розчинна у воді

рідина без кольору, з різким запахом, добре розчинна у воді

Запитання 9

Виберіть функціональну групу карбонових кислот та її назву

варіанти відповідей

-СООН, карбонільна

-СООН, карбоксильна

-СНО, карбоксильна

-ОН , гідроксильна

Запитання 10

Оцтова кислота використовується як:

варіанти відповідей

паливо

консервант

розчинник

холодореагент

Запитання 11

З якими речовинами реагує оцтова кислота?

варіанти відповідей

Са

FeO

Cu

SO2

Cu(OH)2

N2O5

Запитання 12

Виберіть метал, з яким не реагує оцтова кислота

варіанти відповідей

Са

Mg

Zn

Hg

Запитання 13

Реакція між етановою кислотою і лугом називається:

варіанти відповідей

реакцією заміщення

реакцією розкладу

реакцією сполучення

реакцією нейтралізації

Запитання 14

Який газ виділяється під час взаємодії оцтової кислоти з магнієм?

варіанти відповідей

кисень

вуглекислий газ

водень

азот

Запитання 15

Який газ виділяється при дії оцту на яйце?

варіанти відповідей

CO2

Н2

Н2S

NO2

Запитання 16

Вкажіть суму коєфіцієнтів у реакції взаємодії кальцію з оцтовою кислотою

варіанти відповідей

3

4

5

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест