9 клас

14 запитань
Запитання 1

З яких двох частинок складається ядро? І який вони мають заряд? 

варіанти відповідей

протони – позитивно заряджені, нейтрони – не мають заряду

протони – позитивно заряджені

нейтрони – не мають заряду

протони – позитивно заряджені, нейтрони – не мають заряду, електрони

Запитання 2

 Кількість нейтронів у ядрі можна визначити за формулою …

варіанти відповідей

(N=Z-А)

(N=A-Z)

(N=A+Z)

Запитання 3

Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів, називають …

варіанти відповідей

(ізотропами)

(іонами)

(ізотопами)

(ізоами)

Запитання 4

Здатність речовин до радіоактивного випромінювання називається …

варіанти відповідей

(радіоактивністю)

(радіоа)

(активністю)

(радіацією)

Запитання 5

Як одним словом можна назвати протони й нейтрони, що входять до складу ядра? 

варіанти відповідей

(нуклони)

(нукліди)

(нумлони)

(нумлопи)

Запитання 6

Радіоактивне випромінювання складається з...

варіанти відповідей

рентгенівського випромінювання, α- та γ-променів

α-, β- та γ-променів

β- та γ-променів

α- та β-променів

Запитання 7

 α-випрмінювання - це...

варіанти відповідей

радіохвиля

потік ядер Гелію

потік електронів

електромагнітна хвиля надзвичайно високої частоти

Запитання 8

β-випрмінювання - це...

варіанти відповідей

рентгенівське випромінювання

потік протонів

потік ядер Гелію

потік електронів

Запитання 9

Гамма -випрмінювання - це...

варіанти відповідей

електромагнітна хвиля надзвичайно високої частоти

 рентгенівське випромінювання

потік протонів

потік ядер Гелію

Запитання 10

За поданим рівнянням можна визначити ....

варіанти відповідей

Ядро елементу, яке утворюється в результаті α-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті β-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті γ-розпаду

Запитання 11

За поданим рівнянням можна визначити ....

варіанти відповідей

Ядро елементу, яке утворюється в результаті α-розпаду

Ядро елементу, яке утворюється в результаті β-розпад

 Ядро елементу, яке утворюється в результаті γ-розпаду

Запитання 12

У результаті шести α- і двох β-розпадів утворилося ядро Свинцю-209. Визначте початковий вихідний елемент реакції. (замість крапок вказати відносну масу)

варіанти відповідей

уран - ***

Нептуній - ***

Торій - ***

Плутоній - ***

Запитання 13

Доза поглиненого вимірювання -

варіанти відповідей

це фізична величина, що чисельно дорівнює енергії випромінювання, поглиненої одиницею маси речовини

це фізична величина, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози йонізуючого випромінювання і дорівнює добутку дози поглиненого випромінювання на коефіцієнт якості.

це фізична величина, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози йонізуючого випромінювання і дорівнює добутку дози поглиненого випромінювання на коефіцієнт відносності періоду піврозпаду та часу..

це фізична величина, що чисельно дорівнює енергії випромінювання, поглиненої одиницею маси речовини і дорівнює добутку дози поглиненого випромінювання на коефіцієнт відносності періоду піврозпаду та часу..

Запитання 14

еквівалентна доза поглиненого випромінювання -

варіанти відповідей

це фізична величина, що чисельно дорівнює енергії випромінювання, поглиненої одиницею маси речовини і дорівнює добутку дози поглиненого випромінювання на коефіцієнт відносності періоду піврозпаду та часу..

це фізична величина, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози йонізуючого випромінювання і дорівнює добутку дози поглиненого випромінювання на коефіцієнт відносності періоду піврозпаду та часу..

це фізична величина, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози йонізуючого випромінювання і дорівнює добутку дози поглиненого випромінювання на коефіцієнт якості.

це фізична величина, що чисельно дорівнює енергії випромінювання, поглиненої одиницею маси речовини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест