Довжина дуги. Площа сектору

Додано: 28 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть центральний кут правильного десятикутника.

варіанти відповідей

32

36

18

144

Запитання 2

Знайти міру внутрішнього кута правильного двадцятикутника.

варіанти відповідей

18

172

162

144

Запитання 3

Радіус кола дорівнює 8 см. Знайдіть довжину дуги, що відповідає центральному куту 900.

варіанти відповідей

12π

Запитання 4

Знайдіть площу сектора круга радіуса 4 см, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 360.

варіанти відповідей

8π/5

2π/5

8/5

5/8π

Запитання 5

Знайдіть радіус кола, у якого дуга, що відповідає центральному куту 45°, має довжину 3π.

варіанти відповідей

3 см

6 см

9 см

12 см

Запитання 6

Хорда, довжина якої 4√3 см, стягує дугу кола, градусна міра якого 1200. Знайдіть довжину кола.

варіанти відповідей

4π см

8π см

16π см

8 см

Запитання 7

Правильний ΔАВС вписаний в коло. Знайдіть довжину кола, якщо довжина дуги ВСА дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

12π см

12 см

9 см

4√3π см

Запитання 8

Знайдіть площу сектора круга радіуса 6 см з центральним кутом 60°.

варіанти відповідей

6π см2

36π см2

9π см2

2π см2

Запитання 9

Хвилинна стрілка годинника має довжину 6 см. Якої довжини дугу вона описує за 15 хвилин?

варіанти відповідей

12,42см

9,42см

3, 54см

3,14см

Запитання 10

Знайдіть площу сектора круга радіуса R , якщо відповідний цьому сектору центральний кут дорівнює 200⁰

варіанти відповідей

R2/360

5πR2/9

5πR2/6

πR2/180

Запитання 11

Знайдіть площу сектора круга радіуса 18 см,якщо дуга сектора дорівнює 8π см.

варіанти відповідей

45π

18π

72π

Запитання 12

Знайдіть градусну міру кругового сектору радіуса 10 см, площа якого дорівнює 10π см2.

варіанти відповідей

36⁰

30⁰

18⁰

100⁰

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест