9 клас. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння

Додано: 7 березня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 259 разів
16 запитань
Запитання 1

Математичним записом закону всесвітнього тяжіння є формула...

варіанти відповідей
Запитання 2

Закон всесвітнього тяжіння відкрив..

варіанти відповідей

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Генрі Кавендиш

Роберт Гук

Запитання 3

Числове значення гравітаційної сталої вперше визначив...

варіанти відповідей

Галілео Галілей

Генрі Кавендиш

Роберт Гук

Ісаак Ньютон

Запитання 4

Закон всесвітнього тяжіння виконується для...

варіанти відповідей

тіл, що знаходяться біля Землі

Тіл, що знаходяться на Землі

тіл, що знаходяться в межах Сонячної системи

точкових тіл

Запитання 5

Гравітаційна сила, з якою Земля притягує до себе тіло, називається...

варіанти відповідей

силою тяжіння

вагою тіла

силою пружності

невагомістю

Запитання 6

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома точковими тілами, якщо відстань між ними збільшиться в 5 разів?

варіанти відповідей

збільшиться в 5 разів

зменшиться у 5 разів

зменшиться у 25 разів

збільшиться у 25 разів

Запитання 7

Яка сила тяжіння діє на Землі на тіло, маса якого 750 г?

варіанти відповідей

750 Н

75 Н

735 Н

7,35 Н

Запитання 8

Чому сила тяжіння на екваторі Землі менша, ніж на полюсах?

варіанти відповідей

тому що Земля має різну густину

тому що відстань від центра Землі до її поверхні біля полюсів менша, ніж на екваторі

тому що Земля має форму сфери

тому що відстань від центра Землі до її поверхні біля полюсів більна, ніж на екваторі

Запитання 9

Значення прискорення вільного падіння залежить...

варіанти відповідей

від маси тіла

густини Землі

відстані тіла над поверхнею Землі

широти місцевості

Запитання 10

Визначити прискорення вільного падіння для Венери, якщо її маса дорівнює 4,87*1024 кг, радіус 6,05*106 м.

варіанти відповідей

18,9 м/с2

6,7 м/с2

11,5 м/с2

8,9 м/с2

Запитання 11

Прискорення вільного падіння на поверхні Місяця приблизно дорівнює 1,63 м/с2, а середній радіус 1,73*106 м. Яка маса Місяця?

варіанти відповідей

7,3*1022 кг

730000 т

3,8*1028 кг

78000000 т

Запитання 12

На якій відстані від поверхні Землі сила тяжіння в 100 разів менша, ніж на поверхні?

варіанти відповідей

10R

9R

100R

5R

Запитання 13

описати рух природних і штучних тіл у Сонячній системі дозволяє

варіанти відповідей

Закон всесвітнього тяжіння

ІІ закон Ньютона

ІІІ закон Ньютона

рівняння руху

Запитання 14

Виберіть правильну відповідь


прискорення вільного падіння ...

варіанти відповідей

завжди напрямлене вертикально вниз

завжди напрямлене вертикально вгору

залежить від напрямку руху тіла

немає правильної відповіді

не залежить від напрямку руху тіла

Запитання 15

Виберіть правильну відповідб

варіанти відповідей

Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла

Прискорення вільного падіння залежить від маси тіла

Прискорення вільного падіння зменшується, якщо збільшити висоту h тіла над поверхнею Землі

Прискорення вільного падіння збільшується, якщо збільшити висоту h тіла над поверхнею Землі

Прискорення вільного падіння не змінюється, якщо збільшити висоту h тіла над поверхнею Землі

Запитання 16

Силу, з якою Земля притягує до себе тіла, називають...

варіанти відповідей

 силою тяжіння

силою притягання

силою Ньютона

рівнодійна сила

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест