9 клас. Заломлення світла.

Додано: 26 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

На малюнку границя поділу двох середовищ позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 2

На малюнку відбитий промінь позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 3

На малюнку заломлений промінь позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 4

На малюнку кут падіння позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 5

На малюнку кут заломлення позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 6

Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя і заломлений промінь? 

варіанти відповідей

Лежать на одній поверхні   

Лежать на одній прямій

Лежать на одному промені

Лежать в одній площині

Запитання 7

Якщо кут падіння збільшиться, як зміниться кут заломлення?

варіанти відповідей

збільшиться

зменшиться

не зміниться

Запитання 8

Знайти кут падіння світла, якщо кут заломлення 45°, а кут між падаючим променем та заломленим дорівнює 165°.

варіанти відповідей

30о

45о

90о

135о

Запитання 9

Яка формула виражає закон заломлення світла?

варіанти відповідей

U/R = I

 α = γ

A/t = N

sinα / sinγ = n21

Запитання 10

На яких рисунках зображено промінь світла, що переходить із середовища з меншою оптичною густиною в середовище з більшою оптичною густиною? 

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 11

Який із поданих далі виразів визначає абсолютний показник заломлення речовини?

варіанти відповідей

sinα ∕ sinγ

υ₁ ⁄ υ₂

c ⁄ υ

sin α / υ

Запитання 12

Промінь світла падає на межу поділу середовищ повітря — рідина під кутом 45° і заломлюється під кутом 30°. Яким є показник заломлення рідини?

варіанти відповідей

0,71

1

1,4

2,8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест