Завдання шкільної олімпіади (І етап) з фізики 9 клас

Додано: 27 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
6 запитань
Запитання 1

Установіть відповідності між вказаними приладами та загальноприйнятим символом для позначення фізичної величини, яку вимірюють цим приладом:

А Динамометр                    1 A


Б Термометр                       2 v


В Вольтметр                       3 t


Г Спідометр                        4 F


Д Амперметр                      5 V


                                            


варіанти відповідей

А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5

А-4, Б-3, В-2, Г-5, Д-1

А-4, Б-3, В-5, Г-2, Д-1

А-4, Б-3, В-2, Г-1, Д-5

Запитання 2

Вкажіть рядок, у якому наведене правильне переведення одиниць величин


 

варіанти відповідей

15,5 хв =1550 с; 400 см2 = 0,4 м2

15,5 хв = 1550 с; 400 см2 = 0,04 м2

15,5 хв = 930 с; 400 см2 = 0,04 м2

15,5 хв = 930 с; 400 см2 = 0,4 м2

Запитання 3

Через спіраль однієї електричної лампи проходить заряд 50 Кл за 1 хв, а через спіраль іншої лампи - 40 Кл за 30 с. Визначте, в якій лампі протікає менший струм і в скільки разів.

варіанти відповідей

у першій; в 1,25 раза

у першій; в 1,6 раза

у першій; в 37,5 раза

у другій; в 1,6 раза

Запитання 4

На прямолінійний провідник завдовжки 0,4 м, що знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 0,5 мТл, діє сила 0,12 мН. Визначте кут між напрямом струму в провіднику та напрямом ліній магнітної індукції, якщо сила струму в провіднику дорівнює 1,2 А

варіанти відповідей

600

450

300

00

Запитання 5

Під час переміщення провідника зі струмом в однорідному магнітному полі з індукцією 1,5 Тл на відстань 25 см, у напрямку, перпендикулярному до вектора магнітної індукції поля й нарямку струму, сила Ампера виконує роботу 380 мДж. Провідник розміщений під кутом 30° до лінії індукції. Визначте довжину активної частини провідника, якщо сила струму в ньому дорівнює 10 А. ( 10 балів)

варіанти відповідей

20 мм

20 см

20 м

2 м

Запитання 6

Щільність паперу – це одна з основних його характеристик, яка визначає масу одного квадратного метра цього паперу стандартної товщини. Так, макулатурний картон товщиною 0,3 мм має щільність 240 г/м2. Розрахуйте масу дитячого кубика, якого виготовлено з цього макулатурного картону, якщо площа однієї грані кубика дорівнює 25 см2. (10 балів)


варіанти відповідей

0,03 кг

360 г

36 г

3,6 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест