Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

15 запитань
Запитання 1

Математичним записом закону всесвітнього тяжіння є формула...

варіанти відповідей
Запитання 2

Закон всесвітнього тяжіння відкрив..

варіанти відповідей

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Генрі Кавендиш

Роберт Гук

Запитання 3

Числове значення гравітаційної сталої вперше визначив...

варіанти відповідей

Галілео Галілей

Генрі Кавендиш

Роберт Гук

Ісаак Ньютон

Запитання 4

Закон всесвітнього тяжіння виконується для...

варіанти відповідей

тіл, що знаходяться біля Землі

тіл, що знаходяться на Землі

тіл, що знаходяться в межах Сонячної системи

точкових тіл

Запитання 5

Гравітаційна сила, з якою Земля притягує до себе тіло, називається...

варіанти відповідей

силою тяжіння

вагою тіла

силою пружності

невагомістю

Запитання 6

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома точковими тілами, якщо відстань між ними збільшиться в 5 разів?

варіанти відповідей

збільшиться в 5 разів

зменшиться у 5 разів

зменшиться у 25 разів

збільшиться у 25 разів

Запитання 7

Яка сила тяжіння діє на Землі на тіло, маса якого 450 г? g=10м/с2

варіанти відповідей

450 Н

4,5 Н

45 кН

450 мН

45 мН

4,5 кН

Запитання 8

Чому сила тяжіння на екваторі Землі менша, ніж на полюсах?

варіанти відповідей

тому що Земля має різну густину

тому що відстань від центра Землі до її поверхні біля полюсів менша, ніж на екваторі

Земля має форму сфери

Запитання 9

Значення прискорення вільного падіння залежить...

варіанти відповідей

від маси тіла

густини Землі

відстані тіла над поверхнею Землі

широти місцевості

Запитання 10

Визначити прискорення вільного падіння для Венери, якщо її маса дорівнює 4,87*1024 кг, радіус 6,05*106 м.

варіанти відповідей

18,9 м/с2

6,7 м/с2

11,5 м/с2

8,9 м/с2

Запитання 11

Прискорення вільного падіння на поверхні Місяця приблизно дорівнює 1,63 м/с2, а середній радіус 1,73*106 м. Яка маса Місяця?

варіанти відповідей

7,3*1022 кг

730000 т

3,8*1028 кг

78000000 т

Запитання 12

На якій відстані від поверхні Землі сила тяжіння в 100 разів менша, ніж на поверхні?

варіанти відповідей

10 R

9 R

100 R

5 R

Запитання 13

Чому дорівнює прискорення вільного падіння на екваторі?

варіанти відповідей

9,81 м/с2

9,82 м/с2

9,78 м/с2

нема правильної відповіді

Запитання 14

g (у формулі визначення сили тяжіння) - це ..

варіанти відповідей

коефіцієнт пропорційності

прискорення вільного падіння

дорівнює 9,8 Н/кг

усі варіанти вірні

Запитання 15

Виберіть формулу за якою можна обчислити силу тяжіння

варіанти відповідей

F = mg

F =μN

F = kx

F = μmg

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест