Абетка електростатики

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 14 разів
6 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію- це ..., позначається ..., одиниця вимірювання ...

варіанти відповідей

електризація ... q .... Кл

електричний заряд .... q .... Кл

точковий заряд.... q .... Кл

Запитання 2

Оберіть правильні відповіді.

Основні властивості електричного заряду:

варіанти відповідей

існують два роди електричних зарядів — позитивні й негативні.

тіла, що мають заряди взаємодіють : відштовхуються (однойменно заряджені) та притягуються (різнойменно заряджені)

носієм електричного заряду є частинка 

електричний заряд є дискретним

тіла, що мають заряди взаємодіють : відштовхуються (різнойменно заряджені) та притягуються (однойменно заряджені)

електричний заряд існує як окрема частинка

Запитання 3

Процес набуття електричного заряду макроскопічними тілами

називають ..., під час якого тіло зазвичай приймає або віддає деяку кількість ....

варіанти відповідей

електричним полем ... електронів

електризацією ... електронів

електризацією ... будь-яких заряджених частинок

електричним полем ... будь-яких заряджених частинок

Запитання 4

Результати досліду Міллікена — ... 

варіанти відповідей

визначення заряду електрона

 доведення дискретності електричного заряду

визначення знаку електрона

визначення сили взаємодії зарядів

Запитання 5

Укажіть правильне формулювання закону збереження електричного заряду.

варіанти відповідей

Геометрична сума електричних зарядів тіл, що утворюють замкнену систему, залишається сталою.

Алгебраїчна сума електричних зарядів тіл залишається сталою. 

Алгебраїчна сума електричних зарядів тіл, що утворюють замкнену систему, залишається сталою.      

Алгебраїчна сума електричних зарядів тіл, що утворюють систему, залишається сталою.

Запитання 6

Вкажіть правильне формулювання закону Кулона

варіанти відповідей

сила взаємодії точкових зарядів прямо пропорційна добутку цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстаней між ними

сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними

сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів дорівнює відношенню добутку модулів цих зарядів до квадрату відстані між ними.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест