Адаптації

Додано: 10 травня 2022
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 287 разів
35 запитань
Запитання 1

Дайте визначення: Адаптація -це...

варіанти відповідей

Адаптація — це еволюційний процес, завдяки якому організм стає здатним краще жити у власному середовищі існування або місцях проживання протягом частини свого життя

Адаптація - це процес пристосування будови, хімічного складу та функцій, поведінки організмів, а також пристосування популяцій,угрупувань, видів до умов середовища мешкання

 Адаптація – процес пристосування об'єкта (адаптаціогенез); стан пристосованості об'єкта

Адаптація —  процес пристосування до мінливих умов навколишнього середовища

Запитання 2

Результатом адаптивної радіації є: 

варіанти відповідей

екологічна пластичність 


втрата організмом тепла 

утворення нових форм живих організмів 

 звуження ареалу організмів 

Запитання 3

Фотоперіодичні реакції тварин контролюють

варіанти відповідей

Початок та завершення шлюбного періоду

Перехід до зимової сплячки

Осінні та весняні ліньки

Плодючість,міграції

Запитання 4

Виберіть основні способи терморегуляції

варіанти відповідей

часова

хімічна

фізіологічна

поведінкова

Запитання 5

Виберіть етологічну адаптацію

варіанти відповідей

накопичення в клітинах цукрів, які знижують температуру замерзання води

переміщення пінгвіні у групі, щоб зігрітися

переміщення в пошуках їжі

зміна забарвлення хутра та волосяного покриву зайців

Запитання 6

Який рівень адаптації показано на малюнку?

варіанти відповідей

молекулярний

клітинний

організмовий

видовий

Запитання 7

Яка форма симбіозу існує між організмами: вовк, зайчик, коршун? 

варіанти відповідей

мутуалізм 


паразитизм 

нейтралізм 

коменсалізм 

Запитання 8

За якою ознакою виявляється адаптація крокодилів до напівводного способу життя?

варіанти відповідей

Чотирикамерне серце

Тазові нирки

Зуби мають корені

Розташування ніздрів і очей над поверхнею тіла

Запитання 9

Поняття «адаптація» застосовується в біології для того, щоб позначити загальну властивість біосистем та:

варіанти відповідей

Пристосування організмів до суспільного життя

Пристосування організмів до клімату

Найрізноманітніші пристосування організмів до умов середовища

Пристосування організмів до розмноження

Запитання 10

Оберіть морфологічні адаптації фітофагів: 

варіанти відповідей

ротовий апарат гризучого типу

високий розвиток органів руху і чуття;

наявність двох пар крил

складна будова шлунку

Запитання 11

Сезонні міграції тварин, швидке цвітіння рослин-ефемероїдів – це є стратегія адаптації….

варіанти відповідей

стратегія за принципом резистентності

стратегія за принципом толерантності

стратегія уникнення несприятливих умов

стратегія акліматизації

Запитання 12

Реакція організмів на співвідношення тривалості дня і ночі, що проявляється в періодичній зміні процесів життєдіяльності

варіанти відповідей

фотоперіодизм

біоритми

коадаптація

адаптація

Запитання 13

Яка з наведених ознак організмів НЕ є адаптацією:

варіанти відповідей

яскравий колір квітки

потемніння яблука після руйнування шкірки

наявність захисної оболонки у насінини

наявність товстого шару кутикули на листях

Запитання 14

Прикладом мутуалістичної коадаптації є

варіанти відповідей

товстий теплоізоляційний шар жиру під шкірою кита

наявність в орхідеї повітряних коренів, що поглинають вологу з повітря

червоне забарвлення вишень

відповідність розміру квітки канюшини розміру джмеля

Запитання 15

2.Гіпертонічне середовище –  це середовище:

варіанти відповідей

нижче нормального осмотичного

вище нормального

нормальне середовище

нейтральне середовище

Запитання 16

Які пристосування у людини до гіпоксії  в умовах високогір’яв разі екстреної адаптації

варіанти відповідей

збільшуються частота й глибина подиху

посилюється серцебиття,

розширюються судини головного мозку й серця.

Посилюється ефективність процесів енергетичного обміну, особливо гліколізу.

Стимулюється вихід еритроцитів із кров’яних депо (селезінки).

Запитання 17

Які пристосування у людини до гіпоксії  в умовах високогір’яв разі довготривалої адаптації

варіанти відповідей

відбувається гіпертрофія легень і серцевого м’яза

у тканинах підвищується ефективність метаболізму

активується утворення еритроцитів

у клітинах збільшується число мітохондрій

збільшується кількість альвеол у легенях

Запитання 18

Які адаптації до гіпоксії в пірнаючих тварин:

варіанти відповідей

збільшений об’єм легень 

Кровоток пришвидшений

Кровоток уповільнений

низький вміст гемоглобіну в крові

 високий вміст гемоглобіну в крові

Частота серцевих скорочень знижена.

Значний вміст міоглобіну у м'язах

Посилений кисневий етап енергетичного обміну

Запитання 19

Які пристосування водних тварин до екстремальних глибин:

варіанти відповідей

слабко розвинені кістки

малі розміри глибоководних тварин

властива біолюмінесценція 

добре розвинені м'язи

желеподібне тіло

добре розвинені кістковий скелет

Запитання 20

Чому глибоководні риби гинуть, якщо намагатися підняти їх на поверхню? 

варіанти відповідей

риби пристосовані для життя під дією більш високого тиску

тиск у кровоносних судинах нижчий ніж на поверхні

тиск у кровоносних судинах вищий ніж на поверхні

Запитання 21

Види, які спеціалізовані до життя в холодних умовах

варіанти відповідей

термофіли

кріофіли

гідрофоби

анаероби

Запитання 22

Фенек має великі вуха. Ця закономірність відображена в правилі

варіанти відповідей

Бергмана

Алена

Гаузе

Запитання 23


Серед переліку вибрати ендопаразитів:

варіанти відповідей

 воші, кліщі

  воші, трипаносома

сисуни, аскариди

блохи, гельмінти

Запитання 24

Взаємовигідний симбіоз двох організмів називається

варіанти відповідей

мутуалізм

коменсалізм

паразитизм

хижацтво

Запитання 25

Організми, що живуть на поверхні тіла організма-хазяїна

варіанти відповідей

ендопаразити

мезопаразити

екзопаразити

ектопаразити

Запитання 26

Яка форма симбіозу представлена

варіанти відповідей

коменсалізм

мутуалізм

паразитизм

хижацтво

Запитання 27

Виберіть форму симбіозу для даного твердження: риба-клоун живе поблизу актинії,в разі небезпеки ховається між її щупальцями,відганяючи риб, які їдять актинію.

варіанти відповідей

нейтралізм

аменсалізм

паразитизм

коменсалізм

мутуалізм

Запитання 28

Корисне співіснування для одного виду та нейтральне для іншого

варіанти відповідей

мутуалізм

коменсалізм

кооперація

паразитизм

Запитання 29

Будь-яке співжиття організмів різних видів називають…

варіанти відповідей

 симбіозом

мутуалізмом

 коменсалізмом

паразитизмом 

Запитання 30

Сажкові гриби на кукурудзі є прикладом  

варіанти відповідей

 Паразитизм

Мутуалізм

Хижацтво

Запитання 31

Бульбочкові бактерії  належить форма :

варіанти відповідей

Паразитизм

Коменсалізм

Мутуалізм

Конкуренція

Запитання 32

Симбіоз акули і риб-лоцманів є прикладом...

варіанти відповідей

паразитизму

мутуалізму

коменсалізму

хижацтво

нахлібництва

Запитання 33

Виберіть форму симбіозу для даного твердження: павуки,що будують павутину на рослинах.

варіанти відповідей

паразитизм

  мутуалізм

 квартиранство

 нахлібництво

Запитання 34

Орхідеї на гілках дерев є прикладом

варіанти відповідей

Мутуалізм

Хижацтво

Коменсалізм

Запитання 35

Адаптивна радіація це: 

варіанти відповідей

 Утворення в ході еволюції з однієї групи організмів численних різноманітних форм

 Конвергенція

Дивергенція

Місце виду в екосистемі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест