АДАПТАЦІЯ. ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙ. СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЙ.

БІОЛОГІЯ і ЕКОЛОГІЯ, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

Тест виконано: 115 разів
16 запитань
Запитання 1

Роль адаптації для організму:

варіанти відповідей

У процесі адаптування виникають пристосування, що ведуть до вимирання організмів

У процесі адаптування виникають пристосування, що покращують виживання й відтворення організмів

У процесі адаптування виживають найсильніші з організмів

Адаптація виникає як наслідок дії природного добору

Запитання 2

Увідповідніть адаптацію та рівень організації живого, на якому вона проявляється.

1 розвинута система мікротрубочок

2 вагітність, що триває 22 місяці

3 здатність лісу до відновлення після пожежі

4 частота серцевих скорочень 160 ударів на хвилину


А клітинний

Б органний

В організмовий

Г популяційно-видовий

Д екосистемний

варіанти відповідей

1-а.,2-в, 3-д, 4-г

1-а.,2-в, 3-д, 4-б

1-а.,2-г, 3-д, 4-б

1-а.,2-б, 3-д, 4-в

Запитання 3

Еволюційні зміни, що забезпечують появу нових пристосувань за участі сформованих структур організмів у змінених умовах існування це:

варіанти відповідей

Мутації

Адаптації

Постадаптація

Преадаптації

Запитання 4

Еволюційні зміни організмів, що удосконалюють існуючі пристосування даного виду до вже освоєних ним умов існування це:

варіанти відповідей

Преадаптації

Мутація

Адаптація

Постадаптація

Запитання 5

До найзагальніших властивостей усього різноманіття адаптації належать:

варіанти відповідей

Індивідуальність

Стабільність

Відносна доцільність

Компромісність

Запитання 6

Відносність захисної дії голок їжака проявляється у:

варіанти відповідей

здатності їжака вколоти людину

збільшенні виживання виду загалом

неспроможності захищатися від всіх природних ворогів

необхідності формування покровів у вигляді голок

Запитання 7

Виберіть фізіологічні адаптації:

варіанти відповідей
Запитання 8

Класифікація адаптацій організмів:

варіанти відповідей

Генетичні адаптації 

Комбінативні адаптації 

Структурні адаптації 

Фізіологічні адаптації 

Етологічні адаптації 

Запитання 9

Поняття «адаптація» застосовується в біології для того, щоб позначити загальну властивість біосистем та: 

варіанти відповідей

Пристосування організмів до клімату

Пристосування організмів до суспільного життя

Найрізноманітніші пристосування організмів до умов середовища

Пристосування організмів до розмноження

Запитання 10

Адаптація реалізується на яких рівнях організації біосистем:

варіанти відповідей

На клітинному рівні організації біосистем

На популяційно - видовому рівні організації біосистем

На всіх рівнях організації біосистем

На біосферному рівні організації біосистем

Запитання 11

Оберіть приклад дивергенції.

варіанти відповідей
Запитання 12

Який тип морфологічної адаптації характериний для об'єкта на фото?

варіанти відповідей

попереджаюче забарвлення

захисне забарвлення

мюллерівська мімікрія

бейтсівська мімікрія

приваблююче забарвлення

Запитання 13

Який тип морфологічної адаптації (структурної) демонструє цей об'єкт?

варіанти відповідей

захисне забарвлення

маскування

мімікрія

попереджаюче забарвлення

Запитання 14

Акули здатні відчувати наявність крові у воді на відстані в кілька кілометрів. Ця риса виникла завдяки:

варіанти відповідей

стратегії активного адаптування

стратегії уникнення несприятливих умов

стратегії пасивного адаптування

коеволюції

Запитання 15

 Заповніть пропуски в реченні.

Необхідною умовою (1) є взаємодія видів у межах однієї (2).

варіанти відповідей

1 - коеволюції, 2 - екосистеми

1 - коадаптації, 2 - популяції

1 - преадаптації, 2 - популяції

1 - адаптації, 2 - екосистеми

Запитання 16

Увідповідніть стратегію адаптування та її приклад.

1 активне адаптування

2 пасивне адаптування

3 адаптування уникненням несприятливих умов

А  міграція метеликів данаїд на південь восени

Б утворення хобота в слона

В перехід узимку дощових червів у малоактивний стан

варіанти відповідей

1-в, 2-б, 3-а

1-б, 2-а, 3-в

1-а, 2-б, 3-в.

1-а, 2-в, 3-б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест