Середовище існування та адаптації до них організмів.

Додано: 20 липня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
40 запитань
Запитання 1

Яка форма паразитизму характерна для неклітинних форм життя?

варіанти відповідей

облігатний

факультативний

Запитання 2

З переліку оберіть одну з форм паразитизму:

варіанти відповідей

ендопаразитизм

коменсалізм

мутуалізм

конформізм

Запитання 3

Організми, що живуть на поверхні тіла організма-хазяїна

варіанти відповідей

ендопаразити

мезопаразити

екзопаразити

ектопаразити

Запитання 4

Що дельфіни використовують при пошуках їжі?

варіанти відповідей

нюх

сигнали інших тварин

Ехолокацію

Водолокацію

Запитання 5

Ознаки пристосованості восьминога до водного середовища?

варіанти відповідей

рух у сторону до випущеного струменя води

Обтічна форма тіла

розвиток дихальних органів

Зір

Реактивний рух

Запитання 6

Які є способи руху тварин в водному середвищі?

варіанти відповідей

Реактивний рух

Пірнання

Звичайне плавання

Винирування

Запитання 7

Особлива стратегія адаптацій живого до середовища існування, що досягається через об'єднання різних організмів для поліпшення живлення *

варіанти відповідей

Симбіоз

Адаптивна радіація

Дивергенція

Адаптаціогенез

Запитання 8

Вигідне і взаємозалежне співіснування двох організмів різних видів *варіанти відповідей

Коменсалізм

Хижацтво

Паразитизм

Мутуалізм

Запитання 9


Які організми входять у симбіотичні відносини лишайників?

варіанти відповідей

Одноклітинні зелені водорості


Папоротеподібні

Ціанобактерії

Гриби

Найпростіші

Запитання 10

Джгутикові в кишечнику термітів є прикладом

варіанти відповідей

Коменсалізму

Мутуалізму

Паразитизму

Хижацтва

Запитання 11

Симбіоз та його форми:

варіанти відповідей

Мутуалізм

Коменсалізм

Паразитизм

Дивергенція

Запитання 12

Еволюційні зміни організмів, що вдосконалюють наявні пристосування цього виду до вже освоєних ним умов існування або вже використовувану функцію цього органа - це:

варіанти відповідей

преадаптації

постадаптації

норма адаптації реакції

Запитання 13

Еволюційні зміни за участю сформованих структур у змінених умовах існування

варіанти відповідей

постадаптації

преадаптації

адаптивна радіація

Запитання 14

Який процес показано на малюнку?

варіанти відповідей

еволюція

дивергенція

конвергенція

адаптивна радіація

Запитання 15

Екологічна ніша - це

варіанти відповідей

просторове і функціональне багатовимірне місце виду в екосистемі.

здатність представників виду пристосовуватися до мінливих умов довкілля

місце існування виду

Запитання 16

Як називаються види, що можуть жити у вузькому діапазоні змін умов існування? 

варіанти відповідей

екологічно пластичними (еврибіонтами)

екологічно непластичними (стенобіонтами)

спеціалізованими

неспеціалізованими

Запитання 17

Якщо в певному місцеіснуванні виникають вільні ділянки (в результаті пожеж, зсувів, тривалих розливів річок тощо), їх заселяють здебільшого нові види, а не ті, що мешкали там раніше.

Яким правилом пояснюється таке явище?

варіанти відповідей

правилом конкурентного витіснення

тропічнім парадоксом

планктонним парадоксом

правилом обов'язковості заповнення екологічних ніш

Запитання 18

Які організми є гомойотермними? (декілька відповідей)

варіанти відповідей
Запитання 19

Новозеландський плазун гатерія не облаштовує собі нори, а використовує гнізда буревісників. Коли птах уночі» повертається до гнізда, гатерія вирушає на полювання.Укажіть тип взаємозв’язків між цими організмами

варіанти відповідей

хижацтво

коменсалізм 

паразитизм 

мутуалізм 

Запитання 20

Який організм є ектопаразитом?

варіанти відповідей

воша платяна

піскожил 

ціп’як бичачий 

планарія молочно-біла

Запитання 21

Організми які не можуть підтримувати температуру тіла вищою від температури навколишнього середовища більш ніж на 1-2 градуси:

варіанти відповідей

гомойотермні

пойкілотермні

стенобіонти

еврибіонти

Запитання 22

Існують водорості, які оселяються в клітинах морських тварин – коралових поліпів. Без цих водоростей корали не змогли б утворювати свій потужний скелет. Вони.використовують як основні, так і побічні продукти фотосинтезу - органічні речовини і кисень Клітини водоростей, у свою чергу, знаходять у клітинах коралів захист від несприятливих впливів навколишнього середовища й отримують від тварин вуглекислий газ- необхідні для фотосинтезу та з'єднання азоту і фосфору.  Такі біотичні зв'язки є прикладом.....


варіанти відповідей

паразитизму

коменсалізму

нейтралізму 

мутуалізму

Запитання 23

Який відсоток кисню в атмосферному повітрі?    

варіанти відповідей

0,03%

12% 

78%

21%

Запитання 24

Який відсоток вуглекислого газу в атмосферному повітрі?   

варіанти відповідей

0,03%

12% 

78%

21%

Запитання 25

Яку довжину мають промені ультрафіолетової ділянки світлового спектра?

варіанти відповідей

до 0,4 нм

від 0,4 до 0,75 нм

понад 0,75 нм

Запитання 26

Яку довжину мають промені видимої ділянки світлового спектра?

варіанти відповідей

до 0,4 нм

від 0,4 до 0,75 нм

понад 0,75 нм

Запитання 27

Яку довжину мають промені інфрачервоної ділянки світлового спектра?

варіанти відповідей

до 0,4 нм

від 0,4 до 0,75 нм

понад 0,75 нм

Запитання 28

Як називаються організми, які живуть в наземно-повітряному середовищі?  

варіанти відповідей

гідробіонти

аеробіонти

едафобіонти

геобіонти

Запитання 29

Як називаються організми, які живуть і розвиваються в БЕЗ кисневому середовищі?

варіанти відповідей

прокаріоти

еукаріоти

аероби

анаероби

Запитання 30

Як називаються організми, які здатні існувати лише в кисневому середовищі? 

варіанти відповідей

прокаріоти

еукаріоти

аероби

анаероби

Запитання 31

Вкажіть анаеробні організми:    

варіанти відповідей

стьожкові черви

бактерії правця

бактерії гниття

пирій

Запитання 32

 Вкажіть аеробні організми:  

варіанти відповідей

дорослі аскариди

бактерії гангрени

бактерії гниття

ялина

Запитання 33

Вкажіть екологічну групу видів, які живуть в умовах постійно високої температури:    

варіанти відповідей

термофіли

кріофіли

гігрофіли

ксерофіли 

Запитання 34

Які види є кріофілами?   

варіанти відповідей

снігова муха

білий ведмідь 

фікус

коралові поліпи

Запитання 35

Вкажіть екологічну групу видів, які пристосовані до життя в умовах високої вологості:

варіанти відповідей

термофіли

кріофіли

гігрофіли

ксерофіли 

Запитання 36

Вкажіть екологічну групу видів, які пристосовані до життя в умовах зниженої вологості:

варіанти відповідей

термофіли

кріофіли

гігрофіли

ксерофіли 

Запитання 37

Вкажіть адаптації до польоту в наземних тварин:  

варіанти відповідей

полегшена маса тіла

крила

велика кількість хребців

наявність мушлі 

Запитання 38

Як називається процес розселення живих організмів за допомогою повітряних течій?

варіанти відповідей

анемохорія

зоохорія

анемогамія

зоогамія 

Запитання 39

Які організми здатні до анемохорії?    

варіанти відповідей

насіння кульбаби

цисти амеби

павуки

плоди кокосової пальми

Запитання 40

Вкажіть організми, у яких високий вміст азоту в повітрі сприяв формуванню здатності до азотфіксації:

варіанти відповідей

ціанобактерії

бульбочкові бактерії

залізобактерії

бобові рослини

сіркобактерії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест