Організм як середовище мешканя. Терморегуляція.

рівень стандарту

підручник Р.Шаламов

Додано: 20 липня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
27 запитань
Запитання 1

Екологічна ніша - це

варіанти відповідей

вимоги окремого виду до умов неживої природи — абіотичних факторів , а також взаємодії з живим оточенням

здатність представників виду пристосовуватися до мінливих умов довкілля

місце існування виду

Запитання 2

Алкалоїди картоплі й система детоксикації колорадського жука - це приклад коадаптації

варіанти відповідей

 фітофаги - рослини  

 хижак - жертва

комахоїдні рослини - комахи

 паразит - хазяїн

Запитання 3

Нектарники флоксів і сисний апарат язикана звичайного - це приклад коадаптації

варіанти відповідей

 хижак - жертва

  паразит - хазяїн

запилювач - квіткова рослина

фітофаг-хижак

хижа рослина - комаха

Запитання 4

Виділіть екологічно пластичні види

варіанти відповідей
Запитання 5

На рисунку зображено тип взаємодії тварин. Вкажи правильні твердження 

варіанти відповідей

Рак-самітник і актинія, тип мутуалізм, форма симбіоз

Рак-самітник і актинія, тип хижацтво, форма антибіоз

Рак-самітник і актинія, тип паразитизм, форма симбіоз

Запитання 6

Форма симбіозу видів , за якого організми одного виду живляться організмами іншого виду, вступаючи в безпосередній контакт , називають

варіанти відповідей

Паразитизмом

Конкуренцією

Хижатство

Запитання 7

Форма симбіозу, за якої організми одного виду отримують користь від організмів іншого виду, не зашкодивши йому, але й не приносячи користі

варіанти відповідей

Протокооперація

Коменсалізм

Паразитизм

Запитання 8

Який це тип співіснування організмів показано на малюнку.

варіанти відповідей

Симбіоз

Конкуренція

Паразитизм

Запитання 9

Рак-самітник поселяє на черепашку актиній, що живляться рештками його їжі. Сам рак-самітник слугує засобом пересування для актинії, а щупальця актиній із жалкими клітинами надійно захищають його від ворогів. Який це тип взаємозв’язків між організмами?

варіанти відповідей

паразитизм

коменсалізм

хижацтво

мутуалізм

Запитання 10

Біля великих риб (ставрид, мурен та інших) можна помітити дуже красивих риб-чистильників (їхня довжина тіла не перевищує 10 см). Вони живляться паразитами, що мешкають на поверхні тіла і в порожнині рота риб-партнерів. Великі риби, помітивши чистильників, розкривають рот і зяброві кришки, відводять убік плавці, намагаючись максимально полегшити їм пошук паразитів на своєму тілі. Вони не заподіюють «санітарові» жодної шкоди, навіть тоді, коли він залазить до них у ротову порожнину. отже, чистильники отримують від великих риб їжу, позбавляючи їх від докучливих паразитів

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

хижацтво

коменсалізм

Запитання 11

Яка форма симбіозу спостерігається між термітами та джгутиковими, які живуть у їхньому кишечнику та здатні розщеплювати клітковину?


варіанти відповідей

коменсалізм

хижацтво 

мутуалізм 

паразитизм

Запитання 12

Деякі види мурашок живляться цукристими виділеннями попелиць і захищають їх від хижаків. Який тип взаємозв’язків між цими організмами?    

варіанти відповідей

хижацтво

коменсалізм

паразитизм

мутуалізм

Запитання 13

Існують водорості, які оселяються в клітинах морських тварин – коралових поліпів. Без цих водоростей корали не змогли б утворювати свій потужний скелет. Клітини водоростей, у свою чергу, знаходять у клітинах коралів захист від несприятливих впливів навколишнього середовища й отримують від тварин деякі необхідні сполуки. Такі біотичні зв'язки є прикладом

варіанти відповідей

паразитизму

коменсалізму

нейтралізму

мутуалізму

Запитання 14

Який організм веде паразитичний спосіб життя?

варіанти відповідей

нереїд

піскожил 

ціп’як бичачий

планарія молочно-біла

Запитання 15

Укажіть групу екологічних чинників, до якої належить господарська діяльність людини :

варіанти відповідей

абіотичні

біотичні

оптимальні

антропогенні

Запитання 16

Один вид тварин живиться особинами інших видів (наприклад, вовки і зайці, жуки сонечка і попелиці), виконують у природі важливу роль, обмежуючи надмірне розмноження рослиноїдних тварин, дрібніших тварин, запобігаючи поширенню серед них різних хвороб.


варіанти відповідей

конкуренція

паразитизм

хижацтво

нейтралізм

Запитання 17

Сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів і з якими вони безпосередньо взаємодіють називають:

варіанти відповідей

Біосфера

Середовище життя

Популяція

Клімат

Запитання 18

Виберіть організми, між якими є взаємовигідне співіснування

варіанти відповідей

павук та муха

миша та хомяк

джміль та конюшина

тюлень та риба

Запитання 19

Серез зазначених прикладів взаємозв′язків виберіть приклад коменсалізму

варіанти відповідей

печінковий сисун та корова

евкаліпт та коала

гепард та гриф-падальник

бджола та квіткова рослина

Запитання 20

Параметр, що характеризує використання видами (популяціями, організмами) одних і тих самих ресурсів середовища і характер конкуренції між ними це

варіанти відповідей

перекривання екологічної ніші

ширина екологісної ніші

екологічна ніша

правило обов'язковозті заповнення екологічної ніші

Запитання 21

Екологічна ніша визначається трьома складникамми:

варіанти відповідей

просторовим розташуванням в екосистемі

взаємозвязками з абіотичними і біотичними чинниками місць існування

екологічними функціями в екосистемі

шириною екологічної ніші

життєвою формою

Запитання 22

Аналіз компонентів їжі синиці великої дає екологам інформацію про особливості її

варіанти відповідей

часової ніші

просторової ніші

трофічної ніші

природного добору

Запитання 23

Види, які мають високий адаптивний потенціал або широку норму реакції (добре пристосовані до різних умов середовища існування)

варіанти відповідей

екологічно пластичні

екологічно непластичні

конкуруючі види

неконкурентноспроможні види

Запитання 24

Представники екологічно непластичного виду

варіанти відповідей

Лисиця, вовк

Коала сірий, панда

Горобець польовий, сорока

Запитання 25

Екологічно непластичні види - це

варіанти відповідей

Види з широким діапазоном чинників

Види з вузьким діапазоном чинників

Види, які використовують різні кормові ресурси

Запитання 26

Представних екологічно пластичного виду

варіанти відповідей

Панда,вовк звичайний

Миша польовка, діатомові водорості

Кульбаба лікарська,форель струмкова

Запитання 27

Оберіть екологічно пластичні види тварин.

варіанти відповідей

 червона панда;

велика панда;

  пацюк сірий;

борщівник сосновського;

  ведмідь бурий.

коала сірий.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест