Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Адміністративне право І варіант

Додано: 2 січня
Предмет: Правознавство, 10 клас
Тест виконано: 39 разів
10 запитань
Запитання 1

Адміністративне право покликане врегульовувати:

варіанти відповідей

А. майнові відносини та пов᾽язані з ними немайнові відносини

Б. відносини між роботодавцем та робітником

В. відносини, що визначають засади існування держави, гілок влади

Г. відносини, що пов᾽язані із притягненням винної особи до кримінальної відповідальності

Д. відносини, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності

Запитання 2

Адміністративне право - це:

варіанти відповідей

А. найстабільніша галузь

Б. найдосконаліша галузь

В. найскладніша галузь

Г. наймовірніша галузь

Запитання 3

Для адміністративно-правових відносин обов᾽язковою є наявність:

варіанти відповідей

А. взаємної згоди сторін

Б. неправомірного юридичного факту

В. владного суб᾽єкта

Г. кодифікованого акта, який визначав би засади їх виникнення

Запитання 4

Адміністративна правоздатність - це здатність:

варіанти відповідей

А. мати права й обов᾽язки у сфері державного управління

Б. укладати адміністративно-правові договори та нести відповідальність за їх виконання

В. нести адміністративну відповіджальність

Г. правильної відповіді немає

Запитання 5

Кандидатуру для призначення на посаду Прем᾽єр-міністра України вносить:

варіанти відповідей

А. Верховна Рада України

Б. Президент України

В. олігархи України

Г. правильної відповіді немає

Запитання 6

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли:

варіанти відповідей

А. 12 років

Б. 14 років

В. 16 років

Г. 18 років

Запитання 7

Видворення за межі України застосовуютьється до:

варіанти відповідей

А. іноземців

Б. олігархів

В. громадян України

Г. правильної відповіді немає

Запитання 8

Не є звільненням від адміністративної відповідальності:

варіанти відповідей

А. передання матеріалів прокурору, органу попереднього слідства або дізнання

Б. передання матеріалів на розгляд громадської організації

В. передання матеріалів на розгляд трудового колективу

Г. оголошення усного зауваження

Запитання 9

До заходів адміністративного попередження (запобігання) належить:

варіанти відповідей

А. перевірка документів

Б. опечатування приміщень, виробничих споруд

В. адміністративний арешт

Г. адміністративне затримання

Д. попередження

Запитання 10

Максимальний строк, на який застосовується позбавлення спеціального права, становить:

варіанти відповідей

А. 3 роки

Б. 12 місяців

В. 2 роки

Г. 6 місяців

Д. 5 років

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест