Агрегатні стани речовини. Наноматеріали.Плавнення та кристалізація. Питома теплота плавлення.

11 запитань
Запитання 1

Чи можна стверджувати, що ртуть - завжди рідина?

варіанти відповідей

Так

Ні

Важко відповісти

Запитання 2

Схема агрегатних станів речовини.

варіанти відповідей

а) газоподібний стан; б) рідкий стан; в) твердий стан

а)рідкий стан; б)газоподібний стан; в)твердий стан

а) твердий стан; б) рідкий стан; в) газоподібний стан

Запитання 3

У якому агрегатному стані перебуває блискавка?

варіанти відповідей

твердий

рідкий

газоподібний

плазма

Запитання 4

Тверді тіла поділяються на такі групи ...

варіанти відповідей

твердоплавні і стійкі

кристалічні і аморфні

кристали і наноматеріали

Запитання 5

Чи може газ заповнити банку наполовину?

варіанти відповідей

Так

Ні

Це залежить від розмірів банки

Запитання 6

Процес переходу речовини з твердого стану в рідкий називають...

варіанти відповідей

нагріванням

охолодженням

плавленням

кристалізацією

Запитання 7

Чи змінюється температура речовини під час кристалізації?

варіанти відповідей

Так

Ні

Це залежить від роду рідини

Запитання 8

Фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.

варіанти відповідей

Кінетична енергія

Кількість теплоти

Питома теплота плавлення

Питома теплоємність речовини

Запитання 9

За якою формулою обчислюють питому теплоту плавлення?

варіанти відповідей

λ=Qm

λ=m/Q

λ=Q/m

Q=λm

Запитання 10

Для розплавлення 2 кг золота, узятого за теммператури плавлення, необхідна кількість теплоти:

варіанти відповідей

134 кДж

234 кДж

335 кДж

134 МДж

Запитання 11

Яка кількість теплоти виділитьс під час кристалізації 100 кг сталі та подальшого її охолоджееея до 0°С? Початкова температура сталі 1400 °С

варіанти відповідей

78,4 МДж

78,4 кДЖ

156, 8 МДж

156,8 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест